Odjel za mikobakteriologiju

Liječnici specijalisti:

prim. dr. sc. Dijana Varda-Brkić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Nataša Firis, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Obavještavamo vas da se od 8.11. 2022. do daljnjeg, uzorci za dijagnostiku Mycobacterium tuberculosis i ostalih mikobakterija ne obrađuju u Kliničkom zavodu za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija zbog radova na lokaciji Jordanovac. Uzorci se mogu donositi u HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU, ODJEL ZA TUBERKULOZU, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb. Sve informacije o uzimanju i slanju uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze možete dobiti na broj telefona 01 4863 288 i e-adresi tuberkuloza@hzjz.hr.
Prijem bolesnika (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 7 do 10 sati

Izdavanje nalaza (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 12 do 14:30 sati

Informacije o uzorcima i pretragama od 12 do 14 sati
ponedjeljak – petak: na telefon 01 2376 293
vikendom i blagdanima na telefon 01 2367 310 ili 091 4920 641
vrh stranice