Osobno naručivanje na šalterima

Naručiti se može kroz online obrazac ili osobno na šalterima za naručivanje.

Otkazati pregled možete OVDJE ili u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda/pretraga u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju najave najkasnije 3 dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 091 4920 808.

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za liječenje boli

01 2376 305

Zelena zgrada, 1. kat

Anesteziološka ambulanta

01 2367 187 (radnim danom, 13 do 14 sati)

Bijela zgrada, 1. kat, soba 23


KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za kardiologiju

01 2367 156

Bijela zgrada, prizemlje

Ambulanta za kardiologiju i angiologiju

01 2367 151

Bijela zgrada, prizemlje

Ambulanta za holter tlaka

01 2367 162

Bijela zgrada, prizemlje

Ambulanta za ergometriju i holter EKG-a

01 2367 163

Bijela zgrada, prizemlje

Ambulanta za ultrazvuk srca

01 2367 514

Glavna zgrada, istočni češalj, 1. kat

Ambulanta za kontrolu elektrostimalatora srca

01 2367 156

Bijela zgrada, prizemlje


KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za bolesti štitnjače

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za ultrazvuk

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za onkološke bolesti uha, nosa i grla

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Otološka ambulanta

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za uho nos i grlo

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Ambulanta za poremećaj spavanja i hrkanje

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Dječja ambulanta

01 2367 367 (radnim danom, 13 - 15 sati)

Bijela zgrada, 1 kat

Odjel za audiologiju

01 2376 290 (radnim danom, 12 - 14 sati)

Zelena zgrada, 2. kat

Odjel fonijatriju

01 2376 365 (radnim danom, 12 - 14 sati)

Zelena zgrada, 2. kat


KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za opću dermatologiju

01 2368 925

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za spolno prenosive bolesti i genitalne dermatoze

01 2368 926

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Flebološka ambulanta

01 2368 751

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju

01 2368 752

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za alergologiju i kliničku imunologiju u dermatologiji

01 2368 931

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za profesionalne bolesti kože

01 2368 931

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za dermatokirurgiju

01 2368 920

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za pigmente i tumorske promjene kože

01 2368 920

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za dermoskopije

01 2368 920

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za dermatološku onkologiju

01 2368 924

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za dermatološku radioterapiju

01 2368 924

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za fototerapiju

01 2368 924

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korektivnu dermatologiju

01 2368 921

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Kabinet za kliničku imunologiju, imunoflourescentnu i serološku dijagnostiku bolesti kože

01 2368 905

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Kabinet za dermatohistopatologiju

01 2368 898; 2368 899

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje

Kabinet za dermatološku mikologiju i parasitologiju

01 2368 927                                 

Zgrada bivšeg hotela Rebro, prizemlje


KLINIKA ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU I PSIHOTERAPIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulante Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju

01 2376 390

Crvena zgrada, prizemlje


KLINIKA ZA KARDIJALNU KIRURGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za kongenitalne bolesti srca


01 2367 208

(radnim danom, 14-16 sati)


Bijela zgrada, 1. kat, soba 6

Ambulanta za bolesti zalistaka i aorte

Ambulanta za koronarnu kirurgiju i ritmologiju

Ambulanta za transplantaciju i mehaničku cirkulacijsku potporu

Ambulanta za produljeni poslijeoperacijski nadzor i liječenje


KLINIKA ZA KIRURGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za traumatologiju

01 2367 195

Bijela zgrada, 1. kat, soba 13

Ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju

01 2367 206

Bijela zgrada, I. kat, soba 3

Ambulanta za proktologiju

01 2367 202

Bijela zgrada, 1. kat, kirurški šalter

Ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju

01 2367 207

Bijela zgrada, 1. kat, soba 4

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju

01 2367 324

Bijela zgrada, 1. kat, soba 5

Ambulanta za dječju kirurgiju i urologiju

01 2367 203

Bijela zgrada, 1. kat, soba 12

Ambulanta za plastičnu kirurgiju

01 2367 205

Bijela zgrada, 1. kat, soba 2

Ambulanta za opću kirurgiju

01 2367 204

Bijela zgrada, 1. kat, soba 1


KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za ekspertna mišljenja

 

