Ambulanta za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju

Svaki pacijent koji je upućen na otorinolaringološki pregled mora to učiniti u općoj ORL ambulanti. Nakon pregleda liječnik ga po potrebi upućuje na neko od ostalih radilišta ORL poliklinike.

Raspored rada liječnika u polikliničkim ambulantama

Dan

Liječnik

 

Ponedjeljak


Josip Markešić, dr. med., specijalist otorinolaringolog 

Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., spec. otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Ozren Vugrinec, dr. med., specijalist otorinolaringolog

 

Utorak


prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec. otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog

Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

 

Srijeda


prof. dr. sc. Mario Bilić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata 

prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

dr. sc. Iva Botica, dr med., specijalist otorinolaringolog

 

Četvrtak


prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

dr. sc. Krešimir Gršić,dr. med., specijalist otorinolaringolog

doc. dr. sc. Dinko Leović, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije

Irena Makovac dr.med. specijalist otorinolaringolog

Petak

Jerko Biloš, dr. med., specijalist maksilofacijalne kirurgije

Juraj Lukinović, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog

prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Katarina Đurić Vuković, dr. med., specijalist otorinolaringolog

vrh stranice