Apartmanski smještaj


Ako pacijenti žele svoj boravak u bolnici provesti u jednokrevetnoj sobi, mogu rezervirati bolnički apartman po posebnim uvjetima uz nadoplatu korištenja takvog smještaja.

U KBC-u Zagreb imamo mogućnost apartmanskog smještaja na sljedećim klinikama:


Klinika za neurokirurgiju

Oznaka apartmana

37/I

38/I

44/I

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Oznaka apartmana

45/I

43/I

49/I

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Oznaka apartmana

50/I

51/I

52/I

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Klinika za ženske bolesti i porode

Oznaka apartmana

Postoperativno (carski rez)

Babinjače 1(A2)

Babinjače 1(A3)

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Trenutno nije u funkciji!

Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata

Oznaka apartmana

A1

A2

Cijena/€

53 €

Trenutno nije u funkciji!

Klinika za onkologiju

Oznaka apartmana

A1

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

 

Klinika za pedijatriju (samo za djecu s pratnjom)

Oznaka apartmana

Gastroenterologija

Neurologija

Cijena/€

Zbog renovacije trenutno nije u funkciji!

Zbog renovacije trenutno nije u funkciji!

Oznaka apartmana

Alergologija i reumatologija

Endokrinologija i dijabetes

Cijena/€

Zbog renovacije trenutno nije u funkciji!

Zbog renovacije trenutno nije u funkciji!

Klinika za kirurgiju/Zavod za dječju kirurgiju i urologiju (samo za djecu s pratnjom)

Oznaka apartmana

A1

A2

A3

Cijena/€

Trenutno nije u funkciji!

40 €

40 € 

vrh stranice