77 referentnih centara

      Klinički bolnički centar Zagreb sjedište je za 77 referentnih cantara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za fonijatriju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku
Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu
Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku farmakologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije
Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece
Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba
Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva
Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u neurokirurgiji
Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za ehokardiografiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre
Referentni centar Ministarstva zdravstva za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje mokrenja djece
Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu
Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja za fotodermatologiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje raka dojke
Referentni centar Ministarstva zdravlja za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferzu i aferezu
Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze
Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama
Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za upalne bolesti crijeva
Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara
i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bolesti hemostaze
Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu
Referentni centar Ministarstva zdravstva za korektivnu dermatologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje
Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika
Referentni centar Ministarstva zdravstva za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije
Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurooftalmologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora
Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za debljinu
Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje autonomnog živčanog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT
Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroendokrinologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za urološku onkologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti
Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti u odraslih
Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu
Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji

   vrh stranice