Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Božidarevićeva ulica 11, 10000 Zagreb Zgrada Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Glavni ulaz Telefon:
01 2367 905; 3267 906
Ambulanta za fluoresceinsku angiografiju/OCT Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 2 Telefon:
01 2376 426
Ambulanta za fotodermatologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za funkcijske poremećaje mokračnog sustava Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za funkcionalna ispitivanja, elektrodijagnostiku i ultrazvuk Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 2 Telefon:
01 2376 426
Ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro 1 4 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za genetsko savjetovanje Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Bočni ulaz (nasuprot crkve) prizemlje Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za ginekološku onkologiju Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Poliklinika (Petrova) zgrada desno od ulaza u bolnički kompleks 1 Telefon (centrala):
01 4604 607
Informacije radnim danom od 12.30 do 14 sati
Ambulanta za glaukom Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 2 Telefon:
01 2376 426
Prikazujem stranicu 6 od 60, zapise od 51 do 60 od ukupno 599.
vrh stranice