Kontakt podaci za naručivanje (klinike i klinički zavodi)

Od 1. listopada 2020. godine liječnici obiteljske medicine više neće izdavati specijalističke uputnice u papirnatom obliku svojim pacijentima (tzv. Crvene uputnice) nego će ih elektronički prosljeđivati u HZZO odakle će ih preuzimati zdravstvena ustanova u kojoj se pacijent odluči naručiti.
Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti osobne podatke (ime, prezime, MBO) i potvrditi da je liječnik obiteljske medicine proslijedio e-uputnicu prema HZZO-u.
Ovo vrijedi za sve načine naručivanja (osobno, e-mailom i telefaksom).
 

Naručiti se može isključivo osobno, e-poštom ili telefaksom. Telefonom se mogu dobiti informacije o naručivanju.

Posebnu pažnju obratite na:

Naručivanje za magnetsku rezonaciju (MR)
Naručivanje za PET/CT pretrage

Otkazati pregled možete OVDJE ili u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda/pretraga u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju najave najkasnije 3 dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 091 4920 808.

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

 Ambulanta za liječenje boli (zelena zgrada, 1. kat)
predbiljezbe.bol.kai@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 571
Informacije na telefon: 01 2376 305

Anesteziološka ambulanta (bijela zgrada,1. kat, soba 23)
predbiljezbe.anestezioloska.kai@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 187 (radnim danom od 13 do 14 sati)

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Fax: 01 2367 512 ( za sva radilišta)
Predbilježbe u ambulanti (pregled i kontrolu elektrostimulatora)
predbiljezbe.poliklinika.skz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 156

Ultrazvuk srca
predbiljezbe.ehokardiografija.skz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 514

Ergometrija i holter EKG-a
predbiljezbe.ergometrija.skz@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 2367 163

Hospitalizacija
predbiljezbe.skz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 515

Angiološka ambulanta 
predbiljezbe.kna.skz@kbc-zagreb.hr

Holter tlaka
Informacije na telefon: 01 2367 162

KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

Kišpatićeva 12 (Rebro)

Poliklinika (bijela zgrada, 1. kat)
predbiljezbe.poliklinika.orl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2367 188
Informacije na telefon: 01 2367 367 (od 13 do 15 sati)

Audiološki odjel (zelena zgrada, 2. kat)
predbiljezbe.audiologija.orl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2376 587
Informacije na telefon: 01 2376 290 (od 12 do 14 sati)

Fonijatrijski odjel (zelena zgrada, 2. kat)
predbiljezbe.fonijatrija.orl@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 365 (od 12 do 14 sati)

Bolničko liječenje (istočni češalj, 4. kat)
predbiljezbe.stacionar.orl@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 556; 01 2367 580 (radnim danom od 12,30 do 14,30 sati)

Jednodnevna kirurgija
predbiljezbe.jednodnevna.orl@kbc-zagreb.hr

KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

Kišpatićeva 12

Fax: 01 4876 740 (za sva radilišta)

Ambulanta za opću dermatologiju 
predbiljezbe.opca.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 925

Ambulanta za spolno prenosive bolesti i genitalne dermatoze
predbiljezbe.veneroloska.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 926

Flebološka ambulanta
predbiljezbe.fleboloska.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 751

Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju 
predbiljezbe.djecja.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 752

Ambulanta za alergologiju i kliničku imunologiju u dermatologiji 
Ambulanta za profesionalne bolesti kože
predbiljezbe.alergoloska.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 931

Ambulanta za dermatokirurgiju
Ambulanta za pigmente i tumorske promjene kože 
Ambulanta za dermoskopije 
predbiljezbe.amkz.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 920

Ambulanta za dermatološku onkologiju 
Ambulanta za dermatološku radioterapiju
Ambulanta za fototerapiju
predbiljezbe.foto.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 924

Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korektivnu dermatologiju 
predbiljezbe.kozmetika.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 921

Kabinet za kliničku imunologiju, imunoflourescentnu i serološku dijagnostiku bolesti kože
predbiljezbe.lab.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 905

Kabinet za dermatohistopatologiju
predbiljezbe.dermatohistopatologija.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 898; 2368 899

