Odjel za lokomotorni sustav

Voditelj: doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., specijalist radiologije
Glavni inženjer:
Vedran Erdelja, prvostupnik radiološke tehnologije

Liječnici specijalisti:

doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., specijalist radiologije
Dubravko Bajramović, dr. med., specijalist radiologije

vrh stranice