 

 

 01 2367 212

 (radnim danom, 12 - 14 sati)

 

 

 

 

Bijela zgrada, 1. kat, soba 10

Ambulanta za neurokirurgiju dječje dobi

Ambulanta za neuropsihologiju

Ambulanta za neurotraumatologiju

Ambulanta za opću neurokirurgiju

Ambulanta za oštećenja kralješnice

Ambulanta za radiokirurgiju

Ambulanta za tumore živčanog sustava

Ambulanta za vaskularnu neurokirurgiju

Odjel za stereotaksiju, funkcijsku neurokirurgiju i radioneurokirurgiju (Gamma knife)

01 2388 775

Glavna zgrada, podrum


KLINIKA ZA NEUROLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Opća neurološka ambulanta

01 2376 407

(radnim danom, 12-14 sati)


Zelena zgrada, 4. kat


Ambulanta za CCTT

Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti

Ambulanta za ekstrapiramidne bolesti

Ambulanta za poremećaje spavanja

Ambulanta za glavobolje i neurogenu bol i LEP

Ambulanta za kognitivne poremećaje

Ambulanta za neuroimunologiju i demijelinizacijske bolesti

Ambulanta za spinalne bolesti

Ambulanta za vrtoglavicu i poremećaje ravnoteže

Ambulanta za epilepsiju s EEG

01 2376 405 (radnim danom, 12-14 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za ispitivanje autonomnog živčanog sustava

01 2376 381 (radnim danom, 13.30-14.30 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za kognitivnu i eksperimentalnu neurofiziologiju

01 2376 408 (radnim danom, 12-13 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za neurokognitivne funkcije i kognitivnu genomiku

01 2376 784 (radnim danom, 12-14 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za neurološki ultrazvuk (doppler karotidnih arterija)

01 2376 348 (radnim danom, 8-9 i 12-14 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za neuromišićne bolesti i kliničku elektromioneurografiju (EMNG)

01 2376 408 (radnim danom, 8-9 i 13.30-14.30 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Dnevna bolnica

01 2376 414 (radnim danom, 12-13 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Neuropsihologijska ambulanta

01 2376 407

(radnim danom, 12-14 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Ambulanta za osjetne i vegetativne poremećaje i evocirane potencijale

01 2388 352

Glavna zgrada, glavni ulaz/lijevi hodnik 1. kat


KLINIKA ZA OČNE BOLESTI (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Poliklinika Klinike za očne bolesti (ambulante)

01 2376 426 (radnim danom, 13-14.30 sati)

Zelena zgrada, 2. kat


KLINIKA ZA ONKOLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za kemoterapiju

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Ambulanta za mezenhimalne tumore

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Ambulanta za tumore dojke

01 2367 101

Bijela zgrada, onkološki šalter, razina -1

Ambulanta za tumore glave i vrata

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Ambulanta za tumore probavnih organa

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Ambulanta za tumore urogenitalnog sustava

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Dnevna bolnica

01 2376 553

Zelena zgrada, 3. kat

Konzilijarna onkološka ambulanta

01 2376 460

Zelena zgrada, 3. kat

Zavod za planiranje i provođenje radioterapije

01 2367 707

Glavna zgrada, podrum


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU (Šalata 7)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Poliklinika klinike za ortopediju

01 2368 908

Zgrada poliklinike, prizemlje – Šalata 7


KLINIKA ZA PEDIJATRIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta i savjetovalište za dijabetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 2376 338
01 2376 339

(radnim danom, 13-15 sati)

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za alergologiju i pulmologiju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za bolesti metabolizma

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za djecu liječenu transplantacijom krvotvornih stanica

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za funkcijske poremećaje mokraćnog sustava

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za hipertenziju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za imunološke bolesti

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za medicinsku genetiku

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju s ultrazvukom

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju i onkologiju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje

Ambulanta za pedijatrijsku reumatologiju

Zelena zgrada, bočni ulaz, prizemlje


KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI JORDANOVAC (Jordanovac 104)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za alergijske i opstruktivne bolesti pluća

 

 

 

 

 

01 2385 165

 

 

 

 

