Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za glavobolje i neurogenu bol i LEP Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4 Telefon:
01 2376 407
Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro 1 3 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za hipertenziju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za hitan prijem (konzilijarna) Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj (ulaz u hitnu službu) prizemlje lijevo Telefon:
01 2367 412
Ambulanta za hitni prijem torakokirurških bolesnika Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Objedinjeni hitni bolnički prijam prizemlje Telefon (centrala):
01 2367 415
Ambulanta za hitnu ginekologiju (konzilijarna) Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Petrova prizemlje desno Telefon (centrala):
01 4604 646
Ambulanta za hitnu psihijatriju s opservacijom Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj prizemlje Telefon:
01 2367 404
Ambulanta za holter tlaka Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro prizemlje Telefon:
01 2367 162
Ambulanta za imunološke bolesti Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za intersticijske bolesti pluća Ulica Jordanovac 104, 10000 Zagreb Poliklinika Jordanovac Ulaz lijevo suteren Telefon:
01 2385 168
informacije od 14 do 15 sati
Prikazujem stranicu 7 od 60, zapise od 61 do 70 od ukupno 599.
vrh stranice