Liste čekanja

Odjel
CTJ - Centar za transplantaciju jetre [561] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [716] DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [48]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [7] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [160] DKR-AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [488]
DKR-APC ambulanta post-covid [1] DKR-APR1-Ambulanta za pedijatrijski ultrazvuk muskuloskeletnog sustava i kapilaroskopiju [9] DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [330]
DKR-DBR-dnevna bolnica [277] DKR-DKP - Kabinet za kliničku psihologiju [22] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [10]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [39] DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [22] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [82]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [429] DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [459] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [7]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [37] DKR-NEO-UZV mozga [16] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [549]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [3] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [209] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [21]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [186] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [49] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [93]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1490] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [992] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [233]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [45] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [78] DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [290]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [982] DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [45] FMR-ANR- AMBULANTA ZA NEUROLOŠKU REHABILITACIJU [46]
FMR-APR- AMBULANTA ZA PROTETIČKU REHABILITACIJU [43] FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [515] FMR-EMNG- AMBULANTA ZA ELEKTROMIOGRAFIJU [50]
FMR-FM1-Fizijatrijska ambulanta [975] FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [595] FMR-FM3 - FIZIJATRIJSKA AMBULANTA [602]
FMR-FM4- FIZIKALNA AMBULANTA [682] FMR-FTH-ONKOLOGIJA [40] FMR-FTH-SOBA 10 [2460]
FMR-FTH-SOBA 11 [4256] FMR-FTH-SOBA 13 [1351] FMR-FTH-SOBA 14 [1319]
FMR-FTH-SOBA 4 [1243] FMR-FTH-SOBA 5 [1333] FMR-FTH-SOBA 7 [1628]
FMR-FTH-SOBA NEURO FT [65] FMR-FTH-ŠKOLA HODA [1326] FMR-FTH-UDARNI VAL [92]
FMR-ORD- ORTOPEDSKA AMBULANTA-DJEČJA [51] FMR-ORT- ORTOPEDSKA AMBULANTA [131] FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [389]
FMR-SR1-1- dnevna bolnica [43] FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1222] GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [484]
Prikazujem stranicu 1 od 9 , zapise od 1 do 60 od ukupno 540.
vrh stranice