Liste čekanja

Odjel
INT-GEO-OGA-6-dnevna bolnica gastroenterologije [19] INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [314] INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [587]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [460] INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [1149] INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [915]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [356] INT-HEM Biopsija [19] INT-HEM- DB COVID [9]
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [60] INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [395] INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [7]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [50] INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [7] INT-IMU-A06 OBRADA [3]
INT-IMU-A06 UZV ambulanta [115] INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2869] INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2629]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1585] INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [93] INT-IMU-DBI-dnevna bolnica zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti [469]
INT-NEF-A09-AMB1 [410] INT-NEF-A09-AMB2 [361] INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [275]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [198] INT-NEF-NDG1 EU-ambulanta za ultrazvuk [291] INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [152]
INT-NEF-NDG3-ambulanta za mjerenje krutosti arterija (PW) i ABI [13] INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [116] INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [1221]
INT-ZBM-ABM- dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [77] INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [260] INT-ZBM-MDB Dnevna bolnica zavoda za bolesti metabolizma [165]
INT-ZZD-amb1 [772] INT-ZZD-amb2 [102] INT-ZZE - dr Popovac endokrinološka ambulanta [127]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [145] INT-ZZE- dr.sc. Matovinović endokrinološka ambulanta [670] INT-ZZE- Ambulanta za uzv štitnjače [169]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinologija i dijabetologija [266] INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [151] INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [316]
INT-ZZE- dr. sc. Zibar Tomšić endokrinološka ambulanta [142] INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [120] INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [172]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [63] INT-ZZE- Prof. Giljević endokrinološka ambulanta [362] INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [172]
INT-ZZE-A04- Endokrinološka ambulanta A5 - konzultacija bez pacijenta [1] INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [6] INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [17]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [75] INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [31] INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [107]
INT-ZZE-Ambulanta za UZV štitnjače 2 [146] INT-ZZE-COS-denzitometrija [813] INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [223]
KAI-A5B KIR ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [411] KAI-A5D ORL ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [45] KAI-A5G URO ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [61]
Prikazujem stranicu 3 od 9 , zapise od 121 do 180 od ukupno 538.
vrh stranice