Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [10] CMZ-49A-A- psihoterapija [2] CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [16]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8] CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3] CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [1]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [410] DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [64] DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [17]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [98] DKR-AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [358] DKR-APC ambulanta post-covid [1]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [272] DKR-DBR-dnevna bolnica [164] DKR-DKP - Kabinet za kliničku psihologiju [39]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [13] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [38] DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [49]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [104] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [398] DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [219]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [16] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [35] DKR-NEO-UZV mozga [20]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [364] DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [115]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [24] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [178] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [17]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [60] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1236] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1083]
DKR-PEN-UZV [129] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [237] DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [66]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [77] DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [176] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [851]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [2] FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [406] FMR-FM1-Fizijatrijska ambulanta [377]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [377] FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [656] FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [690]
FMR-ROD- specijalistički zavod za reumatske bolesti i med. rehabilitaciju [1] FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [101] FMR-SR1-1- dnevna bolnica [37]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1139] GIN - OP sala ginekološke onkologije [72] GIN-BA1-odjel babinjača [1]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [594] GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [1] GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [457]
GIN-CEF-G17-ambulanta za endokrinologiju i dijabetologiju [185] GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [17] GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [40]
GIN-CKU-AG61-amb I, II, III ginekološkog odjela [443] GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [3] GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [313]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 622.
vrh stranice