Katalog pretraga

Dodatne oznake na pretragama:

* Za ovu pretragu obavezna je konzultacija
** Izvanbolnički pacijenti ovu pretragu u pravilu obavljaju u laboratoriju primarne zdravstvene zaštite
*** Samo za ograničene kliničke indikacije

Ako Vam to odgovara, provjerite možete li pretrage koje je Vaš liječnik ordinirao obaviti na nekoj Vama bližoj lokaciji u Republici Hrvatskoj  https://www.labpretrage.hr/.

Katalog pretraga (abecednim redom)

A

ABCG2-polimorfizmi gena transportnog proteina ABCG2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
ACETAMINOFEN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ACETILKOLINESTERAZA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ADAMTS13 aktivnost (polukvantitativna metoda)*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ADENOZIN DEAMINAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ADIPONEKTIN (ADPN) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
ADRENOKORTIKOTROPNI HORMON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
AGREGACIJA TROMBOCITA S ADENOZIN-DIFOSFATOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
AGREGACIJA TROMBOCITA S ADRENALINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
AGREGACIJA TROMBOCITA S ARAHIDONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
AGREGACIJA TROMBOCITA S KOLAGENOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
AGREGACIJA TROMBOCITA S RISTOCETINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
AGTR1 – polimorfizmi gena angiotenzinskog receptora – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME (APTV) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ALANIN-AMINOTRANSFERAZA (ALT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
ALBUMIN U LIKVORU; ALBUMINSKI KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ALBUMIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALBUMIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALDOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
Alfa-amanitin – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
ALFA-1-ANTITRIPSIN – fenotipizacija* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALFA-1-ANTITRIPSIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALFA-1-FETOPROTEIN (AFP) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALFA-1-MIKROGLOBULIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ALFA-AMANITIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 249; 2367 245
ALFA-AMILAZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
ALFA-AMILAZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
ALFA-FUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-GALAKTOZIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-GLUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-L-IDURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALFA-N-ACETIL GLUKOZAMINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ALKALNA FOSFATAZA (ALP)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalnre tekućine; tel. 01 2367 338
AMFETAMINI / METAMFETAMINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
AMINOKISELINE KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
AMINOKISELINE-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
AMONIJAK – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
ANALIZA EJAKULATA* – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
ANGIOTENZIN KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
AntiMullerov hormon – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
ANTIMIOKARDIJSKA ANTITIJELA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTISTREPTOLIZINSKI TITAR (ASLO) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA AKVAPORIN-4 – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ANTITIJELA NA CENTROMERE – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA CIKLIČKE CITRULINIRANE PEPTIDE (AntiCCP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA CITOPLAZMATSKE ANTIGENE NEUTROFILNIH GRANULOCITA (ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA DNA TOPOIZOMERAZU 1 (Scl-70) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA DVOSTRUKU UZVOJNICU (ds) DNA (Anti dsDNA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA EKSTRAKTIBILNE NUKLEARNE ANTIGENE, pretraživanje (ENA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA ENDOMIZIJE, IgA (EMA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA GANGLIOZIDE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ANTITIJELA NA GLATKU MUSKULATURU (AGLM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA GLOMERULARNU BAZALNU MEMBRANU (AGBM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA HISTIDIL-tRNA SINTETAZU (Jo-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA Hu, Yo, Ri ANTIGENE – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA KARDIOLIPINE IgG, IgM – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA MI ŠIĆNO-SPECIFIČAN RECEPTOR TIROZIN-KINAZE (MuSK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ANTITIJELA NA MIJELOPEROKSIDAZU (MPO-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA MIKROSOME JETRE I BUBREGA (LKM-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA MITOHONDRIJE (AMHA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA NIKOTINSKE ACETILKOLINSKE RECEPTORE (nAChR) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ANTITIJELA NA PARIJETALNE STANICE (APS) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA PM/Scl-100 ANTIGEN (PM-Scl) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA PROTEINAZU 3 (PR3-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA Sm ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA SS-A/Ro ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA SS-B/La ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA STANIČNU JEZGRU (ANA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU, IgA (tTg) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA TOPLJIVI ANTIGEN JETRE I MIKROSOME JETRE I GUŠTERAČE (SLA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA U1-sn RNP ANTIGEN (RNP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITIJELA NA VIRUSNE ANTIGENE: MORBILLI, RUBELLA, VARICELLA / ZOSTER, HERPES SIMPLEX TIP 1 INDEKS ANTITIJELA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ANTITIJELA NA ß-2-GLIKOPROTEIN I – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
ANTITROMBIN – AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
ANTITROMBIN – ANTIGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
APC REZISTENCIJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
APIKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
APOLIPOPROTEIN A I – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
APOLIPOPROTEIN B (APOB) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
APOLIPOPROTEIN E (APOE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
APOLIPOPROTEIN B – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
APSORPCIJSKA KRIVULJA BILIRUBINA U PLODOVOJ VODI – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604759; 4604685; 4604686
ARILSULFATAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ARILSULFATAZA B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
ASIALO-TRANSFERIN – FENOTIPIZACIJA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ASPARTAT-AMINOTRANSFERAZA (AST)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
AZOOSPERMIJA – MIKRODELECIJE KROMOSOMA Y (AZF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

