Liste čekanja

Odjel
KPB-ITP - Odjel za intersticijske bolesti i transplantaciju pluća [1] KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [1173] KPB-NPP - Ordinacija za plućne nodule [10]
KPB-P-COV-Ambulanta za post-COVID-19 [503] KPB-PJK-RHD1-kabinet za rehabilitaciju [60] KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [55]
KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [252] KPB-RHD EU - SPIROERGOMETRIJA [17] KPB-RIF- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [3]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [599] KPB-RTR - Odjel za rijetke tumore toraksa [2] KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [7]
KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [50] KPB-TUA- Odjel za tumore sredoprsja [14] KPM-EEG 1 [4]
KPM-KG4 Ordinacija za kliničku psihijatriju [457] KPM-KGJ Odjel za kognitivne por. i komorb. stanja s int. skrbi [15] KPM-OE3 Ordinacija za osobe s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima [18]
KPM-OE5 Ordinacija za por. raspoloženja [336] KPM-OER Odjel za por. raspoloženja i anksiozne por. s int. skrbi [18] KPM-OL2 Ordinacija za prve psihoze [134]
KPM-OL3 Ordinacija za farmakoterapiju [3] KPM-OL4 Ordinacija za psihotične poremećaje [381] KPM-OLZ Odjel za shizof. i dr. psihot. por. s intenz. skrbi [18]
KPM-PH1 Dnevna bolnica odjela za psihosomatiku i psihoterapiju [451] KPM-PH2 Ordinacija za individualnu psihoterapiju [749] KPM-PH3 Ordinacija za grupnu psihoterapiju [265]
KPM-PH4 Ordinacija za obiteljsku i bračnu psihoterapiju [18] KPM-PH5 Ordinacija za suportivnu (kliničku) psihoterapiju [1] KPM-PH8 Psiholozi-Ordinacija za konzultativnu psih. [1]
KPM-PHT Odjel za psihosomatiku i psihoterapiju [55] KPM-ZC2 Ordinacija za krizna stanja i akutne reakcije na stres [109] KPM-ZC4 Ordinacija za posttraumatske stresne poremećaje [105]
KPM-ZC5 Ordinacija za kliničku psih. [202] KPM-ZD2 Ordinacija za psihoterapiju djece predšk. i šk. dobi [71] KPM-ZD3 Ordinacija za obiteljsku i bračnu terapiju i psihodramu [21]
KPM-ZD4 Ordinacija za psihoterapiju, psihosomatiku, lijason psih. dj. i mladeži [138] KPM-ZD5 Ordinacija za poremećaj jedenja djece i mladeži [57] KPM-ZD6 Ordinacija za psihoanalitičku psihoterapiju mladeži [103]
KPM-ZD7 Ordinacija za razvojne poremećaje [15] KPM-ZD7-2 Ordinacija za razvojne poremećaje-psiholozi [5] KPM-ZD8 Ordinacija za psihoterapiju para-roditelj-dijete [81]
KPM-ZDJ Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihot. [4] KPM-ZP2 Ordinacija za poremećaje ličnosti [280] KPM-ZP3 Ordinacija za poremećaje hranjenja [2]
KPM-ZPP Zavod za personologiju, poremećaje ličnosti i por. hranjenja [27] KZR-CT DG26 [328] KZR-DRR- MIŠLJENJE A5 (Neuro) [3]
KZR-MR 16 [1023] KZR-MR 29 [1805] KZR-MR DG24 [662]
KZR-MR DG8 [2427] LAB 1 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [1764] LAB 2 -KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Rebro [537]
MSK-SP8-ambulanta za sistematske preglede djelatnika KBC-a Zagreb [1] NRK - ANP-Ambulanta za neuropsihologiju [34] NRK - AON-1-Ambulanta za opću neurokirurgiju [811]
NRK - AON-2-Ambulanta za opću neurokirurgiju [1000] NRK - AON-4-Ambulanta za radiokirurgiju [1] NRK-NRG-Specijalistički zavod za neurokirugiju dječje dobi [14]
Prikazujem stranicu 5 od 10 , zapise od 241 do 300 od ukupno 580.
vrh stranice