Kabinet za dermatološku mikologiju i parasitologiju
predbiljezbe.mikologija.koz@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2368 927

KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro)

predbiljezbe.kkk@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2367 342
Informacije na telefon: 01 2367 208

KLINIKA ZA KIRURGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Ambulanta za traumatologiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 13)
predbiljezbe.traumatologija.i.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 195

Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju (bijela zgrada, I. kat, soba 3)
 predbiljezbe.hepatobilijarna.ii.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na tel. 01 2367 206

Ambulanta za proktologiju (bijela zgrada, 1. kat, kirurški šalter)
E-mail: predbiljezbe.proktologija.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 202

Ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 4)
predbiljezbe.gastrointestinalna.iii.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 207

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 5)
predbiljezbe.vaskularna.iv.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 324

Ambulanta za dječju kirurgiju i urologiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 12)
predbiljezbe.djecja.v.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 203

Ambulanta za plastičnu kirurgiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 2)
predbiljezbe.plasticna.vi.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 205

Ambulanta za opću kirurgiju (bijela zgrada, 1. kat, soba 1)
predbiljezbe.opca.kir@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 173
Informacije na telefon: 01 2367 204

Dnevna bolnica
predbiljezbe.dnevna.bolnica.kir@kbc-zagreb.hr
Informacije putem telefona mogu se dobiti svakim radnim danom od 13 do 15 sati
Osobno naručivanje (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti) svakim radnim danom od 11 do 14 sati

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Predbiljedžbe za bolničko liječenje (kod Lucije Mioč, magistre sestrinstva/MNS – glavne medicinska sestra Klinike)
glavna.sestra.nrk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 319

Poliklinika/Ambulante (bijela zgrada, 1. kat, soba 10)
Fax: 01 2367 209
predbiljezbe.poliklinika.nrk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 212 (radnim danom od 12 do 14 sati)

Radiokirurško liječenje/GAMMA KNIFE (glavna zgrada, Ambulanta za gamma knife, podrum)
predbiljezbe.gamma.knife.nrk@kbc-zagreb.hr
Fax: 012388 779
Informacije na telefon: 01 2388 775

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Neurološka ambulanta: (zelena zgrada, 4. kat)
predbiljezbe.poliklinika.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992
Informacije na telefon: 01 2376 407 (radnim danom od 12 do 14 sati) 

Centar za epilepsiju i paroksizmalni poremećaj svijesti (zelena zgrada, 4. kat)
predbiljezbe.epilepsija.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992
Informacije na telefon: 01 2376 405 (radnim danom od 12 do 14 sati)
EEG kabinet (zelena zgrada, 4. kat)
predbiljezbe.eeg.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992 

EMNG kabinet: (zelena zgrada, 4. kat)
predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992
Informacije na telefon: 2376 408 (radnim danom od 8 do 9 sati i od 13.30 do 14.30 sati) 

Laboratorij za doppler karotidnih arterija (glavna zgrada, lijevi hodnik, prizemlje ili zelena zgrada, 4.kat)
predbiljezbe.uzv.nrl@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 348 (radnim danom od 8 do 9 sati i od 13 do 14 sati)

Laboratorij za kognitivnu neurologiju (zelena zgrada 4. kat, soba 15)
predbiljezbe.kognitivna.neurologija.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992
Informacije na telefon: 01 2376 378 (radnim danom od 12. do 13 sati)

Laboratorij za neurokognitivne funkcije i kognitivnu genomiku (zelena zgrada, 4. kat, soba 3)
predbiljezbe.lkf.nrl@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 23788 784 (radnim danom od 12. do 13 sati)

Laboratorij za vegetativno testiranje (zelena zgrada, 4. kat, soba 14)
predbiljezbe.azs.nrl@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 992
Informacije na telefon: 01 2376 381 (radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)
Na dan testiranja potrebno je doći s uputnicom koja glasi:
Neurološka dijagnostika, testiranje autonomnog živčanog sustava i/ili tilt up test, konz. zdr. zaštita (šifra A3).

