Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Predstojnik: prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Nada Ivrlač, prvostupnica sestrinstva
Glavni fizioterapeut: Vedran Ružić, diplomirani fizioterpeut

Obavijesti za pacijente s amputacijom

Što nakon amputacije?

Amputacija je neočekivani i težak čin gubitka dijela tijela kojega je ipak moguće psihički i fizički prevladati, naučiti kretanje s protezom i ponovno se vratiti životu što sličnijem onom prije amputacije. To ponajprije ovisi o Vama, a mi ćemo Vam u tome pružiti svu moguću stručnu pomoć, osposobiti Vas za kretanje i samozbrinjavanje te najvišu moguću razinu samostalnosti u svakodnevnom životu.

Otpust s kirurgije

Kad Vas nakon operativnog zahvata otpuste iz bolnice, obiteljski liječnik Vam treba osigurati potrebnu njegu i skrb patronažne sestre koja će voditi brigu i o cijeljenju postoperacijske rane. Dva do tri tjedna nakon dolaska kući poželjno bi bilo doći na pregled u Zavod, u Protetičku ambulantu sa svom medicinskom dokumentacijom i nalazima, gdje će Vam liječnik specijalist pregledati bataljak, informirati se o vašem općem zdravstvenom stanju, te na temelju toga dati preporuku za obavljanje fizikalne terapije u kući, uz fizioterapeuta. Također ćemo Vas podučiti bandažiranju bataljka te Vas opskrbiti s potrebnim pomagalima za kretanje ( štakama, hodalicom ili kolicima) i , ako treba, predložiti dodatne preglede specijaliste npr. kardiologa. Uz stručnu pomoć fizioterapeuta kod kuće svakodnevno ćete provoditi vježbe disanja, podizanja opće kondicije, vježbe bataljka i bandažiranje, te započeti kretanje uz pomoć hodalice ili štaka.
Ako nema komplikacija u zaraštavanju rane ili drugih težih zdravstvenih problema, na pregledu ćete biti predbilježeni za prijem na bolničku rehabilitaciju i primjenu proteze a dobiti ćete i upute o osobnim stvarima koje trebate ponijeti kod prijema u Zavod.
Na tel. 01 2367 905 ćete dobiti točne obavijesti o narudžbi za pregled, a korisne informacije možete pronaći i na web stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Što ako niste iz Zagreba?

Bez obzira na mjesto stanovanja Vi imate pravo izabrati ustanovu za Vašu protetičku rehabilitaciju. Vaš liječnik Vas ili Vi osobno može pismeno, faxom e-mailom, ili e-narudžbom predbilježiti za pregled u Protetičkoj ambulanti Zavoda gdje će Vas, nakon učinjenog pregleda liječnika specijaliste, predbilježiti za bolničku rehabilitaciju i primjenu proteze u našem Zavodu. Fax: 01 2367 925
E-mail: predbiljezbe.rop@kbc-zagreb.hr

Kada ćete biti primljeni u Zavod?

Ako je zaraštavanje bataljka proteklo uobičajeno i naučili ste hodati u svom domu uz pomoć štaka ili hodalice, poželjno je da prijem u naš Zavod bude između šestog i osmog tjedna od dana amputacije. To će, međutim, ovisiti o više čimbenika: kapacitetu Zavoda i listi predbilježbe, redu hitnosti, vremenu proteklom od amputacije, uzroku i vrsti amputacije te Vašem općem

kliničkom statusu, odnosno pratećim bolestima. Mi ćemo Vam javiti datum prijema i nekoliko dana prije toga naše sestre će Vas pozvati telefonski ili brzojavom.

Prijem u Zavod

Prijem i otpust u naš Zavod se obavljaju svakodnevno ( osim subote i nedjelje) . Vaša rehabilitacija odnosno boravak u Zavodu će trajati od četiri do šest tjedana, ovisno o razini amputacije i Vašem kliničkom statusu.
Po dolasku u Zavod izvolite se javiti na portu gdje ćete dobiti potrebne informacije. Glavna sestra Odjela će organizirati Vaš smještaj na bolnički odjel, obavijestiti o kućnom redu Zavoda, vremenu posjeta i telefonskih razgovora, izlascima i slobodnom vremenu.
Nakon što se smjestite liječnik će Vas pregledati, proučiti Vašu medicinsku dokumentaciju i sve zabilježiti u Povijest bolesti.

Odjelni fizioterapeut obaviti će mjerenje Vašeg funkcionalnog statusa, testirati fizičke sposobnosti za primjenu proteze i hodanje uz pomoć ortopedskog pomagala. Ukoliko, za vrijeme izrade proteze, za kretanje trebate invalidska kolica, poučit će Vas njihovu korištenju i tzv. transferu (prelazak s kolica na krevet i toalet, te obratno). Potom će Vam testirati mogućnost stajanja i hodanja sa štakom ili hodalicom, izmjeriti bataljak i pokretljivost susjednih zglobova, te sve to unijeti u rehabilitacijski list.

