Dr. sc. Adriano Friganović postao docent

Nakon što je 1. srpnja 2021. godine postao prvi doktor znanosti iz redova medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Adriano Friganović je nedavno izabran u znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta (doc. dr. sc.) na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci.

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno nastavno zvanje održano je u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine pred komisijom u sastavu doc. dr. sc. Snježana Čukljek, doc. dr. sc. Tanja Grahovac Juretić i doc. dr. sc. Jadranka Pavić te pred nastavnicima i studentima Fakulteta Zdravstvenih studija u Rijeci. Tema predavanja bila je ‘’Poslovno odlučivanje u sestrinstvu’’.

Doc. dr. sc. Adriano Friganović na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci predaje na preddiplomskom studiju sestrinstva kolegij ‘’Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi’’ te na diplomskom studiju sestrinstva ‘’Profesionalni identitet u sestrinstvu’’.

Čestitku na izboru u nastavno zvanje naslovnog docenta ispred Stručnog kolegija glavnih medicinskih sestara/tehničara KBC-a Zagreb uputila mu je Ana Ljubas, magistra sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb. 

» doc. dr. sc. Adriano Friganović, magistar sestrinstva, glavi tehničar Zavoda za anesteziologiju i poslijeoperacijsko zbrinjavanje i intenzuvnu medicinu u ginekologiji i porodništvu te uroloških, kardiokirurških, vaskularnih i tokakalnih bolesnika i Ana Ljubas, magistra sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb

vrh stranice