Klinika za plućne bolesti

Jordanovac 104

Ambulanta za bolesti plućne cirkulacije

Ambulanta za intersticijske bolesti pluća

Ambulanta za opću pulmologiju

Ambulanta za funkcijsku dijagnostiku pluća i srca

Ambulanta za poremećaje disanja u spavanju

Ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu

Ambulanta za transplantaciju pluća

Ambulanta za tumore pluća i sredoprsja


KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU i PSIHOLOŠKU MEDICINU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta Zavoda za psihološku medicinu

01 2376 390

Crvena zgrada, 1. kat

Ambulanta Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje s intenzivnom skrbi

 

 

 

 

 01 2376 471

(radnim danom, 13-14 sati)

 

 

 

 

 

 

Zelena zgrada, suteren

(ulaz Centra za krizna stanja)

Ambulanta za psihofiziologiju (EEG laboratorij)

Ambulante Odjela za kognitivne poremećaje i komorbidna stanja s intenzivnom skrbi

Ambulante Odjela za shizofreniju i druge psihotične poremećaje s intenzivnom skrbi

Ambulante Zavoda za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja

Dnevna bolnica Odjela za poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje


KLINIKA ZA REUMATSKE BOELSTI I REHABILITACIJU (Kišpatićeva 12 i Božidarevićeva 11)

 Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta za UZV dijagnostiku

2376300

 

Fizijatrijska ambulanta

2376300

 

Reumatološka ambulanta

2376300

 

Ambulanta za neurološku rehabilitaciju

01 2367 905 (radnim danom, 13 -15 sati)

Božidarevićeva 11

Ambulanta za protetičku rehabilitaciju i ortopedska pomagala

01 2367 905 (radnim danom, 13 -15 sati)

Božidarevićeva 11

Ambulanta za ortopediju

01 2367 905 (radnim danom, 13 -15 sati)

Božidarevićeva 11

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

01 2367 906 (radnim danom, 10 -12 sati)

Božidarevićeva 11


KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU (Kišpatićeva 12 i Gundulićeva 5)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Ambulanta Rebro

 

 

01 2376 675; 2376 652 (radnim danom, 12.30 -14.30 sati)

 

 

 

Zelena zgrada, prizemlje

Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro

Dnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom

Konzilijarna ambulanta

RTG kabinet Rebro

Zavod za bolesti usta

01 4802 124

Dvorišna zgrada (desno), polukat -Gundulićeva 5

Zavod za stomatološku protetiku

01 4802 139

Dvorišna zgrada (desno), 1. kat -Gundulićeva 5

Zavod za bolesti zubi

01 4802 106

Dvorišna zgrada (desno), 2. kat -Gundulićeva 5

Zavod za ortodonciju

01 4802 127

Dvorišna zgrada (desno), 3. kat -Gundulićeva 5

Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju

01 4802 110

Dvorišna zgrada (lijevo), 1. kat -Gundulićeva 5

Zavod za oralnu kirurgiju

01 4802 138

Dvorišna zgrada (lijevo), 2. kat -Gundulićeva 5

Zavod za parodontologiju

01 4802 142

Ulična zgrada (lijevo) 1. kat -Gundulićeva 5

Zavod za obiteljsku stomatologiju

01 4802 145

Ulična zgrada (lijevo) 2. kat -Gundulićeva 5


KLINIKA ZA TORAKALNU KIRURGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Poliklinika Klinike za torakalnu kirurgiju (sve ambulante)

01 2385 108 (radnim danom, 12-14 sati)

Prolaz između Bijele i Zelene zgrade, 1. kat


KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Poliklinika Zavoda za endokrinologiju

01 2367 168

Bijela zgrada, soba 4, prizemlje

Poliklinika Zavoda za gastroenterologiju

01 2367 143 (radnim danom, 13.30 - 14.30 sati/u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno u sobi 15)

Bijela zgrada, prizemlje, soba 15

Endoskopskopija

01 2388 082, radnim danom,13.30 - 14.30 sati/u isto vrijeme možete dobiti informacije i osobno na šalteru Poliklinike Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju)

Napomena: Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama KBC-a Zagreb ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu i putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine uz kratku epikrizu

