Liste čekanja

Odjel
A09-AMB1-SOBA 1 Arterijska hipertenzija [471] A09-AMB2-SOBA 2 Nefrologija [380] CTJ - Centar za transplantaciju jetre [757]
DKR nova-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [101] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [763] DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [60]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [12] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [182] DKR-AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [472]
DKR-APC ambulanta post-covid [2] DKR-APR1-Ambulanta za pedijatrijski ultrazvuk muskuloskeletnog sustava i kapilaroskopiju [5] DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [359]
DKR-DBR-dnevna bolnica [311] DKR-DKP - Kabinet za kliničku psihologiju [38] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [3]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [60] DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [9] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [88]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [360] DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [433] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [6]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [29] DKR-NEO-UZV mozga [32] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [598]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [6] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [241] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [17]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [188] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [53] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [106]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1554] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [995] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju [283]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [65] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [64] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [1515]
FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [446] FMR-FM1-Fizijatrijska ambulanta [1128] FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [727]
FMR-FM3- ORTOPEDSKA AMBULANTA [157] FMR-FM3-I - ORTOPEDSKA AMBULANTA-DJEČJA [61] FMR-FM4-I - FIZIJATRIJSKA AMBULANTA [286]
FMR-FM4-II- FIZIJATRIJSKA AMBULANTA [773] FMR-FM5- AMBULANTA ZA ELEKTROMIOGRAFIJU [34] FMR-FM6- AMBULANTA ZA UZV DIJAGNOSTIKU [40]
FMR-FM7- AMBULANTA ZA PROTETIČKU REHABILITACIJU [43] FMR-FM8- AMBULANTA ZA NEUROLOŠKU REHABILITACIJU [106] FMR-FMG-1-1 SOBA 11-J [7882]
FMR-FMG-1-2 SOBA 4-J [3910] FMR-FMG-1-3 SOBA 14-J [1876] FMR-FMG-1-4 SOBA 5-J [238]
FMR-FMG-1-5 SOBA 10-J [3235] FMR-FMG-1-6 SOBA 13-J [2898] FMR-FMG-1-7 SOBA NEURO FT - J [89]
FMR-FMG-1-9 SOBA ONKO FT [125] FMR-FMG-2-1 SOBA 11-P [3401] FMR-FMG-2-2 SOBA 4-P [2085]
FMR-FMG-2-3 SOBA 14 P [1062] FMR-FMG-2-5 SOBA 10-P [1666] FMR-FMG-2-6 SOBA 13-P [1252]
Prikazujem stranicu 1 od 10 , zapise od 1 do 60 od ukupno 565.
vrh stranice