Liste čekanja

Odjel
CMZ-49A-1-psihoterapija [39] CMZ-49A-2-psihoterapija [20] CMZ-49A-3-psihoterapija [17]
CMZ-49A-4-psihoterapija [30] CMZ-49A-5-psihoterapija [26] CMZ-49A-6-psihoterapija [6]
CMZ-49A-7-psihoterapija [30] CMZ-49A-A- psihoterapija [1111] CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [52]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [24] CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [39] CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [7]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [10] CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [8] CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [16]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8] CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [5] CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [43]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [95] CMZ-CDB1- dnevna bolnica [11] CMZ-CDB2- dnevna bolnica [324]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [60] CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [344] CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [27]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2] CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [496] CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [10]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [45] DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [224] DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [259]
DKR-AFK-ambulanta za fetalnu kardiologiju [39] DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [18] DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [30]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [185] DKR-AZCI- Ambulanta za cijepljenje i imunoprofilaksu [50] DKR-DBR-dnevna bolnica [147]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [28] DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [13] DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [29]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [21] DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [15] DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [347]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [188] DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [9] DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [72]
DKR-NEO-UZV mozga [19] DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [181] DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [32] DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [10] DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [92]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [15] DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [19] DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1160]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [956] DKR-PEN-UZV [174] DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [150]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [17] DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [33] DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [599]
Prikazujem stranicu 1 od 11 , zapise od 1 do 60 od ukupno 608.
vrh stranice