Kako se naručiti

Vodič za naručivanje

DODATNE INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE U KBC-u ZAGREB

Za pregled/pretragu naručiti se može: osobno, online, telefaksom, iz ordinacije liječnika obiteljske medicine (e-naručivanje)
Za to su potrebni:
- osobni podatci (ime, prezime, MBO, adresa stanovanja)
- naziv pretrage ili djelatnosti (kirurgija, interna, okulistika, neurologija...)
- e-uputnica koju u CEZIH prosljeđuje liječnik obiteljske medicine ili interna uputnica liječnika specijalista koju pacijent sam prilaže u narudžbi
- povijest bolesti ili preporuka liječnika specijalista za traženi pregled/pretragu (ako postoji)
- točna e-adresa ili broj telefaksa na koji pacijent želi primiti potvrdu o narudžbi!

Navedeno proslijedite u kliniku/klinički zavod gdje se obavlja pregled/pretraga nakon čega ćete dobiti potvrdu o narudžbi (u roku od pet dana!) na kojoj je točno vrijeme i datum pregleda/pretrage.
Prilikom dolaska na pregled/pretragu obavezno ponesite potvrdu o narudžbi, internu uputnicu liječnika specijaliste (ako je izdana), zdravstvenu iskaznicu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.
 

Za pretrage magnetske rezonancije OBAVEZNO treba proslijediti:
- zahtjev liječnika specijalista za obavljanje magnetske rezonancije (MR)
- medicinsku dokumentaciju i nalaze prijašnje radiološke obrade (posljednji UZV, CT ili MR nalaz te preporuku za traženi pregled)

- za magnetsku rezonanciju dojki potrebno je, uz nalaz s preporukom, dodatno priložiti nalaz mamografije, za žene starije od 40 godina, a koji nije stariji od godine dana

- popunjeni Upitnik za magnetsku rezonanciju 
- potpisanu Obavijest pacijentu o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku
Traženu dokumentaciju poslati:

•  kroz online izbornik u Vodiču za naručivanje (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju)
  na e-adrese u rubrici Kontakt podaci klinika/zavoda
  ili donijeti osobno na šalteru Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju na Rebru (Bolnička jedinici za centralno naručivanje - glavna zgrada/prizemlje )
Za PET/CT pretrage u Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja OBAVEZNO treba proslijediti:
- nalaz specijalista koji upućuje na pretragu
- radiološki nalaz (CT, MR, UZV ili raniji PET/CT)
- ispunjeni PET-CT Obrazac za naručivanje
- potpisanu 
PET-CT Obavijest o dijagnostičkom postupku

Upute i obrasci namijenjeni liječnicima primarne zdravstvene zaštite za naručivanje bolesnika na pregled liječniku imunologu/reumatologu (interna medicina)
Upute imunologa reumatologa prilikom naručivanja bolesnika
Trijažni obrazac za upućivanje bolesnika na sustavnu upalnu autoimunu bolest
Obrazac za upućivanje bolesnika s ranim upalnim artritisom

Obrasci za naručivanje na UZV dojki

 

Osim u priloženom on line obrascu Vodič za naručivanje naručiti se možete i kroz rubriku Kontakt podaci

Osobno naručivanje na šalterima.

vrh stranice