B

BAKAR (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
BAKAR U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
BENZODIAZEPINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
BETA AMILOID (1-42) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
BETA-2-MIKROGLOBULIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
BETA-2-MIKROGLOBULIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
BETA-D-GLUKURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GALAKTOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GLUKOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HEKSOZAMINIDAZA A i B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HEKSOZAMINIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HIDROKSI MASLAČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-KAROTEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
BETA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BIOTINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

C

C1-INAKTIVATOR* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
CA 125 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
CA 15-3 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
CA 19-9 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
CD40-LIGAND: SINDROM HIPER-IgM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
CDT (disijalotransferin) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
CERULOPLAZMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
Charcot-Marie-Tooth tip 1B – sekvenciranje gena MPZ – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
CHARCOT-MARIE-TOOTH X-VEZANA (CMTX1) – SEKVENCIRANJE GENA GJB1 Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
CIKLOSPORIN - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
CINK - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
CISTATIN C - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 253
CISTIČNA FIBROZA (CF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
CISTIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
CITRATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
CYFRA 21-1 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
CYP2C19 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C19 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
CYP2C9 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C9 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
CYP2D6 – polimorfizmi gena citokroma P450 2D6 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
CYP3A4 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A4 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
CYP3A5 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A5 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

Č

ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA II* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA IX* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA V* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA X* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

D

DABIGATRAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
DAT (SLC6A3) – polimorfizmi gena dopaminskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
D-DIMERI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
DEFICIT ALFA-1-ANTITRIPSINA (A1AT) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
DEHIDROEPIANDROSTERON-SULFAT (DHEAS) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
DELTA-AMINOLEVULINSKA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
DIGOKSIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
DOPAMIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
DPYD – polimorfizmi gena dipirimidin dehidrogenaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
DRD2 – polimorfizmi gena dopaminskog receptora D2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

E

ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ELEKTROFOREZA PROTEINA U MOKRAĆI
– Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU
– Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
EOZINOFILNI KATIONSKI PROTEIN (ECP)*
– Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
ERITROCITI U LIKVORU
– Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ERITROPOETIN –
Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
ESTROGENSKI RECEPTORI ALFA I BETA (ESR ALFA I BETA) GENOTIPIZACIJA
– Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
ESTRADIOL
– Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
ETANOL
– Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ETOSUKSIMID
– Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
EVEROLIMUS
– Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246

F

FENITOIN - Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
FENOBARBITON - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel: 01 2376 246
FENOTIJAZINI - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel: 01 2376 246
FERITIN - Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
FLT3/ITD-TKD – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FONDAPARINUKS*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
FOSFAT, ANORGANSKI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
FOSFATIDILGLICEROL – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
FOSFORILIRANI TAU PROTEIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
FRIEDREICHOVA ATAKSIJA (FRDA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
FSH (Hormon koji pobuđuje folikule) - Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
FUZIJSKI PRIJEPIS AML1-ETO – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 KVANTITATIVNI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS CBFß-MYH11 (inverzija 16) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS DEK-CAN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS E2A-PBX1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS FI P1L1-PDGFRA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-A F4 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-AF9 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS PML-RARA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
FUZIJSKI PRIJEPIS TE L-AM L1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

G

GABAPENTIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
GALAKTOZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERAZA (GGT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
GILBERTOV SINDROM (GEN UGT1A1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
GLICERAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
GLIKOLATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
GLOBULIN KOJI VEŽE SPOLNE HORMONE (SHBG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
GLUKOZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
GLUKOZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
GLUKOZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
GLUKOZA-6-FOSFAT-DEHIDROGENAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

