Odjel za molekularnu patologiju i citogenetiku, za elektronsku mikroskopiju i imunohistokemiju, za obdukcije

Voditeljica: doc. dr. sc. Snježana Dotlić, dr. med., specijalist patolog
Glavna inženjerka: Andreja Tarle, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Specijalisti:

doc. dr. sc. Snježana Dotlić, dr. med., specijalist patolog
dr. sc. Sanja Kuzmac, dipl. biolog
dr. sc. Gordana Bubanović, dipl. biolog
dr. sc. Marina Cindrić, dipl. biolog
dr. sc. Tena Gržan, mag. molekularne biologije
Čuček Marija, dipl. biolog
Kate Ivković, mag. molekularne biologije
Antonija Tandara, mag. molekularne biologije

 

vrh stranice