Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [37] CMZ-49A-2-psihoterapija [8] CMZ-49A-3-psihoterapija [22]
CMZ-49A-4-psihoterapija [61] CMZ-49A-5-psihoterapija [32] CMZ-49A-6-psihoterapija [12]
CMZ-49A-7-psihoterapija [69] CMZ-49A-A- psihoterapija [642] CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [85]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [16] CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [89] CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [14]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [25] CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [23] CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [15]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8] CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [103] CMZ-CDB1- dnevna bolnica [81]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [171] CMZ-CDB5- dnevna bolnica [8] CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [99]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [61] CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4] CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [81]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [24] CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [70] CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [63]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [285] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [323] DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [43]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [9] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [49] DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [213]
DKR-AZCI- Ambulanta za cijepljenje i imunoprofilaksu [1] DKR-DBR-dnevna bolnica [135] DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [11] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [39] DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [34]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [78] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [413] DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [249]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [6] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [36] DKR-NEO-UZV mozga [36]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [274] DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [5] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [57]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [15] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [147] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [24]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [36] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1301] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1029]
DKR-PEN-UZV [164] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [161] DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [36]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [57] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [712] DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [1]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 621.
vrh stranice