Katalog pretraga

Dodatne oznake na pretragama:

* Za ovu pretragu obavezna je konzultacija
** Izvanbolnički pacijenti ovu pretragu u pravilu obavljaju u laboratoriju primarne zdravstvene zaštite
*** Samo za ograničene kliničke indikacije

Ako Vam to odgovara, provjerite možete li pretrage koje je Vaš liječnik ordinirao obaviti na nekoj Vama bližoj lokaciji u Republici Hrvatskoj  https://www.labpretrage.hr/.

 

vrh stranice