Potom ćete sudjelovati na sastanku našeg rehabilitacijskog tima koji će s Vama donijeti program Vaše rehabilitacije i izabrati vrstu proteze koja će najbolje odgovarati Vašim potrebama i biti adekvatna razini Vaše aktivnosti.

Rehabilitacija

Rehabilitacija je proces Vašeg osposobljavanja za ponovno kretanje, samozbrinjavanje i postizanje što veće samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog življenja uz primjenu proteze, stoga u našem Zavodu možete biti u prikladnoj sportskoj ili sličnoj odjeći, te adekvatnoj obući za korištenje proteze i drugih pomagala. Pri organiziranom razgovoru s članovima našeg rehabilitacijskog tima, bit ćete detaljnije informirani o vježbama, izboru i primjeni proteze, te programu rehabilitacijskih aktivnosti.
Od Vas se očekuje aktivna suradnja sa svim članovima rehabilitacijskog tima koji će s Vama sudjelovati u rehabilitaciji. Budući da ni jedna proteza „ne hoda sama“ potrebno je Vaše puno sudjelovanje, motivacija i upornost u dostizanju rehabilitacijskog cilja, a to je kretanje i samostalnost.
S izradom proteze se, u pravilu, započinje drugog dana Vašeg boravka u Zavodu, kada ortopedski tehničar i ing. ortopedske tehnike uzima mjeru za protezu, sutradan se obavlja proba sadrenog odljeva, a tijekom nekoliko narednih dana vježba stajanje, a potom i hodanje s protezom u razboju u našoj dvorani . “Škola hodanja s protezom“ je zahtjevna i potrebno je strpljenje tijekom hodanja s protezom ako tijek ne bude onako brz kako biste Vi i mi željeli.

U slučaju amputacije ruke, provodi se sličan tijek izradi proteze, dok se u rehabilitacijskom programu provodi program od upoznavanja s protezom, savladavanje hvatanja različitih predmeta s protezom do savladavanja svih osnovnih aktivnosti svakodnevnog života i osobnog zbrinjavanja uz primjenu proteze.
Vi ste član našeg rehabilitacijskog tima, a uz našu stručnu pomoć i Vašu dobru volju, možete očekivati dobar konačan uspjeh Vaše rehabilitacije. Svakodnevno se na odjelu odvija vizita i kratka sjednica rehabilitacijskog tima na kojoj će se raspraviti o svakom Vašem medicinskom ili rehabilitacijskom problemu. Po potrebi možete pozvati Vašeg odjelnog liječnika ili nekog drugog iz tima kada o liječenju i rehabilitaciji trebate bilo kakvo objašnjenje ili savjet.
Ako bude trebalo liječiti bataljak to će obavljati liječnik i medicinska sestra na odjelu i informirati Vas o potrebnoj njezi bataljka i načinu eventualnog previjanja. Medicinska sestra će Vam, također, svakodnevno podijeliti lijekove i biti na usluzi pri njezi i pomoći u samozbrinjavanju. Dežurni liječnik i medicinska sestra uz Vas su na odjelu 24 sata!

Proteza

Naši suradnici inženjeri protetike i ortopedski tehničari razgovarat će s Vama o vrsti proteze, njezinoj izradi i primjeni, te će s članovima tima sudjelovati u odabiru, za Vas, najboljih tehničkih rješenja. Oni će, u pravilu, drugog dana Vašeg boravka, uzeti mjeru za protezu, sutradan obaviti probu sadrenog odljeva, a tijekom nekoliko narednih dana moći ćete stajati s protezom u razboju u našoj dvorani. Time će započeti škola hodanja s protezom tijekom koje će protetičari svakodnevno biti s Vama u našem Zavodu i prema potrebi u ortopedsko-tehničkoj radionici obaviti prilagodbu Vaše proteze.

Svršetak bolničke rehabilitacije

Vaš boravak u našem Zavodu trajat će od četiri do šest tjedana. Na posebnom sastanku fizioterapeut će Vas informirati o nastavku hodanja s protezom kod kuće, a sestra će vam dati potrebne savjete i tehnički pripremiti Vaš otpust iz našeg Zavoda.

Posljednjih dana boravka sudjelovat ćete na otpusnoj sjednici rehabilitacijskog tima na kojoj će se procijeniti uspješnost Vaše rehabilitacije, saslušati Vaše prijedloge i odgovoriti na eventualna pitanja. Na kraju ćemo Vam zaželjeti sretan i radostan povratak Vašoj obitelji i domu te Vas srdačno pozdraviti!
vrh stranice