KBC Zagreb kreće u projekt izgradnje Objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom KBC-a Zagreb po waste-to-energy principu

Zagreb, 13. siječnja 2023. - Pokretanjem postupka javne rasprave o Studiji utjecaja zahvata na okoliš, KBC Zagreb krenuo je u realizaciju izgradnje Objekta za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom KBC-a Zagreb koji će biti sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), kao jedan od strateških reformskih projekata zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Projekt ima za cilj smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada, a provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano će se smanjiti negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Otpad s KBC-a do sada se predavao ovlaštenoj tvrtki koja ga je u konačnici izvozila u inozemstvo na spaljivanje. Troškovi takvog načina zbrinjavanja otpada su vrlo visoki. Ovim projektom ćemo uštedjeti u plaćanju takvih i sličnih privatnih firmi za prijevoz i gospodarenje otpadom više od 700 000 eura na godišnjoj razini. Pretvaranjem otpada u energiju bit će osigurano dodatnih minimalno 260 000 eura ušteda na godišnjoj razini, a budu li cijene energenata i zbrinjavanja otpada rasle, potencijal za uštede još je i veći.

Rješenje KBC-a Zagreb je značajno sigurnije jer se otpad obrađuje na samom mjestu nastanka, nema rizika ni opasnosti koje nastanu dugim prijevozom te vrste otpada, povećat će se higijenska kvaliteta, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjit će se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš. Navedeno je u skladu i s važećom regulativom. Naime, u skladu s propisima o gospodarenju otpadom i prema prijedlozima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), medicinski otpad trebao bi se obrađivati na mjestu ili u krugu ustanove gdje je nastao, u cilju sprječavanja mogućnosti nastanka neželjenih incidenata tijekom prijevoza i prijenosa istog.

Studija o utjecaju zahvata na okoliš pokazala je da postrojenje neće imati štetan utjecaj na obližnje stanovnike, korisnike i radnike KBC-a Zagreb ni na okoliš, a filtriranjem čestica i spaljivanjem na visokim temperaturama, emisije CO2, sumporovog dioksida, vodikovog klorida, dušikovih oksida i drugih promatranih parametara nastalih od obrade otpada znatno su manje od graničnih vrijednosti.

Građanima poručujemo da je ovo u potpunosti siguran, inovativan i održiv projekt koji će služiti kao poluga stvaranja jače agilnosti i otpornosti javnog sustava zdravstva te će predstavljati pozitivan primjer uspješno provedene zelene tranzicije i kružnog gospodarstva u sustavu.
vrh stranice