Ambulanta za neurokirurgiju dječje dobi

Raspored rada liječnika u ambulanti

Dan

Liječnik

Vrijeme

Petak

Hrvoje Jednačak , dr. med., specijalist neurokirurg

 Ivan Pašalić, dr. med., specijalist neurokirurg 

od 8 do 16 sati

 od 13 do 15 sati

Sve potrebne informacije o lokaciji ambulante i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije).

vrh stranice