Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [26] CMZ-49A-2-psihoterapija [10] CMZ-49A-3-psihoterapija [26]
CMZ-49A-4-psihoterapija [62] CMZ-49A-5-psihoterapija [32] CMZ-49A-6-psihoterapija [24]
CMZ-49A-7-psihoterapija [61] CMZ-49A-A- psihoterapija [384] CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [90]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [16] CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [132] CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [23] CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [32] CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [10]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8] CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [3] CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [73]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [18] CMZ-CDB2- dnevna bolnica [4] CMZ-CDB5- dnevna bolnica [25]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [214] CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [42] CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [5]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [64] CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [20] CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [95]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [338] DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [314]
DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [50] DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [6] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [58]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [244] DKR-AZCI- Ambulanta za cijepljenje i imunoprofilaksu [1] DKR-DBR-dnevna bolnica [127]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [13] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [12] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [29]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [52] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [61] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [394]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [220] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [8] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [20]
DKR-NEO-UZV mozga [16] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [284] DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [2]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [98] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [17] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [159]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [14] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [32] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1258]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1054] DKR-PEN-UZV [156] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [162]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [21] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [52] DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [63]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 619.
vrh stranice