Slanje uzoraka

Prijem uzoraka: radnim danom od 7 do 14 sati: zelena zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, suteren, soba br. 2.

Izvan naznačenog vremena: bijela zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, centralni prijem KZLD-a, 2. kat (uz iznimke naznačene u tekstu)

Ispravno označeni biološki materijal (čitko ispisani generički podaci o pacijentu – ime, prezime i godina rođenja) dostavlja se u Kliničku jedinicu za prijam i obradu materijala KZLD-a uz odgovarajuću uputnicu, isti dan u najkraćem mogućem roku, poštivajućiuvijek odgovarajuće prijeanalitičke uvjete (informacije o istima – tel: 01 2376 310, od 13 do 14 sati).

Upute za slanje uzoraka

Slanje uzoraka na HZZO uputnicu

Za sve pretrage, osim farmakogenetičkih i određivanja koncentracije lijekova, potrebno se prethodno predbilježiti (osobno, fax-om ili e-poštom).
Telefon/telefaks za predbilježbe: 01 4920 217
E-adresa: predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
Uz uputnicu obavezno dostaviti potvrdu o narudžbi i informaciju o vremenu uzimanja uzorka.
Bez predbilježbe se primaju uzorci uzeti djeci, trudnicama, hematološkim i onkološkim pacijentima.

Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove

Osim generičkih podatka bolesnika na uputnicu obavezno upisati matični broj osigurane osobe ili osobni identifikacijski broj (MBOO ili OIB) bolesnika (za potrebe evidencije u bolnički informacijski sustav) te obavezno navesti vrijeme uzimanja uzorka. Uzorci ležećih bolesnika primaju se bez predbilježbe.

Slanje uzoraka ekspresnim službama

Uzorak je potrebno zapakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija ljudi i okoline.
Uzorakne slatiredovnom poštom, već nekom od ekspresnih službi dostave koja će uzorak dostaviti u KZLD istog dana kad je uzet (HP Express, DHL, FedEx i dr.).
Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.

Slanje uzoraka sanitetskim ili drugim vozilom

Uzorke za obradu u KZLD je moguće poslati i sanitetskim ili drugim vozilom.

Slanje uzoraka za metaboličke pretrage

Slanje uzoraka za metaboličke pretrage
Uz biološki materijal i uputnicu potrebno je poslati popunjen i potpisan Obrazac za metaboličke pretrage.
Prije slanja uzorka bioptata kože u sterilnom hranilištu, obvezan je prethodni dogovor na tel: 01 2367 243.

Slanje uzoraka za koagulacijske pretrage

Prije slanja uzoraka obvezan je prethodni dogovor na tel: 01 2367 262.

Slanje uzoraka za molekularnu hematologiju

Uzorci biološkog materijala iz drugih ustanova transportiraju se nakon uzorkovanja u odgovarajućem pakiranju na temperaturi od 2-8°C do prijema u suterenu zelene zgrade, soba br. 2 – isti dan do 12 sati.

Slanje uzoraka za prenatalnu dijagnostiku

Uzorke za gensku analizu (plodova voda te korionske resice i tkivo spontanog pobačaja u epruveti s hranjivom podlogom) slati isključivo na ruke osoblja Odjela za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku (soba 373, 3. kat, bijela zgrada Poliklinike) uz prethodni dogovor na broj telefona 01 2367 268.
Uzorke za kariogram (plodova voda, korionske resice, tkivo spontanog pobačaja) te bioptat kože slati isključivo na ruke osoblja Odjela za citogenetiku i novorođenački probir (soba 316, 2. kat, bijela zgrada Poliklinike).
Uzorke za brzo otkrivanje aneuploidija slati ponedjeljkom do 13 h i utorkom do 12 h, uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za kariogram i FISH dijagnostiku

Uzorke periferne krvi slati isključivo ponedjeljkom i utorkom od 8 do 14 h uz obavezn uprethodnu najavu na broj telefona 01 2367 234 ili 091 4922 063.
Uzorke koštane srži slati odmah nakon uzorkovanja do 13 sati.

Slanje uzoraka za dijagnostiku uniparentalne disomije, hemofilije te pretrage MLPA i aCGH

Uzorke periferne krvi slati radnim danom od 8 do 14 sati uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za imunofenotipizaciju

Uzorci biološkog materijala iz drugih ustanova u Zagrebu transportiraju se u odgovarajućem pakiranju (vidi “Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove i Slanje uzoraka ekspresnim službama”). Uzorci iz udaljenijih suradnih ustanova, kao i uzorci iz zagrebačkih ustanova tijekom ljetnih mjeseci transportiraju se na temperaturi od 2-8°C (tj. na ledu). Za Imunofenotipizacija periferne krvi uz biološki uzorak OBAVEZNO dostaviti Vaš nalaz Kompletne krvne slike (KKS) istog uzorka.

Naplata usluge bolesnicima s dopunskim osiguranjem

Na uputnicu obvezno upisati broj iskaznice dopunskog osiguranja.

Naplata usluge bolesnicima bez dopunskog osiguranja

Služba financija i obračuna KBC-a Zagreb šalje obavijest s detaljima uplate na kućnu adresu bolesnika. Presliku uplate bolesnik treba poslati na adresu: Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb, ili broj telefaksa: 01 4920 217 (preduvjet za slanje nalaza).

Naplata usluge bolesnicima oslobođenim plaćanja participacije

Na uputnici obvezno naznačiti po kojem članu je bolesnik oslobođen plaćanja participacije.

Slanje nalaza

Nalaz je moguće dostaviti standardnom, e-poštom, ili telefaksom uz popunjen i potpisan Zahtjev za slanje nalaza /za pacijente.

(Izdanje 5, 16.7.2018.) – Priredile: M. Fuček, I. Alpeza Viman

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice