Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za dermatološku radioterapiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za dermoskopiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za dijagnostiku bolesti dojke Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro -1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za dijagnostiku i praćenje bolesnika s perifernom neuropatskom boli (EMNG) Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4 Telefon:
01 2376 408
Ambulanta za djecu liječenu transplantacijom krvotvornih stanica Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za djecu sa smetnjama u razvoju - Nazorova Ulica Vladimira Nazora 49, 10000 Zagreb Dječji dom Nazorova Telefon (centrala): 01 4821 702; Mob.
091 4922 200
Ambulanta za dječju i preventivnu stomatologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro prizemlje (lijevo) Telefon:
01 2376 562
radnim danom od 13 do 14 sati
Ambulanta za dječju kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro 1 12 Telefon:
01 2367 203
Ambulanta za dječju kliničku psihologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za dječju ortopediju Ulica Šalata 7, 10000 Zagreb Poliklinika Klinike za ortopediju prizemlje Telefon:
01 2368 855
Prikazujem stranicu 4 od 60, zapise od 31 do 40 od ukupno 599.
vrh stranice