Liste čekanja

Odjel
ORL - OTO - Otološka ambulanta [30] ORL – PRK – Ordinacija za plastično-rekonstruktivnu kir. [266] ORL – RIO – Rinološka ordinacija [568]
ORL - RIOAL - ALERGOLOŠKO-RINOLOŠKA ORDINACIJA [34] ORL - RIOAL-1 - ALERGOLOŠKO-RINOLOŠKA ORDINACIJA [33] ORL – RIOBL – Rinološka ordinacija – baza lubanje [95]
ORL - TGV - Zavod za tumore glave i vrata [6] ORL - UZO - Ordinacija za UZV [154] ORL -FNJ1-Fonijatrijska ordinacija1 [343]
ORL -FNJ2- Fonijatrijska ordinacija 2 [6] ORL -FNJ4- Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [188] ORL -FNJ5- Logopedska ordinacija -Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [144]
ORL -FNJ7 - Logopedska ordinacija [2] ORL -FNJ9- Psihologijska ordinacija [44] ORL-BJK [90]
ORT- Amb. 2 [1085] ORT- Amb. 3 [433] ORT- Amb. 4 [674]
ORT- Amb. 5 [1003] ORT- Amb. 6 [182] ORT- Op Sala 1 [3886]
ORT- ORT Dječja amb. [978] ORT-111-fizikalna terapija [1978] ORT-111-Ordinacija za fizikalnu medicinu [169]
ORT-111-Ordinacija za fizikalnu medicinu (S. Mahnik) [146] ORT-3. Dječja ambulanta [38] ORT-6. Dječja ambulanta [11]
PRE-AKP-AMBULANTA ZA KLINIČKU PREHRANU [24] PRE-DIJ Ambulanta za dijetoterapiju i nutricionizam [439] SKŽ - A5 Konzultacije bez pacijenta [2]
SKŽ - BDS - Dnevna kardiološka bolnica [195] SKŽ - UZV CENTAR [32] SKŽ- 1 UZV SRCA [966]
SKŽ- 2 Kompleksna ehokardiografija [646] SKŽ- 3 Kompleksna ehokardiografija [277] SKŽ-AMB 1-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1846]
SKŽ-AMB 2-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1575] SKŽ-AMB 3-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1952] SKŽ-AMB 4-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [520]
SKŽ-AR1- ambulanta za aritmije [706] SKŽ-AZS- Ambulanta za zatajivanje srca i transpl. kardiologiju [853] SKŽ-DB ZS-EPS [190]
SKŽ-KNA-kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku [2017] SKŽ-KS1-Zavod za opću kliničku kardiologiju [73] SKŽ-KS2- Zavod za prirođene bolesti srca [60]
SKŽ-KSE-TILT-UP TEST-kabinet za ergometriju [30] SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH [215] SKŽ-PSBO - DNEVNA BOLNICA [20]
SKŽ-SK3- Zavod za bolesti zalistaka i ish. bolesti srca [104] SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [41] SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju [125]
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [75] SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [2642] SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [979]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [901] SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [219] SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [2154]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [31] STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [124] STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [1]
Prikazujem stranicu 8 od 10 , zapise od 421 do 480 od ukupno 569.
vrh stranice