Laboratorij za evocirane potencijale (glavna zgrada, 1. kat)
predbiljezbe.evp.nrl@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2388 352

Laboratorij za neuropsihologiju (Neuropsihologijska ambulanta)
(zelena zgrada, 4.kat)
predbiljezbe.npt.nrl@kbc-zagreb.hr
-prilikom narudžbe priložiti nalaz specijaliste koji upućuje na neuropsihologijsko testiranje

Dnevna bolnica (zelena zgrada, 4. kat)
Informacije na telefon: 01 2376 414 (radnim danom od 12 do 13 sati)

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

predbiljezbe.poliklinika.oci@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 806
Informacije na telefon: 01 2376 426 (sva radilišta očne klinike/svakim radnim danom od 13 do 14,30 sati)

* Prilikom naručivanja potrebno je priložiti uputnicu za pregled/pretragu
Kod naručivanja e-poštom pacijentima će narudžbenica s terminom pregleda biti poslana u roku od pet radnih dana nakon zaprimanja upita.

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Poliklinika za bolesti dojke i UZV (bijela zgrada, onkološki šalter, razina -1)
Fax: 01 2367 109
predbiljezbe.bolesti.dojke.onk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 101

Poliklinika (zelena zgrada, 3. kat)
Fax: 01 2420 005
predbiljezbe.poliklinika.onk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 460 

Dnevna bolnica (zelena zgrada, 3. kat)
predbiljezbe.dnevna.bolnica.onk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 553

Radioterapija (glavna zgrada, podrum)
Fax: 01 2367 702
predbiljezbe.radioterapija.onk@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 707

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

Kišpatićeva 12/Šalata 7, 10 000 Zagreb

predbiljezbe.ort@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4920 218
Informacije na telefon: 01 2368 908

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Poliklinika (zelena zgrada, prizemlje, šalter)
predbiljezbe.poliklinika.pedijatrija@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2420 585
Informacije na telefon:

Upis pacijenata – poliklinika i specijalističke ambulante
01 2376 338
01 2376 339 /od 13 do 15 sati

Medicinska genetika 1 (soba br. 126)
01 2376 514/od 13 do 15 sati

Kardiologija – EKG (soba br. 130)
01 2376 523

Ordinacija za gastroenterologiju i hepatologiju – ordinacija 2 (soba br. 138)
01 2376 518

Ambulanta za nefrologiju i urologiju – ordinacija 3 (soba br. 141)
01 2376 515

Ambulanta za neuropedijatriju – ordinacija (soba br. 147)
01 2376 517/od 13 do 15 sati

Ambulanta za endokrinologiju i dijabetes – ordinacija 2 (soba br. 152)
01 2376 516

Ambulanta za hematologiju i onkologiju – ordinacija sestre (soba br. 156)
01 2376 519

Laboratorij za novorođenački skrining RH (soba br. 161)
01 2376 412

Glavna sestra poliklinike – radna soba (soba br. 174)
01 2376 520

Dnevna bolnica – ordinacija pulmologa (soba br. 179)
01 2376 341

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC

Kišpatićeva 12/Jordanovac 104, 10 000 Zagreb

predbiljezbe.jordanovac@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2301 413
Informacije na telefon: 01 2385 165

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Poliklinika
predbiljezbe.poliklinika.psi@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 009
Informacije za prvi ambulantni pregled na telefon: 01 2376 471 (radnim danom od 13 do 14 sati)

Dnevna bolnica
Fax: 01 2388 329  

Zavod za psihološku medicinu
predbiljezbe.cmz@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4811 703
Informacije na telefon: 01 2376 390

EEG laboratorij
predbiljezbe.eeg.psi@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 465

KLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI I REHABILITACIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Poliklinika (zelena zgrada, 4. kat, soba 591)
predbiljezbe.fmr@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 665
Informacije na telefon: 01 2376 300

Fizikalna terapija (glavna zgrada, Klinika za reumatske bolesti i rehabilizaciju, podrum)
Fax: 01 2421 663
Informacije na telefon: 01 2388 169
Osobno naručivanje (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti) svakim radnim danom od 12 do 15 sati

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb

Klinički zavod za obiteljsku stomatologiju
predbiljezbe.opca.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 145

Klinički zavod za parodontologiju
predbiljezbe.parodontologija.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 142

