POSLIJEDIPLOMSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Specijalizacije i uže specijalizacije

U skladu sa svojim potrebama Klinički bolnički centar Zagreb svake godine donosi Plan specijalizacija i užih specijalizacija te od Ministarstva zdravlja traži odobrenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije i uže specijalizacije za svoje specijaliste.

Poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb održavaju se brojni poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje iz različitih područja medicine.

Individualna edukacija

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije
Edukacija iz kliničke elektromioneurografije (EMNG)
Polisomnografija
Individualna edukacija iz neurosonologije
Edukacija iz evociranih potencijala

vrh stranice