Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Ambulanta za bolesti plućne cirkulacije Ulica Jordanovac 104, 10000 Zagreb Poliklinika Jordanovac Ulaz lijevo suteren Telefon:
01 2385 168
informacije od 14 do 15 sati
Ambulanta za bolesti prostate Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 1 Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za bolesti štitnjače Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Bijela zgrada - Rebro 1 Telefon:
01 2367 224
informacije radnim danom od 13 do 15 sati
Ambulanta za bolesti štitnjače Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od glavnog ulaza) prizemlje Telefon:
01 2388 384
Ambulanta za bolesti vena (Flebološka ambulanta) Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) suteren Telefon (centrala):
012388 888
Ambulanta za CCTT Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4 Telefon:
01 2376 407
Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4 Telefon:
01 2376 407
Ambulanta za denzitometriju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Centar za radijacijsku medicinu i zaštitu od zračenja (desno od glavnog ulaza) prizemlje Telefon:
01 2388 384
Ambulanta za dermatohistopatološke konzultacije Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) suteren Telefon (centrala):
01 2388 888
Ambulanta za dermatokirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) suteren
Prikazujem stranicu 3 od 59, zapise od 21 do 30 od ukupno 587.
vrh stranice