Bijela zgrada, prizemlje

Dnevna bolnica za upalne bolesti crijeva
Opća gastroenterološka dnevna bolnica
Dnevna bolnica Odjela intervencijske gastroenterologije

 

01 2376 443 (radnim danom, 13.30- 14.30 sati)

 

Zelena zgrada, 1. kat

Odjel za intervencijsku gastroenterologiju

 

01 2388 041 (radnim danom od 13.30 do 14.30 sati)

Glavna zgrada, prizemlje

Poliklinika Zavoda za hematologiju

01 2376 445

Zelena zgrada, 3. kat

Poliklinika Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu

01 2367 146

Bijela zgrada, prizemlje

Odjel za dijalizu

01 2367 123

Bijela zgrada, prizemlje

Poliklinika Zavoda za kliničku farmakologiju

01 2376507; 2388 144

Bijela zgrada, prizemlje

Poliklinika Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju

01 2376 301; 2376 298 (radnim danom, 13 -15 sati)

Zelena zgrada, 4. kat

Poliklinika Zavod za intenzivnu medicinu

01 2367 172

Bijela zgrada, prizemlje

Poliklinika Zavod za bolesti metabolizma

01 2388 747

Bijela zgrada, prizemlje


KLINIKA ZA UROLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Poliklinika - ambulante

01 2367 132 (radnim danom, 12 do 14 sati)

 Osobno naručivanje radnim danom, 12- 13.30 sati

Bijela zgrada, -1 etaža

Centar za prostatu

01 2376 373 (radnim danom, 12 - 13 sati)

Zelena zgrada, 1. kat

Centar za urolitijazu i ESWL

01 2376 368 (radnim danom, 12 - 13 sati)

 Osobno naručivanje radnim danom, 12- 13.30 sati

Zelena zgrada, 1. kat


KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE (Petrova 13)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija/ Petrova 13

Ambulanta za bolesti dojke

01 4604 602

(radnim danom, 12:30 -14 sati)

Zgrada Poliklinike, 1, kat

Onkološka ambulanta

Zgrada Poliklinike, 1, kat

Kirurška ambulanta

Zgrada Poliklinike, 1, kat

Trudnička ambulanta

01 4604 604

Zgrada Poliklinike, prizemlje

Ambulanta za humanu reprodukciju

01 4604 723

Analiza ejakulata/spermiogram:

01 4604 751 (12 - 14 sat)

Analiza spolnih hormona:

01 4604 755; 4604 686 (12 -15 sati

Glavna zgrada, prizemlje

UZV dijagnostika

01 4604 724

Glavna zgrada, podrum


KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku neuroradiologiju

01 2388 455

Glavna zgrada (prizemlje)/Bijela zgrada, -1 etaža


KLINIČKI ZAVOD ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

01 2388 455

Glavna zgrada (prizemlje)/Bijela zgrada, -1 etaža


KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU, PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJA (Kišpatićeva 12 i Petrova 13)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija/Rebro

01 2376 293 (radnim danom od 12 do 14 sati)

Zelena zgrada, suteren, soba 8

Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija/Petrova 13

01 4604 725 (radnim danom)

01 2367 310 ili 091 4920 641 (vikendom i blagdanima)

mala zgrada iza Glavne zgrade (Petrova 13)


KLINIČKI ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku (svi odjeli)

01 2376 310 (radnim danom, 12- 14 sati)

Osobno naručivanje (radnim danom, 10 - 15 sati)

Zelena zgrada, suteren, šalter


KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja

01 2388 563

Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od centralnog ulaza u Glavnu zgradu)


KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Patologija

01 2388 365

Zgrada patologije

Plućna patologija

01 2388 283

Jordanovac 104

Citologija

01 2388 283

Zelena zgrada, prizemlje


KLINIČKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU (Kišpatićeva 12)

Radilišta

Telefon za informacije

Lokacija

Odjel za transfuzijsku medicinu

01 2388 707 (radnim danom, 8 -10 sati)

 Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od centralnog ulaza u Glavnu zgradu) - podrum

Odjel za tipizaciju tkiva (HLA)

01 2367 277 (radnim danom, 8 – 10 sati)

Odjel za aferezu

01 2388 742 (radnim danom, 8 -10 sati)


vrh stranice