Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za andrologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro -1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za anesteziologiju Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Petrova Glavni ulaz (lijevim hodnikom do novog dijela zgrade) prizemlje Telefon (centrala):
01 4604 646
Ambulanta za anesteziološki pregled torakokirurških bolesnika Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb bijela zgrada/zelena zgrada 1. kat prolaz između bijele i zelene zgrade Telefon:
01 2385 350
Ambulanta za aritmologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro prizemlje desno Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za autoimune bolesti kože Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za bolesti dojke Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Poliklinika (Petrova) desno od ulaza u bolnički kompleks 1 Telefon (centrala):
01 4604 646
Ambulanta za bolesti jednjaka Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb bijela zgrada/zelena zgrada 1. kat prolaz između bijele i zelene zgrade Telefon:
01 2385 108
Ambulanta za bolesti metabolizma Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za bolesti mrežnice Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 2 Telefon:
01 2376 426
Ambulanta za bolesti paratireoidnih žljezda Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od glavnog ulaza) prizemlje Telefon:
01 2388 382
Prikazujem stranicu 2 od 60, zapise od 11 do 20 od ukupno 599.
vrh stranice