Liste čekanja

Odjel
CTJ - Centar za transplantaciju jetre [480] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [652] DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [64]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [1] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [145] DKR-AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [523]
DKR-APR1-UZV I KAPILAROSKOPIJA [8] DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [293] DKR-DBR-dnevna bolnica [278]
DKR-DKP - Kabinet za kliničku psihologiju [56] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [10] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [30]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [25] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [76] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [332]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [434] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [4] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [38]
DKR-NEO-UZV mozga [20] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [561] DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [229]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [20] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [213] DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [57]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [79] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1532] DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [996]
DKR-PEN-UZV [1] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [322] DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [55]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [95] DKR-PNR1- Ambulanta za epilepsiju [265] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [970]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [51] FMR-ARD- Ambulanta za ranu dijagnostiku reumatskih bolesti [499] FMR-FM1-Fizijatrijska ambulanta [828]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [622] FMR-FTH 204 fizikalna terapija ujutro [521] FMR-FTH-203 fizikalna terapija ujutro [774]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [530] FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [300] FMR-SR1-1- dnevna bolnica [38]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1166] GIN - OP sala ginekološke onkologije [87] GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [446]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [212] GIN-CEF-G17-ambulanta za endokrinologiju i dijabetologiju [195] GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [10]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [39] GIN-CKU-AG61-amb I, II, III ginekološkog odjela [547] GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [300]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [433] GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [57] GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [3]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [39] GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [33] GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [626]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [213] GIN-CUD5-UZV dijagnostika 5 [2] GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [591]
Prikazujem stranicu 1 od 10 , zapise od 1 do 60 od ukupno 576.
vrh stranice