Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [10] CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [16] CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3] CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [1] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [508]
DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [86] DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [10] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [109]
DKR-AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [392] DKR-APC ambulanta post-covid [1] DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [324]
DKR-DBR-dnevna bolnica [212] DKR-DKP - Kabinet za kliničku psihologiju [37] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [12]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [31] DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [30] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [100]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [458] DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [224] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [3]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [43] DKR-NEO-UZV mozga [21] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [398]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [10] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [134] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [21]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [160] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [36] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [65]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1355] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1072] DKR-PEN-UZV [122]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [291] DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [43] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [83]
DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [230] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [950] DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [7]
FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [451] FMR-FM1-Fizijatrijska ambulanta [526] FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [461]
FMR-FTH 204 fizikalna terapija ujutro [223] FMR-FTH-203 fizikalna terapija ujutro [186] FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [285]
FMR-ROD- specijalistički zavod za reumatske bolesti i med. rehabilitaciju [1] FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [199] FMR-SR1-1- dnevna bolnica [31]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1234] GIN - OP sala ginekološke onkologije [77] GIN-BA1-odjel babinjača [1]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [618] GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [523] GIN-CEF-G17-ambulanta za endokrinologiju i dijabetologiju [194]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [16] GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [41] GIN-CKU-AG61-amb I, II, III ginekološkog odjela [501]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [3] GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [370] GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [296]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 625.
vrh stranice