Liste čekanja

Odjel
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [968] INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [836] INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [312]
INT-HEM Biopsija [28] INT-HEM- DB COVID [22] INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [60]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [352] INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [2] INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [45]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [4] INT-IMU-A06 OBRADA [139] INT-IMU-A06 UZV ambulanta [41]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2800] INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2515] INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1569]
INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [105] INT-NEF-A09-AMB1 [315] INT-NEF-A09-AMB2 [277]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [176] INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [136] INT-NEF-NDG1 EU-ambulanta za ultrazvuk [154]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [91] INT-NEF-NDG3-ambulanta za mjerenje krutosti arterija (PW) i ABI [9] INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [105]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [952] INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [69] INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [172]
INT-ZBM-MDB Dnevna bolnica zavoda za bolesti metabolizma [131] INT-ZZD-amb1 [736] INT-ZZD-amb2 [136]
INT-ZZE - dr Popovac endokrinološka ambulanta [118] INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [89] INT-ZZE- dr.sc. Matovinović endokrinološka ambulanta [846]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv štitnjače [144] INT-ZZE- dr. Baretić endokrinologija i dijabetologija [228] INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [126]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [224] INT-ZZE- dr. sc. Zibar Tomšić endokrinološka ambulanta [112] INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [82]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [134] INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [32] INT-ZZE- Prof. Giljević endokrinološka ambulanta [275]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [133] INT-ZZE-A04- Endokrinološka ambulanta A5 - konzultacija bez pacijenta [1] INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [10]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [14] INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [51] INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [11]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [68] INT-ZZE-Ambulanta za UZV štitnjače 2 [125] INT-ZZE-COS-denzitometrija [757]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [190] INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [2] KAI-A5B KIR ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [343]
KAI-A5D ORL ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [16] KAI-A5G URO ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [96] KAI-A5J TOR ORORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [4]
KAI-A5L ORDINACIJA ZA TERAPIJU KRONIČNE BOLI [665] KAI-A5M ORDINACIJA ZA PERIOPERATIVNU PRIPREMU BOLESNIKA [1] KAI-ANO DNEVNA BOLNICA [322]
Prikazujem stranicu 3 od 10 , zapise od 121 do 180 od ukupno 580.
vrh stranice