Novi djelatnici i pripravnici u sestrinstvu

Informacije i dokumentacija potrebna za prijavu pripravničkog staža

Stručni ispiti za zdravstvene radnike

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu putem zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost koja je pripravnika primila na pripravnički staž ili osobno uz predočenje sljedećih dokumenata: 1. ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu, 2. ovjerene preslike domovnice, 3. uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice, 4. potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove 5. zamolbe pripravnika. Ako je pripravnik, odnosno kandidat ispunio sve uvjete predviđene ovim Pravilnikom, ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Pripravnik, odnosno kandidat pisano se izvješćuje o datumu i mjestu polaganja, najmanje 8 dana prije dana polaganja ispita. Troškovi polaganja stručnog ispita za iznose 600,00 kn. Troškovi polaganja stručnog ispita uplaćuju se po dobivenom rješenju o odobrenju polaganja stručnog ispita. Ako pripravnik, odnosno kandidat nije položio stručni ispit, ponovno može izaći na stručni ispit najranije po isteku roka od 15 dana od dana polaganja stručnog ispita. Troškove ponovnog polaganja snosi pripravnik, odnosno kandidat.

Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku šest mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno cijeli stručni ispit. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 3 mjeseca.

Program stručnog ispita za zdravstvene radnike

Stručni ispit za zdravstvene radnike sastavljen je od općeg i stručnog dijela i polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju
3. Radni odnosi i mirovinsko i invalidsko osiguranje

Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita:

a) zdravstvena njega bolesnika
b) zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zakoni za polaganje državnog ispita

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske
Ustav Republike Hrvatske – NN br. 85/10 – pročišćeni tekst

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – NN br. 150/08
NN br. 71/10
NN br. 139/10
NN br. 22/11

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
NN br. 150/08
NN br. 94/09
NN br. 153/09
NN br. 139/10
NN br. 49/11

3. Radni odnosi i mirovinsko i invalidsko osiguranje
Zakon o radu
NN br. 149/09
NN br. 61/11

Zakon o mirovinskom osiguranju
NN br. 130/10 – pročišćeni tekst
NN br. 61/11

vrh stranice