Naručivanje na magnetsku rezonaciju (MR)

Kako biste se naručili potrebno je priložiti:

Za pretragu magnetske rezonancije možete se naručiti osobno na šalteru Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (Rebro, Kišpatićeva 12, zgrada poliklinike – bijela zgrada, razina -1) ili  kroz online izborniku u Vodiču za naručivanje i telefaksom u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje (fax: 01 4920 216/informacije na telefon 01 2367 720; 2367 722).

Ispunjavanje Upitnika za magnetsku rezonanciju i potpis na obrascu Obavijest pacijenta o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku kod naručivanja za ovu pretragu su obavezni!

Za prijavu na listu čekanja obavezno je donijeti kopiranu medicinsku dokumentaciju (posljednji UZV, CT ili MR nalaz te preporuku za traženi pregled).

vrh stranice