Liste čekanja

Odjel
KAI-A5J TOR ORDINACIJA ZA PRIJEOPERACIJSKI ANESTEZIOLOŠKI PREGLED I OBRADU BOLESNIKA [18] KAI-A5L ORDINACIJA ZA TERAPIJU KRONIČNE BOLI [361] KAI-A5M ORDINACIJA ZA PERIOPERATIVNU PRIPREMU BOLESNIKA [1]
KAI-ANO DNEVNA BOLNICA [336] KIR - 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [149] KIR - A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [860]
KIR - A24/1-ORDINACIJA JEDNODNEVNA PROKTOLOGIJA [21] KIR - A24-spec. ambulanta za proktologiju [313] KIR - ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [505]
KIR - APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [346] KIR - ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [692] KIR- 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [267]
KIR- AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [172] KIR- AB3-zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [63] KIR- OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [94]
KIR- OJK - Ambulantna kirurgija [520] KIR- OJK - Jednodnevna kirurgija- NARUČIVATI U OJK1 [7] KIR- OJK - Plastična kirurgija [277]
KIR- OJK2 - Jednodnevna kirurgija [399] KIR- OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [15] KIR- PP 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [84]
KIR- PP 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [62] KIR- PP A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [382] KIR- PP A24-spec. ambulanta za proktologiju [73]
KIR- PP ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [63] KIR- PP APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [298] KIR- PP ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [55]
KIR- PREV Ordinacija za previjanje [8] KIR- RANE Ordinacija za kronične rane [61] KKK - AKR1 AKZ1 ambulante [86]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [144] KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [107] KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [287]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [608] KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [4054] KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [1040]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [8] KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [909] KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [420]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [484] KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [157] KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [377]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji(prostor Hotela Rebro, prizem) [38] KOŽ-KZ7-Kabinet za dermatološku mikologiju i parasitologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [55] KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [1084]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [142] KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat.(prostor Hotela Rebro, prizemlje) [951] KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (prostor Hotela Rebro, prizemlje) [382]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (prostor bivšeg Hotela Rebro, prizemlje) [321] KPB- FDS EU ultrazvuk srca [186] KPB- FDS EU1 [40]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1164] KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [585] KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [404]
KPB-BIU1-Ordinacija za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju [111] KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [350] KPB-DJB-dnevna bolnica [2546]
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [2220] KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1082] KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [1033]
Prikazujem stranicu 4 od 9 , zapise od 181 do 240 od ukupno 538.
vrh stranice