COVID 19 MJERE ZA PREVENCIJU ŠIRENJA ZARAZE (OBAVIJESTI)

Zbog pojačanih sigurnosnih mjera radi prevencije širenja zaraze coronavirusom (COVID-19) u KBC-u Zagreb do daljnjega su zabranjeni posjeti pacijentima, osim roditeljima djece koja leže na dječjim odjelima. Stoga molimo ostale posjetitelje da higijenske i druge najnužnije potrepštine koje žele dostaviti pacijentima donesu do ulaza glavne zgrade na Rebru, Jordanovcu, u Petrovoj i Božidarevićevoj te predaju osoblju koje će obaviti potrebnu dezinfekciju stvari i organizirati dostavu do pacijenta. Mogu to učiniti svaki dan od 14:00 do 18:00 sati.

Prije ulaska u bilo koju zgradu u bolničkom kompleksu Rebro svaki bolesnik i posjetitelj mora OBAVEZNO obaviti EPIDEMIOLOŠKU TRIJAŽU na trijažnim mjestima u bolničkom krugu, bez obzira radi li se o dijagnostičkom postupku ili zaprimanju na bolničko liječenje.

EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA obuhvaća mjerenje tjelesne temperature i popunjavanje bolničkog upitnika za procjenu rizika od zaraze koronavirusom (COVID-19).

TRIJAŽNA MJESTA NA LOKACIJI REBRO:

 • Kontejner 1 i 3 – Epidemiološka trijaža za Glavnu i Žutu zgradu
 • Kontejner 2 – uzimanje briseva bolesnicima koji dolaze na invazivnu dijagnostiku i zahvate od 8 do 10 sati. Svaki postupak uzimanja brisa treba biti najavljen 24 sata prije testiranja
 • Suteren Zelene zgrade (glavni ulaz) – Epidemiološka trijaža za Zelenu i Crvenu zgradu
 • Bočni ulaz u Zelenu zgradu (nasuprot crkve sv. Barbare) – Epidemiološka trijaža Klinike za pedijatriju
 • Prizemlje Bijele zgrade – Epidemiološka trijaža za Bijelu zgradu
 • Garaža Zagreb parkinga na -1 etaži (spoj na tunel koji vodi do svih radilišta u bolnici)

Zbog velikog broja ljudi trijažnim mjestima stvaraju se redovi te postoji mogućnost dužeg čekanja. Stoga molimo sve bolesnike i posjetitelje da budu strpljivi i OBAVEZNO poštuju preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, prema kojima udaljenost između dvije osobe mora biti od 1,5 do 2 metra. Nakon obavljene Epidemiološke trijaže obavezna je dezinfekcija ruku kod ulaska u svaku bolničku zgradu. O tome brine naše osoblje koje se nalazi na ulazima.

Epidemiološka trijaža OBVEZNA je i na ostalim lokacijama KBC- a Zagreb (Petrova 13, Božidarevićeva 11, Šalata 7, Gundulićeva 5 , Jordanovac 104)

Nošenje zaštitne maske kod posjete našoj bolnici je obavezno.
Zahvaljujemo na odgovornom ponašanju i strpljenju svim našim pacijentima i posjetiteljima. 

INFORMACIJE O PACIJENTIMA

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata, mogu se dobiti telefonom isključivo uz prethodnu suglasnost samog pacijenta.
Ako se radi o malodobnom pacijentu, prilikom prijema uzima se kontakt roditelja ili skrbnika jer se informacije o zdravstvenom stanju daju isključivo roditelju ili skrbniku.

