Liste čekanja

Odjel
KIR - 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [141] KIR - A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [555] KIR - A24/1-ORDINACIJA JEDNODNEVNA PROKTOLOGIJA [21]
KIR - A24-spec. ambulanta za proktologiju [219] KIR - ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [409] KIR - APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [290]
KIR - ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [651] KIR- 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [256] KIR- AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [222]
KIR- AB3-zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [76] KIR- DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [37] KIR- OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [68]
KIR- OJK - Ambulantna kirurgija [571] KIR- OJK - Jednodnevna kirurgija [573] KIR- OJK - Plastična kirurgija [297]
KIR- OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [14] KIR- PP 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [107] KIR- PP 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [54]
KIR- PP A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [292] KIR- PP A24-spec. ambulanta za proktologiju [54] KIR- PP ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [74]
KIR- PP APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [263] KIR- PP ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [16] KIR- PREV Ordinacija za previjanje [17]
KIR- RANE Ordinacija za kronične rane [36] KIR- TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [13] KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [196]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [166] KOŽA5 - amb. za konzultacije bez pacijenta [1] KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [239]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [449] KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [2713] KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [899]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [10] KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [698] KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [442]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [608] KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [131] KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [256]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [46] KOŽ-KZ3 1-JEDNODNEVNA KIRURGIJA [2] KOŽ-KZ7-Kabinet za dermatološku mikologiju i parasitologiju (šalter 16) [72]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [522] KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [94] KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [821]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [248] KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [270] KPB- FDS EU ultrazvuk srca [173]
KPB- FDS EU1 [36] KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1172] KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [621]
KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [339] KPB-AOP - Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća [3] KPB-BPC-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [4]
KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [287] KPB-DJB-dnevna bolnica [2505] KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [2149]
KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1115] KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [1059] KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [192]
Prikazujem stranicu 4 od 10 , zapise od 181 do 240 od ukupno 580.
vrh stranice