84 referentna centra

     Klinički bolnički centar Zagreb sjedište je za 83 referentna cantara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

     KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

 1. Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu
 2. Referentni centar Ministarstva zdravlja za glomerulo-tubularne bolesti bubrega
 3. Referentni centar Ministarstva zdravlja za upalne bolesti crijeva
 4. Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bolesti hemostaze
 5. Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji
 6. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroendokrinologiju
 7. Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti
 8. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju
 9. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju
 10. Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
 11. Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju
 12. Referentni centar Ministarstva zdravstva za metaboličke bolesti kostiju
 13. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične bolesti jetre
 14. Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju
 15. Referentni centar Ministarstva zdravstva za rijetke i metaboličke bolesti
 16. Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje matičnim stanicama
 17. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti nadbubrežne žlijezde
 18. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i aferezu

  KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

 19. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje mokrenja djece
 20. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju
 21. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
 22. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
 23. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju
 24. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu
 25. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju
 26. Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 27. Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece i novorođenački probir

  KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

 28. Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih
 29. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju
 30. Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju
 31. Referentni centar Ministarstva zdravlja za ehokardiografiju
 32. Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika

  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

 33. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje autonomnog živčanog sustava
 34. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
 35. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
 36. Referentni centar Ministarstva zdravlja za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava
 37. Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti
 38. Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju
 39. Referentni centar Ministarstva zdravstva za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija centralnog živčanog sustava

  KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

 40. Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi
 41. Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju

  KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

 42. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
 43. Referentni centar Ministarstva zdravlja za neurooftalmologiju
 44. Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju orbite i adneksa oka

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU i PSIHOLOŠKU MEDICINU

 45. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju
 46. Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihosomatsku medicinu i suradnu psihijatriju
 47. Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje
 48. Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji
 49. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju

  KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

 50. Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadnih germinativnih tumora
 51. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje raka dojke

  KLINIKA ZA UROLOGIJU I KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

 52. Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju

  KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

 53. Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju

  KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

 54. Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba
 55. Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju

  KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA +
  KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU


 56. Referentni centar Ministarstva zdravlja za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT

  KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

 57. Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju
 58. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju
 59. Referentni centar Ministarstva zdravstva za fotodermatologiju
 60. Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bulozne dermatoze
 61. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku mikologiju i parazitologiju
 62. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju

  KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 63. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova

  KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU

 64. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

  KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

 65. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti
 66. Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku

  KLINČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

 67. Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva

  KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

 68. Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu
 69. Referentni centar Ministarstva zdravstva za premaligne i maligne bolesti vrata maternice, stidnice i rodnice
 70. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći
 71. Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju
 72. Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i
  postmenopauzu
 73. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu

  KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

 74. Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu
 75. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice
 76. Referentni centar Ministarstva zdravstva za endodonciju
 77. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu implantologiju
 78. Referentni centar Ministarstva zdravstva za dentalnu traumatologiju
 79. Referentni centar Ministarstva zdravstva za biomaterijale u rehabilitaciji stomatognatog sustava
 80. Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje
 81. Referentni centar Ministarstva zdravstva za parodontne bolesti

  KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI

 82. Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
 83. Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije

  KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

 84. Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroanesteziju neurokirurških bolesnika i multimodalno liječenje boli

Zagreb, 31. kolovoz 2021.

 vrh stranice