Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Zavod za onkološku i rekonstruktivnu urologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 2 lijevo Telefon:
01 2367 543
Zavod za onkološku kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 2 Telefon:
01 2388 196
Zavod za opću kliničku kardiologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 1 lijevo Telefon:
01 2367 479
Telefax:
01 2367 512
Zavod za oralnu kirurgiju Gundulićeva ulica 5, 10000 Zagreb Klinika za stomatologiju/Stomatološki fakultet Dvorišna zgrada (lijevo) 2 Telefon:
01 4802 138
vrijeme informacija svaki radni dan od 12 do 14 sati
Zavod za ortodonciju Gundulićeva ulica 5, 10000 Zagreb Klinika za stomatologiju/Stomatološki fakultet Dvorišna zgrada (desno) 3 Telefon:
01 4802 127
vrijeme informacija je svakim radnim danom od 8 do11 sati
Zavod za ortopediju i traumatologiju Ulica Šalata 7, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 1. kat Telefon (centrala)
01 2388 888
Zavod za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 3 lijevo Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za parodontologiju Gundulićeva ulica 5, 10000 Zagreb Klinika za stomatologiju/Stomatološki fakultet Ulična zgrada (ulaz lijevo) 1 Telefon:
01 4802 142
vrijeme informacija: radnim danom od 12 do 14 sati
Zavod za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu s transplantacijom Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) 4 Telefon:
01 2388 332
Zavod za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) 4 Telefon:
01 2367 792
Prikazujem stranicu 58 od 60, zapise od 571 do 580 od ukupno 599.
vrh stranice