Odjel za mikobakteriologiju

Liječnik specijalist:

prim. dr. sc. Dijana Varda-Brkić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Za pretrage nije potrebno naručivanje!!

Prijem bolesnika (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 7 do 10 sati

Izdavanje nalaza (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 12 do 15 sati

Informacije o uzorcima i pretragama od 12 do 14 sati
ponedjeljak – petak: na telefon 01 2376 293
vikendom i blagdanima na telefon 01 2367 310 ili 091 4920 641
vrh stranice