Poliklinika Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Glavna medicinska sestra: Dijana Gvozden, prvostupnica sestrinstva

U Poliklinici radi više ambulanti koje se u programima međusobno dopunjavaju.

Liječnici specijalisti:

dr. sc. Neven Ištvanović, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
dr. sc. Tamara Vukić, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Zoran Vuletić, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Marina Abramović, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Branko Livaković, dr. med., specijalist ortoped
Dubravka Šalić Herjavec, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Ambulanta za ortopediju

Dijagnostika i neoperativno liječenje ortopedskih bolesnika te propisivanje i primjena ortopedskih pomagala. Posebno zastupljena područja su neoperativna liječenja skolioza i kifoza, te rješavanje brojne problematike stopala.

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dijagnostika i liječenje pacijenata s bolestima i ozljedama koštanozglobnog sustava, indiciranje fizikalne terapije i potrebnih rehabilitacijskih postupaka.

Ambulanta za elektromiografiju

Pregledi, elektromioneurografske analize i testiranja za primjenu mioelektroničkih proteza.

Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku

Pregledi bolesnika i dijagnostika bolesti i ozljeda koštanozglobnog sustava.

Ambulanta za protetičku rehabilitaciju

Zbrinjavanje bolesnika s amputacijom udova dijagnostičkim, protetičkim i rehabilitacijskim postupcima.

Ambulanta za neurološku rehabilitaciju

Indiciranje i praćenje rehabilitacije neuroloških bolesnika. U okviru te rehabilitacije provodi se analiza ravnoteže na stabilometrijskoj platformi i biofeedback terapija. Također se ovdje primjenjuje i metoda funkcionalne električne stimulacije (FES) nakon kraniocerebralnih i spinalnih bolesti i ozljeda.
Kroz programe suvremene rehabilitacije pacijenata s neuromišićnim bolestima, uz uobičajenu kinezioterapiju, po načelima EAMDA-e (Europian Alliance of Muscular Dystrophia Associations) provodi se i postoperacijska rehabilitacija s primjenom ortoza (ortopedska pomagala) radi rješavanja kontraktura i omogućavanja kretanja.

Radno vrijeme polikliničkih ambulanti je radnim danom od 8 do 16 sati (prijem pacijenata od 8.30 do 15.30 sati), a zbog radno aktivnog stanovništva osigurane su i dvije popodnevne ambulante (osim u srpnju i kolovozu).

Ponedjeljak: od 11 do 19 sati – ortopedska ambulanta
Srijeda: od 11 do 19 sati– fizijatrijska ambulanta

vrh stranice