30 klinika i kliničkih zavoda

1. Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
2. Klinika za bolesti srca i krvnih žila
3. Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
4. Klinika za dermatovenerologiju
5. Klinika za kardijalnu kirurgiju
6. Klinika za kirurgiju
7. Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta
8. Klinika za neurokirurgiju
9. Klinika za neurologiju
10. Klinika za očne bolesti
11. Klinika za onkologiju
12. Klinika za ortopediju
13. Klinika za pedijatriju
14. Klinika za plućne bolesti Jordanovac
15. Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
16. Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
17. Klinika za stomatologiju
18. Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac
19. Klinika za unutarnje bolesti
20. Klinika za urologiju
21. Klinika za ženske bolesti i porode
22. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju
23. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
24. Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
25. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
26. Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
27. Klinički zavod za patologiju i citologiju
28. Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala
29. Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
30. Objedinjeni hitni bolnički prijam
vrh stranice