Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Zavod za dječju kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 2 E-adresa:
dk5@kbc-zagreb.hr
Telefon:
01 2388 221
Zavod za endokrinologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 1 Telefon:
01 2388 274
Zavod za endourologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 2 lijevo Telefon:
01 2367 546
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Petrova Glavni ulaz (lijevim hodnikom treba doći do lifta i stepeništa u novom dijelu zgrade) 2 Telefon:
01 4604 753
Zavod za ginekološku onkologiju Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Zgrada Zavoda za ginekološku onkologiju Telefon:
01 4604 654
Zavod za hematologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za hepatobilijarnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 2 Telefon:
01 2388 201
Zavod za hitna i krizna stanja s nacionalnim centrom za psihotraumatologiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Zelena zgrada - Rebro Ulaz Centra za krizna stanja suteren Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za humanu reprodukciju Petrova ulica 13, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Petrova Glavni ulaz (lijevim hodnikom do novog dijela zgrade) prizemlje Telefon:
01 4604 743
Prikazujem stranicu 55 od 60, zapise od 541 do 550 od ukupno 599.
vrh stranice