H

HAPTOGLOBIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
Haptoglobin – polimorfizam Hp 1/2 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
HDL-KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
HE4 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
HEMATOGENI PIGMENTI U LIKVORU (oksihemoglobin; methemoglobin; bilirubin) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
HEMOGLOBIN A1C – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
HEMOSIDERIN U MOKRAĆI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
HEPARAN-N-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
HEPARIN – Anti-Xa AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
5-HIDROKSI-INDOL-OCTENA KISELINA (5-HIAA) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
17-HIDROKSIPROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
HITOTRIOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
HITOTRIOZIDAZA – polimorfizam gena za hitotriozidazu (CHIT1) – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
HOMOCISTEIN - Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
HOMOVANILIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
HORMON RASTA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
5-HTR2c – polimorfizmi gena serotoninskog receptora 2c – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
HUNTINGTONOVA BOLEST (HB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

I

IDURONAT-2-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
IgH-preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
IMATINIB* – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
IMUNOFENOTIPIZACIJA – DIJAGNOSTIKA PAROKSIZMALNE NOĆNE HEMOGLOBINURIJE (PNH)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOFENOTIPIZACIJA – MINIMALNA OSTAT NA BOLEST* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOFENOTIPIZACIJA HEMOBLASTOZA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOFENOTIPIZACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA (CD45/CD34) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOFENOTIPIZACIJA LIMFOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOFENOTIPIZACIJA TROMBOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
IMUNOGLOBULIN A; IgA KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
IMUNOGLOBULIN E (SPECIFIČNI, za različite alergene) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
IMUNOGLOBULIN E (UKUPNI) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
IMUNOGLOBULIN G U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
IMUNOGLOBULIN G; IgG KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
IMUNOGLOBULIN M; IgM KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
IMUNOGLOBULIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
IMUNOGLOBULIN D – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
IMUNOGLOBULIN G – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
IMUNOGLOBULIN M – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
INHIBITOR AKTIVATORA PLAZMINOGENA 1* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
INHIBITOR PLAZMINA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
INTERLEUKIN-6 (IL-6) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
INZULIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
INZULINU SLIČAN ČIMBENIK RASTA 1
– Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
IZDVAJANJE DNA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
IZGLED I BOJA LIKVORA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
IZOENZIMI ALKALNE FOSFATAZE (intestinalni, jetreni, koštani) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
IZOENZIMI KREATIN-KINAZE – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

J

JAK2 V617F – TOČKASTA MUTACIJA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

K

KALIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KALIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KALPROTEKTIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 361
KALRETIKULIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
KANABINOIDI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ ADP)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ADRENALIN)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
KARBAMAZEPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
KARBOKSIHEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN (CEA) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN (CEA) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
KARIOGRAM – CHORION FRONDOSUM – direktna metoda – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM KOŠTANE SRŽI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM PERIFERNE KRVI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM PLODOVE VODE – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM – OSTALA TKIVA – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
SLOBODNI KARNITIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
KLIRENS KREATININA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KLORIDI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KLORIDI U ZNOJU – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
KLOZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
KOKAIN – METABOLITI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KOLINESTERAZA – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
Kombinirani test probira sindroma Down u prvom tromjesečju trudnoće ( slobodni beta hCG, PAPP-A) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
KOMPLEMENT – KOMPONENTA C3 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT – KOMPONENTA C4 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT – UKUPNA AKTIVNOST (CH50) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT C1-INHIBITOR, ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLETNA KRVNA SLIKA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
KONJUGIRANI BILIRUBIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KORIONSKI GONADOTROPIN (HCG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
KORTIZOL – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
KREATININ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATININ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATIN-KINAZA (CK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATIN-KINAZA IZOENZIM MB (CK-MB) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KRIOGLOBULINI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
KRISTALI U ZGLOBNOJ TEKUĆINI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KROMOGRANIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
KULTURA KRVOTVORNIH STANICA – TEST KOLONIJA (CFU-GM, CFU-GEM I BFU-E)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 237
KVALITATIVNI PREGLED MOKRAĆE** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KVETIAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

