Referentni centri Ministarstva zdravstva RH

POPIS REFERENTNIH CENTARA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB (100 RC) - na dan 21.5.2024.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične
  poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti crijeva
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i aferezu
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bolesti hemostaze
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za primarne imunodeficijencije odraslih
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku prehranu i liječenje zatajenja funkcije crijeva

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece i novorođenački probir
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za cističnu fibrozu djece

 

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti krvnih žila
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti srčanih zalistaka

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za migrenu

KLINIKA ZA KIRURGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško i endovaskularno liječenje bolesti torakoabdominalne aorte

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje raka dojke

KLINIKA ZA UROLOGIJU I KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju štitnjače

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA + KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT

KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za fotodermatologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova

KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku

KLINČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu

KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju srca

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za endodonciju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu traumatologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za biomaterijale u rehabilitaciji stomatognatog sustava
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za parodontne bolesti
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za restaurativnu dentalnu medicinu
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu medicinu osoba starije životne dobi
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za digitalnu ortodonciju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzična vještačenja u stomatologiji
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantoprotetiku

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za zbrinjavanje perioperacijskih krvarenja i poremećaja zgrušavanja

KLINIKA ZA REUMATSKE BOELSTI I REHABILITACI

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava

 

vrh stranice