Klinički zavod za oralnu kirurgiju
predbiljezbe.kir.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 138

Klinički zavod za dječju i preventivnu stomatologiju
predbiljezbe.djecja.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 110

Klinički zavod za ortodonciju
predbiljezbe.ortodoncija.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 127

Klinički zavod za bolesti zubi
predbiljezbe.dentalna.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 106

Klinički zavod za fiksnu protetiku
predbiljezbe.fiksna.protetika.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 139

Klinički zavod za mobilnu protetiku
predbiljezbe.mobilna.protetika.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 139

Klinički zavod za bolesti usta
predbiljezbe.oralna.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 4802 124
Fax za Kliničke zavode u Gundulićevoj: 01 4830 816

Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom
Poliklinička ambulante Rebro
predbiljezbe.jednodnevnakirurgija.sto@kbc-zagreb.hr
Informacije na tel. 01 2376 676 (utorak – petak, od 12 do 13 sati) – Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom
Informacije na tel. 01 2376 675; 2376 652 (ponedjeljak – petak, od 12.30 do 14.30 sati) – Ambulanta Rebro
Fax: 01 2379953

RTG kabinet na Rebru
predbiljezbe.dentalrtg.rebro@kbc-zagreb.hr

Svi zavodi Klinike za stomatologiju nalaze se u Gundulićevoj 5
Poliklinička ambulanta Rebro, Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom i RTG kabinet nalaze se na lokaciji Kišpatićeva 12 (Zelena zgrada, prizemlje, lijevo)
Ambulanta za djecu sa smetnjama u razvoju u Nazorovoj 49

KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU

Kišpatićeva 12/Jordanovac 104, 10 000 Zagreb
predbiljezbe.tor@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2301 413
Informacije na telefon: 01 2385 108

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Zavod za endokrinologiju (bijela zgrada, soba 4, prizemlje)
Bolničko liječenje
predbiljezbe.endokrinologija.int1@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 036
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.endokrinologija.poliklinika.int1@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2367 158
Informacije na telefon: 01 2367 168

Zavod za gastroenterologiju
Ambulantno liječenje – narudžbe za specijalističke preglede (bijela zgrada, prizemlje, soba 15)
predbiljezbe.gastroenterologija.poliklinika.int2@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2367 158
Informacije na telefon: 01 2367 143, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati (u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno u sobi 15)

Endoskopske pretrage u Poliklinici – (bijela zgrada, prizemlje)
predbiljezbe.endoskopija.gastroenterologija.int2@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2388 082, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati (u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno na šalteru Poliklinike Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju)

Dnevna bolnica za upalne bolesti crijeva
Opća gastroenterološka dnevna bolnica
Informacije na telefon: 01 2376 443, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati

Odjel za intervencijsku gastroenterologiju (Glavna zgrada, prizemlje)
predbiljezbe.intervencijska.gastroenterologija@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2388 041, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati

Dnevna bolnica Odjela intervencijske gastroenterologije
predbiljezbe.intervencijska.gastroenterologija@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2388041, radnim danom od 13.30 do 14.30 sati

Napomena: Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu

Zavod za hematologiju (zelena zgrada, 3. kat)
Bolničko liječenje
predbiljezbe.hematologija.int4@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 572
Informacije na telefon: 01 2376 445
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.hematologija.poliklinika.int4@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 572
Informacije na telefon: 01 2376 445

Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu (bijela zgrada, prizemlje, soba 26)
Bolničko liječenje
predbiljezbe.nefrologija.int5@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2367 158
Informacije na telefon: 01 2388 271; 2388 592
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.nefrologija.poliklinika.int5@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2367 158
Informacije na telefon: 01 2367 146

Doppler bubrega: predbiljezbe.doplerbubreg.int@kbc-zagreb.hr 

Dijaliza
predbiljezbe.zzd@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 032
Informacije na telefon: 01 2367 123

Zavod za kliničku farmakologiju (bijela zgrada, prizemlje, soba 1)
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.farmakologija.poliklinika.int6@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 048
Informacije na telefon: 01 2376507; 2388 144
Bolničko liječenje
predbiljezbe.farmakologija.int6@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2376 048
Informacije na telefon: 01 2367 275, 2388144

Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju (zelena zgrada, 4. kat)
• Bolničko liječenje
Fax. 01 2388 335
Informacije na telefon: 01 2388 330
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.imunologija.poliklinika.int8@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2388 335
Informacije na telefon: 01 2376 301; 2376 298 (radnim danom od 13 do 15 sati)

Zavod za intenzivnu medicinu (bijela zgrada, prizemlje, soba 8)
Ambulantno liječenje, Internistički preoperativni pregled
predbiljezbe.intenzivna.poliklinika.int@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2367 158
Informacije na telefon: 01 2367 172

Zavod za bolesti metabolizma (bijela zgrada, prizemlje, soba 1)
Bolničko liječenje
predbiljezbe.metabolizam.int9@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2388 623
Informacije na telefon: 01 2388 747
Ambulantno liječenje
predbiljezbe.metabolizam.poliklinika.int9@kbc-zagreb.hr
Fax. 01 2388 623
Informacije na telefon: 01 2388 747

KLINIKA ZA UROLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Poliklinika (bijela zgrada, razina – 1)
Fax: 01 2367 735
predbiljezbe.uro@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2367 132 (radnim danom od 12 do 14 sati)
Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13.30 sati
(ponijeti “crvenu” uputnicu i postojeću povijest bolesti)

Centar za prostatu (zelena zgrada, 1. kat)
predbiljezbe.centar.za.prostatu@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 373 (radnim danom od 12 do 13 sati)
Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13 sati
(ponijeti D2 uputnicu i postojeću povijest bolesti)

Centar za urolitijazu i ESWL (zelena zgrada, 1. kat)
predbiljezbe.icu.uro@kbc-zagreb.hr
Informacije na telefon: 01 2376 368 (radnim danom od 12 do 13 sati)
Osobno se može naručiti radnim danom od 12 do 13 sati
(ponijeti D2 uputnicu i postojeću povijest bolesti)

KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

Petrova 13, 10 000 Zagreb

Ambulanta za bolesti dojke
predbiljezbe.petrova.onkologija@kbc-zagreb.hr

UZV dijagnostika (glavna zgrada, podrum, Ambulanta za UZV)
predbiljezbe.uzv.gin@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 327
Informacije na telefon: 01 4604 724

Onkološka ambulanta (zgrada poliklinike, 1. kat, šalter)
predbiljezbe.onk.gin@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2376 267
Informacije na telefon: 01 4604 602 (radnim danom od 12:30 do 14 sati)

Kirurška ambulanta (zgrada poliklinike, 1. kat, šalter)
predbiljezbe.kir.gin@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 607
Informacije na telefon: 01 4604 602 (radnim danom od 12:30 do 14 sati)

Trudnička ambulanta (zgrada poliklinike, prizemlje, šalter)
predbiljezbe.trudnicka.gin@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2421 542
Informacije na telefon: 01 4604 604

Ambulanta za humanu reprodukciju (glavna zgrada, prizemlje, ambulanta Zavoda za humanu reprodukciju)
predbiljezbe.cef.gin@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4662 709
Informacije na telefon: 01 4604 723
Informacije za analizu ejakulata/spermiogram možete dobiti na telefon: 01 4604 751/ od 12 do 14 sati
Informacije za pretragu spolnih hormona možete dobiti na telefon: 01 4604 755; 4604 686/ od 12 do 15 sati
predbiljezbe.spermiogram.gin@kbc-zagreb.hr
Za analizu je potrebna apstinencija (bez spolnih odnosa i ejakulacije!) tri do pet dana.

KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU I KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

Radiološka poliklinika (bijela zgrada, razina -1)
Pregledi: UZ dopler, denzitometrija, mamografija i UZ dojki., CT (osim CT toraksa), RTG, MR
bojcen@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4920 216
OSOBNO svakim radnim danom od 7,30 do 15 sati (šalter radiološke poliklinike – glavni hodnik)
OSOBNO svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (Odjel centralnog naručivanja – glavna zgrada, prizemlje)
Klinička jedinica za torakalnu radiologiju (Jordanovac 104/ Radiologija, 1. kat)

Pregledi: RTG srca i pluća, CT toraksa
bojcen@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2301 413
OSOBNO svakim radnim danom od 11 do 13 sati
Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda najave najkasnije 3 dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 01 2388 455.

