Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za prednji segment oka Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 2 Telefon:
01 2376 426
Ambulanta hitnog prijema Ulica Jordanovac 104, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj prizemlje Ulaz u Hitnu službu Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta i savjetovalište za dijabetes Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta Odjela za kliničku prehranu Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro prizemlje E-adresa:
klinicka.prehrana@kbc-zagreb.hr
Telefon:
01 236 7143
Ambulanta Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Ulaz Centra za krizna stanja suteren Telefon:
01 2376 471
Ambulanta Rebro Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Prizemlje Lijevo E-adresa:
predbiljezbe.jednodnevnakirurgija.sto@kbc-zagreb.hr
Telefon:
01 2376 562
Informacije radnim danom od 13 do 14 sati
Ambulanta za akupunkturu Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4
Ambulanta za alergijske i opstruktivne bolesti pluća Ulica Jordanovac 104, 10000 Zagreb Poliklinika Jordanovac Ulaz lijevo suteren Telefon:
01 2385 168
informacije od 14 do 15 sati
Ambulanta za alergologiju i kliničku imunologiju u dermatovenerologiji Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za alergologiju i pulmologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Prikazujem stranicu 1 od 61, zapise od 1 do 10 od ukupno 603.
vrh stranice