Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 0 lijevo Telefon:
01 2367 466
Telefax:
01 2367 512
Zavod za intenzivnu medicinu Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 1 Telefon:
01 2367 481
Zavod za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) prizemlje Telefoni:
01 2388 695; 2388 341
Zavod za internističku onkologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) 3 Telefoni:
01 2388 152; 2388 576; 2388 575
Zavod za ishemijsku bolest srca Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 1 lijevo Telefon:
01 2367 491
Telefax:
01 2367 512
Zavod za kardiologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) 4 Telefon:
01 2367 590
Zavod za kirurgiju jednjaka i bolesti medijastinuma Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 3 Telefon:
2385 147
Zavod za kirurgiju pluća Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 3 Telefon:
01 2385 147
Zavod za kliničku dermatovenerologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Klinika za dermatovenerologiju - Rebro Zgrada bivšeg hotela 1 i 2 kat Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za kliničku farmakologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro 4 (Poliklinika za neurologiju) 22 Telefon:
01 23 88 275
informacije od 13 do 15 sati
Prikazujem stranicu 56 od 60, zapise od 551 do 560 od ukupno 599.
vrh stranice