Adresar

Organizacijska jedinica Adresa Objekt Dio zgrade Etaža Hodnik Soba E-mail Telefon Fax
Zavod za stomatološku protetiku Gundulićeva ulica 5, 10000 Zagreb Klinika za stomatologiju/Stomatološki fakultet Dvorišna zgrada (desno) 1 Telefon:
01 4802 139
vrijeme informacija je svakim radnim danom od 8 do 12 sati
Zavod za transplantaciju bubrega Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 2 lijevo Telefon (centrala):
01 2388 888
Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 2 Telefon:
01 2388 203
Zavod za tumore glave i vrata Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Istočni češalj 3 lijevo Telefon:
01 23 67 557
Zavod za tumore pluća i sredoprsja Ulica Jordanovac 104, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Jordanovac Glavni ulaz prizemlje Telefon (centrala):
01 2385 100
Zavod za tumore probavnih organa Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (desno) 3 Telefon:
01 2388 739
(informacije od 14 do 15 sati)
Zavod za vaskularnu kirurgiju Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) 2 E-adresa:
vaskularna-kir@kbc-zagreb.hr
Telefon:
2388 240
Zavod za vaskularnu neurokirurgiju i tumore središnjeg živčanog sustava Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb Glavna zgrada - Rebro Glavni ulaz (lijevo) prizemlje lijevo Telefon:
01 23 76 325
Zubotehnički laboratorij Gundulićeva ulica 5, 10000 Zagreb Klinika za stomatologiju/Stomatološki fakultet Dvorišna zgrada (ravno) prizemlje Telefoni:
01 4802 134; 01 4802 137
Prikazujem stranicu 60 od 60, zapise od 591 do 599 od ukupno 599.
vrh stranice