Slanje uzoraka

Prijem uzoraka: radnim danom do 13 sati: zelena zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, suteren, soba br. 2.

Izvan naznačenog vremena: bijela zgrada Poliklinike KBC-a Zagreb, centralni prijem KZLD-a, 2. kat (uz iznimke naznačene u tekstu)

Ispravno označeni biološki materijal (čitko ispisani generički podaci o pacijentu – ime, prezime i godina rođenja) dostavlja se u Kliničku jedinicu za prijem i obradu materijala KZLD-a uz odgovarajuću uputnicu, isti dan u najkraćem mogućem roku, poštujući uvijek odgovarajuće prijeanalitičke uvjete (informacije o istima – tel: 01 2376 310, od 13 do 14 sati).

Upute za slanje uzoraka

Slanje uzoraka

Ispravno označeni biološki materijal (čitko ispisani generički podaci o pacijentu - ime, prezime i godina rođenja) treba dostaviti u Odjel za predanalitiku, informatiku i kontrolu kvalitete KZLD-a, isti dan u najkraćem mogućem roku, poštujući uvijek odgovarajuće prijeanalitičke uvjete (informacije o istima - tel: 2376 310, od 12 -14 sati). Uz uzorak obavezno poslati i podatke potrebne za dohvat e-Uputnice (točan datum rođenja, MBOO ili OIB) ili uputnicu suradne ustanove.

Slanje uzoraka uz HZZO e - Uputnicu

Bez predbilježbe se primaju:
• uzorci uzeti djeci, trudnicama, hematološkim i onkološkim pacijentima
• uzorci uzeti ležećim bolesnicima u suradnim ustanovama
• uzorci za farmakogenetičke pretrage i određivanja koncentracije lijekova
• uzorci za citogenetske pretrage, ali uz prethodni dogovor (vidjeti dalje)

Za sve ostale pretrage potrebno se prethodno predbilježiti:
- osobno
- fax-om: +385 01 4920-217
- e- poštom: predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
- kontakt obrazac: Vodič za naručivanje dostupan na web stranici KBC-a Zagreb.
Uz podatke potrebne za dohvat e-Uputnice obavezno dostaviti potvrdu o narudžbi i informaciju o vremenu uzimanja uzorka.

Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove

Osim generičkih podatka bolesnika na uputnicu obavezno treba upisati matični broj osigurane osobe ili osobni identifikacijski broj (MBOO ili OIB) bolesnika (za potrebe evidencije u bolnički informacijski sustav) te obavezno navesti vrijeme uzimanja uzorka.

Slanje uzoraka ekspresnim službama

• Uzorak zapakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija ljudi i okoline.
• Uzorak ne slati redovnom poštom, već nekom od ekspresnih službi dostave koja će uzorak dostaviti u KZLD istog dana kad je uzet (HP Express, DHL, FedEx i dr.).
• Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.

Slanje uzoraka sanitetskim ili drugim vozilom

Uzorke za obradu moguće je poslati i sanitetskim ili drugim vozilom.

Slanje uzoraka za metaboličke pretrage

Uz biološki materijal i uputnicu potrebno je poslati popunjen i potpisan Obrazac za metaboličke pretrage. Prije slanja uzorka bioptata kože u sterilnom hranilištu, obvezan je prethodni dogovor na telefon 01 2367 243.

Slanje uzoraka za koagulacijske pretrage

Prije slanja uzoraka obvezan je prethodni dogovor na telefon 01 2367 262.

Slanje uzoraka za molekularnu hematologiju

biološki materijal iz drugih ustanova treba slati u odgovarajućem pakiranju na temp. 2-8°C do prijema u suterenu zelene zgrade, soba br.2 - isti dan do 12 sati.

Slanje uzoraka za prenatalnu dijagnostiku

  • Uzorke za gensku analizu (plodova voda, korionske resice i tkivo spontanog pobačaja u epruveti s hranjivom podlogom) slati isključivo u ruke osoblja Odjela za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku (soba 373, 3. kat, bijela zgrada Poliklinike) uz prethodni dogovor na broj telefona 01 2367 268.
  • Uzorke za kariogram (plodova voda, korionske resice, tkivo spontanog pobačaja te bioptat kože) slati na Centralni prijem KZLD-a, Bijela zgrada, 2. kat ili u sobu 2, suteren zelene zgrade na temp. 4-25°C odmah nakon uzorkovanja do 13 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347..
  • Uzorke za brzo otkrivanje aneuploidija slati ponedjeljkom do 13 sati i utorkom do 12 sti, uz prethodnu najavu na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za kariogram i FISH dijagnostiku

Periferne krvi slati isključivo ponedjeljkom i utorkom do 13 sati na 4-25°C uz obveznu prethodnu najavu na telefon 01 2367 234 ili 091 4922 063.
Koštane srži slati odmah nakon uzorkovanja i/ili unutar 24 sati do 13 sati na temperaturi 4 - 25°C.

Slanje uzoraka za dijagnostiku uniparentalne disomije, hemofilije te pretrage MLPA i aCGH

Periferne krvi slati na temperaturi 4 - 25°C radnim danom do 13 sati uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor na broj telefona 01 2367 347.

Slanje uzoraka za imunofenotipizaciju

Uzorci biološkog materijala iz drugih ustanova u Zagrebu transportiraju se u odgovarajućem pakiranju (vidi “Slanje uzoraka uz uputnicu suradne ustanove i Slanje uzoraka ekspresnim službama”). Uzorci iz udaljenijih suradnih ustanova, kao i uzorci iz zagrebačkih ustanova tijekom ljetnih mjeseci transportiraju se na temperaturi od 2-8°C (tj. na ledu). Za Imunofenotipizaciju periferne krvi uz biološki uzorak OBAVEZNO dostaviti Vaš nalaz Kompletne krvne slike (KKS) istog uzorka.

Slanje uzoraka likvora

Likvor skupljati u sterilne staklene epruvete bez ikakvih dodataka (nikako ne u epruvete s aktivatorom zgrušavanja sa ili bez inaktivne smole). Uzorke likvora kojima nije potrebna citološka obrada obavezno centrifugirati (10 minuta na 3500 okretaja/min) i bistri supernatant odvojiti u čiste epruvete. Epruvete jasno označiti (ime i prezime pacijenta, godina rođenja i vrsta uzorka) i osigurati od razbijanja i/ili prolijevanja. Uputnicu popuniti čitko i s jasno definiranim pretragama koje se traže (npr. nije uputno pisati: “obrada na MS” već je potrebno navesti točne nazive svih pojedinih pretraga). Na uputnici obavezno naznačiti broj telefona za kontakt. i vrijeme uzimanja uzorka.
Uzorak likvora nikako ne zamrzavati.
Kada je to potrebno, uz likvor poslati i uzorak seruma.

Naplata usluge bolesnicima s dopunskim osiguranjem

Potrebno je dostaviti broj iskaznice dopunskog osiguranja.

Naplata usluge bolesnicima bez dopunskog osiguranja

Služba financija i obračuna KBC-a Zagreb za uzorke primljene poštom šalje obavijest s detaljima uplate na kućnu adresu bolesnika.

Naplata usluge bolesnicima oslobođenim plaćanja participacije

Na uputnici obvezno treba naznačiti po kojem članu je bolesnik oslobođen plaćanja participacije.

Slanje nalaza

Nalaz je moguće dostaviti standardnom, e-poštom ili telefaksom uz popunjen i potpisan „Zahtjev za slanje nalaza“.  

(Izdanje 6, 24.2.2022.) – Priredile: M. Fuček, I. Alpeza Viman

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice