Liste čekanja

Odjel
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [254] KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [1120] KPB-NPP - Nacionalni program pluća [10]
KPB-OPN-ordinacija za plućne nodule [11] KPB-P-COV-Ambulanta za post-COVID-19 [428] KPB-PJK-RHD1-kabinet za rehabilitaciju [69]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [97] KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [379] KPB-RHD EU - SPIROERGOMETRIJA [9]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [734] KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [8] KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [74]
KPM-EEG 1 [6] KPM-KG4 Ordinacija za kliničku psihijatriju [496] KPM-KGJ Odjel za kognitivne por. i komorb. stanja s int. skrbi [31]
KPM-OE1 Dnevna bolnica Odjela za por. rasp. i anks. por. s int. skrbi [1] KPM-OE3 Ordinacija za osobe s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima [25] KPM-OE5 Ordinacija za por. raspoloženja [411]
KPM-OER Odjel za por. raspoloženja i anksiozne por. s int. skrbi [10] KPM-OL2 Ordinacija za prve psihoze [197] KPM-OL4 Ordinacija za psihotične poremećaje [446]
KPM-OLZ Odjel za shizof. i dr. psihot. por. s intenz. skrbi [21] KPM-PH1 Dnevna bolnica odjela za psihosomatiku i psihoterapiju [152] KPM-PH2 Ordinacija za individualnu psihoterapiju [529]
KPM-PH3 Ordinacija za grupnu psihoterapiju [9] KPM-PHT Odjel za psihosomatiku i psihoterapiju [58] KPM-ZC2 Ordinacija za krizna stanja i akutne reakcije na stres [83]
KPM-ZC4 Ordinacija za posttraumatske stresne poremećaje [99] KPM-ZC5 Ordinacija za kliničku psih. [192] KPM-ZD2 Ordinacija za psihoterapiju djece predšk. i šk. dobi [134]
KPM-ZD4 Ordinacija za psihoterapiju, psihosomatiku, lijason psih. dj. i mladeži [117] KPM-ZD5 Ordinacija za poremećaj jedenja djece i mladeži [52] KPM-ZD6 Ordinacija za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži [43]
KPM-ZD7 Ordinacija za razvojne poremećaje [42] KPM-ZD7-2 Ordinacija za razvojne poremećaje-psiholozi [8] KPM-ZD8 Ordinacija za psihoterapiju para-roditelj-dijete [128]
KPM-ZDJ Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihot. [2] KPM-ZP2 Ordinacija za poremećaje ličnosti [286] KPM-ZP3 Ordinacija za poremećaje hranjenja [4]
KPM-ZPP Zavod za personologiju, poremećaje ličnosti i por. hranjenja [87] KZR-CT DG26 [420] KZR-MR 16 [1101]
KZR-MR 29 [1923] KZR-MR DG24 [747] KZR-MR DG8 [2647]
LAB 1 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [2332] LAB 2 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [1061] MSK-SP8-ambulanta za sistematske preglede djelatnika KBC-a Zagreb [1]
NRK - ANP-Ambulanta za neuropsihologiju [15] NRK - AON-1-Ambulanta za opću neurokirurgiju [946] NRK - AON-2-Ambulanta za opću neurokirurgiju [1361]
NRKA5 - amb. za konzultacije bez pacijenta [2] NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1689] NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [876]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [67] NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [1337] NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij - ZELENA ZGRADA, 4.KAT, SOBA 20 [69]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [643] NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [21] NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [790]
Prikazujem stranicu 5 od 9 , zapise od 241 do 300 od ukupno 538.
vrh stranice