Referentni centri Ministarstva zdravstva RH

POPIS REFERENTNIH CENTARA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB (94 RC i 8 u postupku dodijele naziva) - na dan 26.2.2024.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

 1. Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu
 2. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju
 3. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju
 4. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju
 5. Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične
  poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
 6. Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju
 7. Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju
 8. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre
 9. Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju
 10. Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti
 11. Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama
 12. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
 13. Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti crijeva
 14. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i aferezu
 15. Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bolesti hemostaze
 16. Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji
 17. Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
 18. Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti
 19. Referentni centar Ministarstva zdravstva za primarne imunodeficijencije odraslih

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

20. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
21. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju
22. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu
23. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju
24. Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
25. Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece i novorođenački probir
26. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
27. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

28. Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih
29. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju
30. Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju
31. Referentni centar Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju
32. Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika
33. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti krvnih žila
34. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti srčanih zalistaka


KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

35. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
36. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
37. Referentni centar Ministarstva zdravlja za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
38. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
39. Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju
40. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava
41. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava
42. Referentni centar Ministarstva zdravstva za migrenu

 


KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

43. Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
44. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

45. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
46. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju
47. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

48. Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje
49. Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji
50. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju
51. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju
52. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

53. Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora
54. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje raka dojke

KLINIKA ZA UROLOGIJU I KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

55. Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

56. Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

57. Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba
58. Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA + KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU

59. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT

KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

60. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju
61. Referentni centar Ministarstva zdravstva za fotodermatologiju
62. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze
63. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju
64. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju
65. Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

66. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova

KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU

67. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

68. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti
69. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku

KLINČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

70. Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

71. Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu
72. Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice
73. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
74. Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju
75. Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu
76. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu

KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU

77. Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju srca

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

78. Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu
79. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice
80. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endodonciju
81. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju
82. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu traumatologiju
83. Referentni centar Ministarstva zdravstva za biomaterijale u rehabilitaciji stomatognatog sustava
84. Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje
85. Referentni centar Ministarstva zdravstva za parodontne bolesti
86. Referentni centar Ministarstva zdravstva za restaurativnu dentalnu medicinu
87. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu medicinu osoba starije životne dobi
88. Referentni centar Ministarstva zdravstva za digitalnu ortodonciju
89. Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzična vještačenja u stomatologiji

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI

90. Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
91. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije
92. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

93. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli

KLINIKA ZA REUMATSKE BOELSTI I REHABILITACI

94. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava

U POSTUPKU DODJELE NAZIVA

1. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju s toksikologijom – Klinika za unutarnje bolesti
2. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško i endovaskularno liječenje bolesti torakoabdominalne aorte – Zavod za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju 
3. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantoprotetiku – Klinika za stomatologiju
4. Referentni centar Ministarstva zdravstva za zbrinjavanje perioperacijskih krvarenja i poremećaja zgrušavanja – Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli
5. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku prehranu i liječenje zatajenja funkcije crijeva – Klinika za unutarnje bolesti
6. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju štitnjače– Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
7. Referentni centar Ministarstva zdravstva za cističnu fibrozu djece – Klinika za pedijatriju
8. Referentni centar Ministarstva zdravstva za cističnu fibrozu odraslih – Klinika za plućne bolesti

 

vrh stranice