L

Lakozamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
LAKTAT (LEDENA PERKLORNA KISELINA)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
LAKTAT – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
LAKTAT U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
LAKTAT-DEHIDROGENAZA (LDH) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
LAKTAT-DEHIDROGENAZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
LAMOTRIGIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
LDL-KOLESTEROL – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
LEUKOCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
LEVETIRACETAM – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
LH (Hormon luteinizacije) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
LIPAZA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
LIPOPROTEIN (a) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
LIPOPROTEIN LIPAZA (LPL) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
LITIJ – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
LIZOZOMSKI ENZIMI U SERUMU – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
LUPUS ANTIKOAGULANT – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

M

MAGNEZIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
MAKROENZIM AMILAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
MAKROENZIM AST – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
MAPROTILIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
MDR1, P-glikoprotein (ABCB1) – polimorfizmi gena transportnog proteina P-glikoproteina – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
MEN1 – sekvenciranje gena MEN1 – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
MEN2 – sekvenciranje gena RET – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268

METABOLITI TIOPURINA (6-TGN, 6_MMP) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
METADON – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
METANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
METHEMALBUMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
METHEMOGLOBIN - Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
METILMALONSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
METILENTETRAHIDROFOLAT REDUKTAZA (MTHFR) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
METOTREKSAT – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
MIKOFENOLNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
MIOGLOBIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
MIOGLOBIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
MIOKLONA EPILEPSIJA VEZANA UZ RAŠČUPANA CRVENA VLAKNA (MERRF) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP I (MD1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP II (MD2) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
MITOHONDRIJSKA ENCEFALOMIOPATIJA, LAKTIČKA ACIDOZA I EPIZODE SLIČNE MOŽDANOM UDARU (MELAS) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
MONO- DI- SAHARIDI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
MONOKLONSKI PROTEIN – IMUNOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
MORFOLOŠKA ANALIZA STANICA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
MPL – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
MRP2 (ABCC2) – polimorfizmi gena transportnog proteina ABCC2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
MUKOPOLISAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
MUKOPOLISAHARIDI, KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243

N

N-ACETIL GALAKTOZAMIN-6-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
NASLJEDNA HEMOKROMATOZA (HFE) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
NASLJEDNE NEUROPATIJE (CMT/HNPP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
NAT2 – polimorfizmi gena N-acetiltransferaze 2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
NATRIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
NATRIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
NEUROGENA SLABOST MIŠIĆA, ATAKSIJA I RETINITIS PIGMENTOSA (NARP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
NEURON-SPECIFIČNA ENOLAZA (NSE) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
NEURON-SPECIFIČNA ENOLAZA (NSE) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA ELA2* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA HAX1* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
NORADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
NORMETANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
NT-proBNP* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
NUKLEFOZMIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

O

OKSALATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
Okskarbazepin (10-OH-karbazepin) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
OKULTNA KRV U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
OLANZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
OLIGOKLONSKI IgG U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
OLIGOSAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
OMJER LECITIN / SFINGOMIJELIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
OPIJATI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ORGANSKE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
OROTSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
OSMOLALNOST (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
OSMOTSKA REZISTENCIJA ERITROCITA* – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

P

PAROKSETIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
PEROKSISOM PROLIFERATOR AKTIVIRANI RECEPTOR GAMA (PPAR GAMA) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
PIRUVAT (LEDENA PERKLORNA KISELINA)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
PLAZMINOGEN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
PLINSKA ANALIZA KRVI (ACIDOBAZNI STATUS) – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
PORFIRINI* – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
PORFOBILINOGEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
POSAKONAZOL – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
PREGABALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
PREKALIKREIN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
PRIMARNA KULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
PRIROĐENA AGENEZA DUCTUS DEFERENSA (CBAVD) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
PROBAVLJIVOST U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
PROBIR NA LIJEKOVE I SREDSTVA OVISNOSTI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE – RAČUNSKI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
PROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
PROFIL ACIL KARNITINA IZ SUHE KAPI KRVI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
PROKALCITON – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.012367-250
PROLAKTIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA ANTIGENIMA – PPD i TT* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA MITOGENICIMA – PHA, ConA, PWM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
PROSTATA-SPECIFIČNI ANTIGEN, UKUPNI I SLOBODNI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
PROTEIN 3 KOJI VEŽE IGF – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
PROTEIN C:Ag* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
PROTEIN S:Ag SLOBODNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
PROTEIN S:Ag UKUPNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
PROTEINI UKUPNI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
PROTEINI UKUPNI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
PROTROMBINSKO VRIJEME – INR** – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
PROTROMBINSKO VRIJEME (PV)** – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
PROTUTIJELA NA POJEDINAČNE ČIMBENIKE ZGRUŠAVANJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

