Odjel za glavobolje, neurogenu bol i spinalne poremećaje (NRL 1)

Voditelj: prof. dr. sc. Damir Petravić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist cerebrovaskularnih bolesti
Glavna medicinska sestra: Sandra Zec, magistra sestrinstva

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Damir Petravić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist cerebrovaskularnih bolesti
dr. sc. Katarina Ivana Tudor, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist cerebrovaskularnih bolesti

Odjel za glavobolje, neurogenu bol i spinalne poremećaje u sklopu svojih aktivnosti posebnu pozornost pridaje spinalnim bolestima i neurogenoj boli.

Najčešći spinalni poremećaji kojima se Odjel bavi:

 • upalne bolesti, poglavito autoimune etiologije
 • vaskularni poremećaji kralješnične moždine
 • sekvele spinalne traume
 • primarni i sekundarni spinalni tumori
 • siringomijelija – kongenitalna i stečena
 • metabolički i nutritivni poremećaji
 • fizikalna oštećenja
 •  deformiteti kralješnice
 • degenerativne promjene kralješnice
 • hereditarne bolesti
 • paraneoplastička simptomatika

Neurogena bol

Primarne glavobolje

 • migrena
 • tenzijska glavobolja
 • trigeminalne autonomne cefalalgije
 • „Cluster“ glavobolja, paroksizmalna hemikranija, SUNCT
 • „Icepick pain“, Hemicrania continua, hipnička glavobolja
 • ostale primarne glavobolje

Sekundarne glavobolje

„Medication overuse headache“

Centralna neuropatska bol

 • bol u cerebralnim oštećenjima (vaskularnim, demijelinizacijskim, posttraumatskim)
 • bol u spinalnim oštećenjima (vaskularnim, demijelinizacijskim, posttraumatskim, jatrogenim/po kirurškim zahvatima, iradijaciji, kemoterapiji)

Periferna neuropatska bol

 • kranijalne neuralgije (trigeminalna i glosofaringealna neuralgija)

Periferna neuropatska bol

kranijalne neuralgije (trigeminalna i glosofaringealna neuralgija)

Centralna neuropatska bol

 • bol u cerebralnim oštećenjima (vaskularnim, demijelinizacijskim, posttraumatskim)
 • bol u spinalnim oštećenjima (vaskularnim, demijelinizacijskim, posttraumatskim, jatrogenim/po kirurškim zahvatima, iradijaciji, kemoterapiji)
vrh stranice