Liste čekanja

Odjel
ORL – RIO-1 – Rinološka ordinacija [167] ORL - RIOAL - ALERGOLOŠKO-RINOLOŠKA ORDINACIJA [41] ORL - RIOAL-1 - ALERGOLOŠKO-RINOLOŠKA ORDINACIJA [28]
ORL – RIOBL – Rinološka ordinacija – baza lubanje [130] ORL - TGV - Zavod za tumore glave i vrata [2] ORL - UZO - Ordinacija za UZV [260]
ORL -FNJ1-Fonijatrijska ordinacija1 [363] ORL -FNJ4- Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [105] ORL -FNJ5- Logopedska ordinacija -Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [38]
ORL -FNJ6 -Logopedska ordinacija [11] ORL -FNJ7 - Logopedska ordinacija [168] ORL -FNJ9- Psihologijska ordinacija [2]
ORL-BJK [167] ORT- Amb. 2 [748] ORT- Amb. 3 [450]
ORT- Amb. 4 [792] ORT- Amb. 5 [799] ORT- Amb. 6 [96]
ORT- Amb. 9 [119] ORT- Op Sala 1 [4706] ORT- ORT Dječja amb. [870]
ORT-111-fizikalna terapija [2314] ORT-111-Ordinacija za fizikalnu medicinu [215] ORT-111-Ordinacija za fizikalnu medicinu (S. Mahnik) [132]
ORT-3. Dječja ambulanta [114] PRE-AKP-AMBULANTA ZA KLINIČKU PREHRANU [16] PRE-DIJ Ambulanta za dijetoterapiju i nutricionizam [733]
SGP tumora [18] SKŽ - A5 Konzultacije bez pacijenta [1] SKŽ - BDS - Dnevna kardiološka bolnica [443]
SKŽ - UZV CENTAR [31] SKŽ- 1 UZV SRCA [904] SKŽ- 2 Kompleksna ehokardiografija [415]
SKŽ- 3 Kompleksna ehokardiografija [305] SKŽ-AMB 1-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1749] SKŽ-AMB 2-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1442]
SKŽ-AMB 3-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [2240] SKŽ-AMB 4-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [451] SKŽ-AR1- ambulanta za aritmije [635]
SKŽ-AZS- Ambulanta za zatajivanje srca i transpl. kardiologiju [760] SKŽ-DB ZS-EPS [253] SKŽ-KNA-kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku [2012]
SKŽ-KS1-Zavod za ishemijsku bolest srca [76] SKŽ-KS2- Zavod za prirođene bolesti srca u odraslih [51] SKŽ-KSE-TILT-UP TEST-kabinet za ergometriju [13]
SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH [215] SKŽ-PSBO - DNEVNA BOLNICA [35] SKŽ-SK3- Zavod za bolesti srčanih zalistaka [110]
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [43] SKŽ-SK7-Odjel za uznapredovalo zatajivanje srca i mehaničku krvotočnu potporu [148] SKŽ-SK8-Odjel za transplantacijsku kardiologiju i aritmije [86]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [2667] SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [979] SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [924]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [216] SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [2198] STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [22]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [187] STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [1] STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [426]
Prikazujem stranicu 8 od 10 , zapise od 421 do 480 od ukupno 569.
vrh stranice