R

RAZGRADNI PRODUKTI FIBRINA/FIBRINOGENA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
REDUKTIVNE TVARI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
RENINSKA AKTIVNOST PLAZME – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
RETIKULOCITI** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
REUMATOIDNI FAKTOR (RF) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
RISPERIDON i 9-OH-RISPERIDON – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
RIVAROKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ROMA indeks – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252


S

SADRŽAJ STANIČNE DNA I. PLOIDIJA i DNA-INDEKS – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
SADRŽAJ STANIČNE DNA II. STANIČNI CIKLUS I PROLIFERACIJA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
SEKVENCIRANJE (OBITELJSKE MUTACIJE) (GENI ATP7B, BTK, ELA2, HAX1, SBDS, SH2D1A)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
SERT – polimorfizmi gena serotoninskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
SHWACHMANN-DIAMONDOV SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SBDS* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
SIDEROCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
SINDROM FRAGILNOG KROMOSOMA X (FRAX) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
SINDROM DUGOG QT INTERVALA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
SIROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
SLCO1B1 (OATP1B1) – polimorfizmi gena transportnog polipeptida (OATP1B1) – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
SLOBODNE MASNE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
SLOBODNI HEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija mokraća* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija serum – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u mokraći* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u serumu – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA (SMA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
SPINOCEREBELARNE ATAKSIJE TIP 1, 2, 3, 6 i 7 (SCA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
STANIČNO-ANTIGENO-STIMULACIJSKI TEST (CAST-ELISA) za različite alergene* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
Subklasa IgG1* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
Subklasa IgG2* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
Subklasa IgG4* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
SUBKULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
SULFATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

T

TAKROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TAU PROTEIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
TCRgama – preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
TEOFILIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TEST OPTEREĆENJA ALOPURINOLOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
TEST OPTEREĆENJA FENILPROPIONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TESTOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
TESTOSTERON, SLOBODNI – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
TESTOVI FAGOCITA – FAGOCITOZA* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
TESTOVI FAGOCITA – RESPIRACIJSKI PRASAK* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
TIOPENTAL – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
TITRABILNI ACIDITET MOKRAĆE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TOČKASTE MUTACIJE U GENU ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
Toksikološko probiranje (GC/MS) – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TOPIRAMAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
TOPLJIVI TRANSFERINSKI RECEPTORI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TPMT – polimorfizmi gena tiopurinmetiltransferaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
TRANSFERIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TRIGLICERIDI** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TROMBINSKO VRIJEME – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
TROPONIN T – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TROSTRUKI TEST PROBIRA SINDROMA DOWN U DRUGOM TROMJESEČJU TRUDNOĆE (AFP+hCG+nekonjugirani ESTRIOL) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759

U

UIBC** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UGT1A – polimorfizmi gena UGT1A – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
UGT1A4 - polimorfizmi gena UGT1A4 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku, tel 2367 268
UGT2B7 – polimorfizmi gena UGT2B7 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
UKUPNI BILIRUBIN** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UKUPNI KALCIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UKUPNI PROTEINI U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
URATI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
URATI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UREJA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UREJA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338

V

VALPROIČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
VANILMANDELIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VANKOMICIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
Vorikonazol – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VIGABATRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VIJABILNOST STANICA – TRIPANSKO MODRILO – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
VIJABILNOST STANICA PROTOČNOM CITOMETRIJOM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
VISOKOMOLEKULARNI KININOGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VITAMIN A – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VITAMIN E – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VKORC1 – polimorfizmi gena vitamin K epoksid-reduktaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
VON WILLEBRANDOV FAKTOR -a ktivnost (vWF:Ac) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VON WILLEBRANDOV FAKTOR:Ag – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VRIJEME KRVARENJA (Ivy) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VRIJEME REPTILAZE* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

W

WILSONOVA BOLEST – MUTACIJA HIS1069GLN (WB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
WILSONOVA BOLEST – SEKVENCIRANJE GENA ATP7B (WB)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

X

X-VEZANA AGAMAGLOBULINEMIJA – SEKVENCIRANJE GENA BTK* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
X-vezani hiper-IgM sindrom – sekvenciranje gena CD40LG – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
X-VEZANI LIMFOPROLIFERATIVNI SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SH2D1A* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

Z

Zonisamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

Ž

ŽELJEZO U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ŽELJEZO** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
vrh stranice