Liste čekanja

Odjel
KAI-A5D ORL ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [35] KAI-A5G URO ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [96] KAI-A5J TOR ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [31]
KAI-A5L ORDINACIJA ZA TERAPIJU KRONIČNE BOLI [377] KAI-A5M ORDINACIJA ZA PERIOPERATIVNU PRIPREMU BOLESNIKA [4] KAI-ANO DNEVNA BOLNICA [257]
KIR - 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [195] KIR - A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [850] KIR - A24/1-ORDINACIJA JEDNODNEVNA PROKTOLOGIJA [16]
KIR - A24-spec. ambulanta za proktologiju [278] KIR - ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [456] KIR - APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [324]
KIR - ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [630] KIR- 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [295] KIR- AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [209]
KIR- AB3-zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [115] KIR- OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [34] KIR- OJK - Ambulantna kirurgija [455]
KIR- OJK - Jednodnevna kirurgija- NARUČIVATI U OJK1 [5] KIR- OJK - Plastična kirurgija [275] KIR- OJK2 - Jednodnevna kirurgija [529]
KIR- OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [16] KIR- PP 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [91] KIR- PP 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [64]
KIR- PP A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [301] KIR- PP A24-spec. ambulanta za proktologiju [55] KIR- PP ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [29]
KIR- PP APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [289] KIR- PP ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [65] KIR- PREV Ordinacija za previjanje [12]
KIR- RANE Ordinacija za kronične rane [109] KKK - AKR1 AKZ1 ambulante [64] KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [144]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [104] KOŽA5 - amb. za konzultacije bez pacijenta [1] KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [351]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [659] KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [4241] KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [1169]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [15] KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [1048] KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [512]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [337] KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [250] KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [359]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji(prostor Hotela Rebro, prizem) [24] KOŽ-KZ7-Kabinet za dermatološku mikologiju i parasitologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [69] KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [1197]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [179] KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat.(prostor Hotela Rebro, prizemlje) [1086] KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [422]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [312] KPB- FDS EU ultrazvuk srca [190] KPB- FDS EU1 [69]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1102] KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [533] KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [385]
KPB-BIU1-Ordinacija za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju [144] KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [353] KPB-DJB-dnevna bolnica [2567]
Prikazujem stranicu 4 od 10 , zapise od 181 do 240 od ukupno 562.
vrh stranice