 KONTAKT PODACI ZA POJEDINE KLINIKE/KLINIČKE ZAVODE:

KLINIKA ZA ANESTEZIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Jedinica intenzivnog liječenje neurokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 746
 • Jedinica intenzivnog liječenja kirurških bolesnika
  Telefon: 01/ 236 7 050
 • Jedinica intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 077
 • Jedinica intenzivnog liječenja uroloških bolesnika
  Telefon: 01/2367 075
 • Jedinica intenzivnog liječenja ortopedskih bolesnika
  Telefon: 01/2368 875
 • Jedinica intenzivnog liječenja torakokirurških bolesnika
  Telefon: 091/2385 308

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

Vrijeme informacija: 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za opću kliničku kardiologiju (kardiologija 1):
  Telefon: 01 2367 494
 • Zavod za prirođene bolesti srca i bolesti srčanih zalistaka (kardiologija 2):
  Telefon: 01 2367 507
 • Zavod za ishemijsku bolest srca (kardiologija 3):
  Telefon: 01 2367 491
 • Zavod za bolesti krvnih žila (vaskularna):
  Telefon: 01 2367 505

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 • Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmiju i transplantacijsku kardiologiju
  Koronarna jedinica:
  Telefon: 01 2367 467
  Transplantacijska kardiologija i odjel za aritmije:
  Telefon: 01 2367 466

KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU

Vrijeme informacija: 8.45 – 9.15 sati

Telefon: 01 2367 218 ili 01 2367 521

KLINIKA ZA KIRURGIJU

Vrijeme informacija: 7.45 – 8.15 sati

 • Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju
  Telefon: 01 2388 203
 • Vrijeme informacija: 8.00 – 8.30 sati
  • Zavod za hepatobilijarnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa:
  Telefon: 01 2388 637

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke:
  Telefon: 01 2388 205

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za vaskularnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 240

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za dječju kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 221

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za onkološku kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 200

KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOFIJU

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

Telefon: 01 2368 915 (tajništvo Klinike)

Nakon potresa Klinika je premještena na lokaciju Rebro (Kišpatićeva 12)

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

Vrijeme informacija: 15.00 – 16.00 sati

 • liječnička ordinacija:
  Telefon: 01 2376 321
 • doc. dr. sc. Goran Mrak:
  Telefon: 01 2376 324
 • dr. Hrvoje Jednačak:
  Telefon: 01 2376 329
 • dr. Krešimir Saša Đurić:
  Telefon: 01 2376 328
 • dr. sc. Jakob Nemir:
  Telefon: 01 2376 327
 • dr. Siniša Zekan, dr. Ivan Domazet:
  Telefon: 01 2376 326, 01 2388 654
 • dr. Sergej Marasanov, dr. sc. Marjan Rožanković:
  Telefon: 01 2388 658
 • doc. dr. sc. Vjerislav Peterković:
  Telefon: 01 2388 652
 • dr. Andrej Desnica, dr. Velimir Lupret:
  Telefon: 01 2388 653
 • prim. dr. sc. Zdravko Heinrich:
  Telefon: 01 2388 779, 01 2388 775

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Informacije o bolesnicima: 10.00 – 11.00 sati

 • Odjel za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za glavobolje, neurogenu bol i spinalne poremećaje:
  Telefon: 01 2388 342
 • Odjel za neuroimunologiju središnjeg živčanog sustava:
  Telefon: 01 2388 342

Informacije o bolesnicima: 14.00 – 15.00 sati

 • Odjel za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti:
  Telefon: 01 2388 374
 • Odjel za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 16.00 – 17.00 sati

 • Zavod za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti:
  Telefon: 012388 341

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 •  Odjel za dječju oftalmologiju, Odjel za orbitu i rekonstruktivnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 403
 • Odjel za kirurgiju i bolesti prednjeg segmenta oka, Odjel za neurooftalmologiju:
  Telefon: 01 2388 404
 • Zavod za stražnji segment oka, Odjel za glaukom:
  Telefon: 01 2388 406

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

 • Zavod za planiranje i provođenje radioterapije
  Telefon: 01 2367 707

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za tumore probavnih organa
  Telefon: 01 2388 739
 • Zavod za internističku onkologiju
  Odjel za tumore dojke
  Telefon: 01 2388 576
 • Odjel za urogenitalne tumore
  Telefon: 01 2388 575
 • Odjel za internističku onkologiju i mezenhimalne i rijetke tumore
  Telefon: 01 2388 152
 • Zavod za radijacijsku onkologiju
  Telefon: 01 2388 581

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Telefon: 01 2368 873
 •  Poliklinika se nalazi na lokaciji Šalata
  Telefoni: 01 2368 855 ili 01 2368 856

