Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [49] CMZ-49A-2-psihoterapija [13] CMZ-49A-3-psihoterapija [38]
CMZ-49A-4-psihoterapija [84] CMZ-49A-5-psihoterapija [53] CMZ-49A-6-psihoterapija [17]
CMZ-49A-7-psihoterapija [52] CMZ-49A-A- psihoterapija [972] CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [108]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [16] CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [45] CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [8]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [26] CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [10] CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [17]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8] CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [99] CMZ-CDB1- dnevna bolnica [5]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [58] CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [199] CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [47]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [5] CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [84] CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [15]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [110] DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [347] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [447]
DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [76] DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [19] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [76]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [251] DKR-AZCI- Ambulanta za cijepljenje i imunoprofilaksu [16] DKR-DBR-dnevna bolnica [183]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [19] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [8] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [29]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [45] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [62] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [446]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [227] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [20] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [58]
DKR-NEO-UZV mozga [25] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [320] DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [8]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [124] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [21] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [177]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [11] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [27] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1282]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1121] DKR-PEN-UZV [154] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [210]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [48] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [52] DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [80]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [740] DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [1] FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [378]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 638.
vrh stranice