V.d. glavne medicinske sestre: Tatjana Molnar, prvostupnica sestrinstva

Polikliniku čine:

Ambulanta Rebro
Konzilijarna ambulanta
Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro
RTG kabinet Rebro
Ambulanta za kućne posjete
Ambulanta za dječju i preventivnu stomatologiju
RTG kabinet Gundulićeva 5
Zubotehnički laboratorij (Gundulićeva 5)

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije)

vrh stranice