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za gastroenterologiju
  Telefon: 01 2367 805
 • Odjel za pedijatrijsku intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 600
 • Zavod za kliničku imunologiju, respiratorne bolesti i reumatologiju
  Telefon: 01 2388 701
 • Zavod za neuropedijatriju
  Telefon: 01 2367 801
 • Zavod za nefrologiju:
  Telefoni: 01 2367 791 ili 01 2367 786
 • Zavod za hematologiju:
  Telefon: 01 2367 792

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za kardiologiju:
  Telefoni: 01 2367 826 ili 01 2367 827

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za medicinsku genetiku i bolesti metabolizma
  Telefon: 01 2367 740

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 • Zavod za endokrinologiju
  Telefon: 01 2388 556 – dr. Nevena Krnić:
  Telefon: 01 2388 331 – dr. Anita Špehar Uroić
  Telefon: 01 2388 331 – dr. Katja Dumić Kubat

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 2367 586 ili 01 2367 584

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC

Vrijeme informacija: 10.00 – 14.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi:
  Telefon: 01 2367 314
  Odjel za respiratorne infekcije:
  Telefon: 01 2385 151
  Zavod za tumore pluća:
  Telefon: 01 2385 134
  Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća:
  Telefon: 01 2376 345
 • Poliklinika Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 168
 • Dnevna onkološka bolnica na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 106

KLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI I REHABILITACIJU

Prema odluci Ministarstva zdravstva i Kriznog stožera bolesnici koji su na hemodijalizi, a inače su smješteni u Domovima za starije i nemoćne osobe, trenutačno su hospitalizirani na našem odjelu.

Informacije daju liječnici Odjela za dijalizu, radnim danom: 8.00 – 15.00 sati
Telefon: 01 2388 168

KLINIKA ZA UROLOGIJU

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati
Telefoni: 01 2388 501 ili 01 2367 546

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 482
 • Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, transplantaciju i dijalizu:
  Telefon: 01 2388 592
  Odjel za transplantaciju:
  Telefoni: 01 2388 594 (13.00 – 15.00 sati)

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za imunologiju i reumatologiju:
  Telefon: 01 2388 025
 • Zavod za endokrinologiju:
  Telefoni: 01 2388 636 ili 01 2388 274
 • Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju:
  Odjel za upalne bolesti crijeva:
  Telefon: 01 2388 774
  Odjel za hepatologiju:
  Telefon: 01 2388 273
  Odjel za intervencijsku gastroenterologiju:
  Telefon: 01 2388 187
 • Zavod za farmakologiju:
  Telefon: 01 2388 275
 • Zavod za metabolizam:
  Telefoni: 01 2388 733 ili 01 2367 757

KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU JORDANOVAC

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 sati
Telefon: 01 2385 110

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 ili 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za humanu reprodukciju:
  Telefon: 01 4604 743

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za prenatalnu dijagnostiku i terapiju:
  Telefon: 01 4604 728
 • Odjel za postintenzivnu skrb babinjača:
  Telefon: 01 4604 684
 • Odjel babinjača:
 • Telefon: 01 4604 664

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 • Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju
  Odjel ginekologija 1:
  Telefon: 01 4604 628
  Odjel ginekologija 2:
  Telefon: 01 4604 753
  Odjel ginekologija 3:
  Telefon: 01 4604 627
  Odjel ginekologija 4:
  Telefon: 01 4604 627

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel kemoterapije:
  Telefon: 01 4604 701
  Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati
 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel ginekološko onkološke kirurgije:
  Telefon: 01 4604 658

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 4604 766 ili 01 4604 755
  (majkama koje su u bolnici informacije se daju svakodnevno tijekom vizite)
  Posjete majkama od kuće dozvoljene su utorkom i petkom od 13.30 sati

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za anesteziologiju:
  Telefon: 01 4604 731
 •  Odjel rađaonice:
  Telefon: 01 4604 633

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Vrijeme informacija: 12.30 – 13.30 sati
Telefoni: 01 2388 560 ili 01 2388 668

KLINIČKI ZAVOD ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKA POMAGALA

Vrijeme informacija 13.00 – 14.00 sati
Telefon: 01 2367 920








vrh stranice