Ambulantni radiološki nalazi podižu se od 8 do 15 sati na šalteru za izdavanje nalaza u Radiološkoj poliklinici (bijela zgrada, podrum, nivo -1)

Nalazi za radiološke pretrage učinjene na lokaciji Jordanovac podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru Kliničke jedinice za torakalnu radiologiju (Jordanovac 104 – Radiologija, 1. kat).

KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU, PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJA

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

predbiljezbe.kmm@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2367 393
Informacije na telefon: 01 2376 293 (radnim danom od 12 do 14 sati)

KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

predbiljezbe.lab@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4920 217
Osobno: na prijemnom šalteru od 10 do 15 sati
Prijem pacijenata: radnim danom do 6.30 do 8.30 sati
Izdavanje nalaza: radnim danom od 12 do 15 sati
LABORATORIJ – informacije na telefon 01 2376 310 (radnim danom od 12 do 14 sati)

Informacije o pojedinim laboratorijskim pretragama s crvenih uputnica:
na početnoj stranici Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku kliknite na naslov KATALOG PRETRAGA, izaberite početno slovo laboratorijske pretrage koju trebate obaviti i u abecednom nizu nađite naziv svoje pretrage; kad kliknete mišem na tu pretragu, pokazat će Vam se broj telefona koji možete nazvati radi informacije o pretrazi (radnim danom od 12 do 15 sati).

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

predbiljezbe.nuk@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 4920 219
Informacije na telefon: 01 2388 563

KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 00 Zagreb

Patologija
predbiljezbe.patologija.kzpc@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2388 060
Informacije na tel. 01 2388 365

Citologija (Zavod za patologiju i citologiju, zelena zgrada, hodnik lijevo, prizemlje)
predbiljezbe.citologija.kzpc@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2388 060
Informacijena telefon: 01 2388 283

 Plućna patologija (Jordanovac 104)
predbiljezbe.jordanovac@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2301 413

 

KLINIČKI ZAVOD ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKA POMAGALA

Božidarevićeva 11, 10 000 Zagreb

Ortopedska poliklinika
predbiljezbe.rop@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2367 925
Informacije na telefon: 01 2367 905 (radnim danom od 10 do 12 sati)

Fizijatrijska poliklinika
predbiljezbe.rop@kbc-zagreb.hr
Fax: 01 2367 925
Informacije na telefon: 01 2367 906 (radnim danom od 10 do 12 sati)

KLINIČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU

Kišpatićeva 12 (Rebro), 10 000 Zagreb

predbiljezbe.tst@kbc-zagreb.hr - Odjel za transfuzijsku medicinu
afereza@kbc-zagreb.hr 
- Odjel za aferezu
Fax: 01 2388 699

Informacije za pretrage u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju na tel. 01 2388 707 (radnim danom od 8 do 10 sati)

Informacije za pretrage Odjela za tipizaciju tkiva (HLA) na tel. 01 2367 277 (radnim danom od 8 do 10 sati)

Informacije za pretrage Odjela aferezu na tel. 01 2388 742 (radnim danom od 8 do 10 sati)

Odjel za transfuzijsku medicinu

Uzimanje uzoraka krvi svakim radnim danom od 8 do 10 sati (bez predhodne predbilježbe)
krvna grupa
 imunohematologija (antieritrocitna protutijela)

Uzimanje uzoraka krvi utorkom od 8 do 10 sati, uz prethodnu najavu na telefon 01 2388 743
•imunohematologija (antitrombocitna protutijela)

Odjel za aferezu
Prijem bolesnika od 9 do15 sati uz prethodnu najavu na e-mail: afereza@kbc-zagreb.hr ili telefon 01 2388 742
uzimanje krvi za proizvodnju kapi za oči iz autolognog seruma
terapijske venepunkcije
terapijske eritrocitafereze
Sve ostale pretrage krvi obavljaju se u drugim klinikama i zavodima!

vrh stranice