30 klinika i kliničkih zavoda

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu i terapiju boli
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Klinika za dermatovenerologiju
Klinika za dječju i adolescentnu psihijatriju
Klinika za kardijalnu kirurgiju
Klinika za kirurgiju
Klinika za neurokirurgiju
Klinika za neurologiju
Klinika za očne bolesti
Klinika za onkologiju
Klinika za ortopediju
Klinika za pedijatriju
Klinika za plućne bolesti Jordanovac
Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
Klinika za stomatologiju
Klinika za torakalnu kirurgiju
Klinika za unutarnje bolesti
Klinika za urologiju
Klinika za ženske bolesti i porode
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Klinički zavod za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
Klinički zavod za patologiju i citologiju
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Objedinjeni hitni bolnički prijam
Zavod za personaliziranu medicinu


vrh stranice