Liste čekanja

Odjel
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1989] KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju [1232] KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [1082]
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [267] KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [1211] KPB-NPP - Nacionalni program pluća [12]
KPB-OPN-ordinacija za plućne nodule [6] KPB-P-COV-Ambulanta za post-COVID-19 [552] KPB-PJK-RHD1-kabinet za rehabilitaciju [1067]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [97] KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [341] KPB-RHD EU - SPIROERGOMETRIJA [19]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [827] KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [13] KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [75]
KPM-EEG 1 [14] KPM-KG4 Ordinacija za kliničku psihijatriju [501] KPM-KGJ Odjel za kognitivne por. i komorb. stanja s int. skrbi [33]
KPM-OE1 Dnevna bolnica Odjela za por. rasp. i anks. por. s int. skrbi [1] KPM-OE3 Ordinacija za osobe s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima [23] KPM-OE5 Ordinacija za por. raspoloženja [412]
KPM-OER Odjel za por. raspoloženja i anksiozne por. s int. skrbi [17] KPM-OL2 Ordinacija za prve psihoze [199] KPM-OL4 Ordinacija za psihotične poremećaje [471]
KPM-OLZ Odjel za shizof. i dr. psihot. por. s intenz. skrbi [22] KPM-PH1 Dnevna bolnica odjela za psihosomatiku i psihoterapiju [459] KPM-PH2 Ordinacija za individualnu psihoterapiju [513]
KPM-PH3 Ordinacija za grupnu psihoterapiju [14] KPM-PHT Odjel za psihosomatiku i psihoterapiju [62] KPM-ZC2 Ordinacija za krizna stanja i akutne reakcije na stres [149]
KPM-ZC4 Ordinacija za posttraumatske stresne poremećaje [109] KPM-ZC5 Ordinacija za kliničku psih. [199] KPM-ZD2 Ordinacija za psihoterapiju djece predšk. i šk. dobi [285]
KPM-ZD3 Ordinacija za obiteljsku i bračnu terapiju i psihodramu [72] KPM-ZD4 Ordinacija za psihoterapiju, psihosomatiku, lijason psih. dj. i mladeži [119] KPM-ZD5 Ordinacija za poremećaj jedenja djece i mladeži [32]
KPM-ZD6 Ordinacija za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži [30] KPM-ZD7 Ordinacija za razvojne poremećaje [5] KPM-ZD7-2 Ordinacija za razvojne poremećaje-psiholozi [18]
KPM-ZD8 Ordinacija za psihoterapiju para-roditelj-dijete [40] KPM-ZDJ Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihot. [3] KPM-ZP2 Ordinacija za poremećaje ličnosti [344]
KPM-ZP3 Ordinacija za poremećaje hranjenja [5] KPM-ZPP Zavod za personologiju, poremećaje ličnosti i por. hranjenja [97] KZR-CT DG26 [510]
KZR-DRR- MIŠLJENJE A5 (Neuro) [3] KZR–DRR-MR 33 (Neuro) [1904] KZR-MR 16 [674]
KZR-MR 29 [1450] KZR-MR DG24 [625] KZR-MR DG8 [1791]
LAB 1 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [2645] LAB 2 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [1068] NRK - ANP-Ambulanta za neuropsihologiju [34]
NRK - AON-1-Ambulanta za opću neurokirurgiju [1122] NRK - AON-2-Ambulanta za opću neurokirurgiju [1490] NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1766]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [841] NRL-CNM- Centar za neuromuskularne bolesti [328] NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [66]
Prikazujem stranicu 5 od 10 , zapise od 241 do 300 od ukupno 562.
vrh stranice