Katalog pretraga

Dodatne oznake na pretragama:

* Za ovu pretragu obavezna je konzultacija
** Izvanbolnički pacijenti ovu pretragu u pravilu obavljaju u laboratoriju primarne zdravstvene zaštite
*** Samo za ograničene kliničke indikacije

Ako Vam to odgovara, provjerite možete li pretrage koje je Vaš liječnik ordinirao obaviti na nekoj Vama bližoj lokaciji u Republici Hrvatskoj  https://www.labpretrage.hr/.

Katalog pretraga (abecednim redom)

A

 • ABCG2-polimorfizmi gena transportnog proteina ABCG2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • ACETAMINOFEN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ACETILKOLINESTERAZA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • ADALIMUMAB KONCENTRACIJA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ADAMTS13 aktivnost (polukvantitativna metoda)*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ADALIMUMAB KONCENTRACIJA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ADENOZIN DEAMINAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ADIPONEKTIN (ADPN) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • ADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
  ADRENOKORTIKOTROPNI HORMON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • AFP (ALFA-1-FETOPROTEIN) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ADENOZIN-DIFOSFATOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ADRENALINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S ARAHIDONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S KOLAGENOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGREGACIJA TROMBOCITA S RISTOCETINOM – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • AGTR1 – polimorfizmi gena angiotenzinskog receptora – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME (APTV) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ALANIN-AMINOTRANSFERAZA (ALT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALBUMIN U LIKVORU; ALBUMINSKI KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ALBUMIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALBUMIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALDOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • ALERGENI - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
  sIgE, k82 – Lateks
  sIgE, d1 - Europska grinja iz kućne prašine
  sIgE, d2 - Američka grinja iz kućne prašine
  sIgE, e1 - Epitel mačke
  sIgE, e5 - Epitel psa
  sIgE, i6 – Žohar
  sIgE, g3 - Klupčasta oštrica
  sIgE, g6 - Livadna mačica
  sIgE, g8 - Livadna vlasnjača
  sIgE, t3 - Obična breza
  sIgE, t4 - Lijeska
  sIgE, w1 - Ambrozija
  sIgE, w6 - Divlji pelin
  sIgE, m3 - Plijesan roda Asp.
  sIgE, m6 - Plijesan roda Alt.
  sIgE, i1 - Pčela
  sIgE, i3 - Obična osa
  sIgE, f1 - Bjelanjak
  sIgE, f2 - Kravlje mlijeko
  sIgE, f3 - Riba-bakalar
  sIgE, f4 - Pšenično brašno
  sIgE, f13 - Kikiriki
  sIgE, f14 - Soja
  sIgE, f75 - Žutanjak
  sIgE, f79 - Gluten
  sIgE, f25 - Rajčica
  sIgE, f49 - Jabuka
  sIgE, f242 - Trešnja
  sIgE, p1 - Ascaris
 • Alfa-amanitin – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • ALFA-1-ANTITRIPSIN – FENOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-1-ANTITRIPSIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • AFP (ALFA-1-FETOPROTEIN) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-1-ANTITRIPSIN – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • ALFA-1-MIKROGLOBULIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • ALFA-AMANITIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 249; 2367 245
 • ALFA-AMILAZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALFA-AMILAZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ALFA-FUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GALAKTOZIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-GLUKOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-L-IDURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALFA-N-ACETIL GLUKOZAMINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ALKALNA FOSFATAZA (ALP)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalnre tekućine; tel. 01 2367 338
 • AMFETAMINI / METAMFETAMINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • AMIKACIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • AMINOKISELINE KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • AMINOKISELINE-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • AMONIJAK – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • ANALIZA EJAKULATA* – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • ANGIOTENZIN KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • ANTIMULLEROV HORMON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • ANTI-HISTONSKA ANTITIJELA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTI-PCNA ANTITIJELA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTI-RIBOSOMSKA ANTITIJELA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTIMIOKARDIJSKA ANTITIJELA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
  ANTISTREPTOLIZINSKI TITAR (ASLO) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA ACETILKOLINSKE RECEPTORE (Anti nAChR) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA ADALIMUMAB - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA AKVAPORIN-4 – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA CENTROMERE – anti-CENP B antitijela - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA CIKLIČKE CITRULINIRANE PEPTIDE (AntiCCP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA CITOPLAZMATSKE ANTIGENE NEUTROFILNIH GRANULOCITA (ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA DEAMINIRANI GLIJADINSKI PEPTID – DGP - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA DNA TOPOIZOMERAZU 1 (Scl-70) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
  ANTITIJELA NA DVOSTRUKU UZVOJNICU (ds) DNA (Anti dsDNA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA EKSTRAKTIBILNE NUKLEARNE ANTIGENE, pretraživanje (ENA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA ENDOMIZIJE, IgA (EMA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA FOSFOLIPAZNI A 2 RECEPTOR (APLA2R) - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA GANGLIOZIDE (GM1, GM2, GD1a, GD1b; GQ1b) I MIJELINU PRIDRUŽENI GLIKOPROTEIN (MAG) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA GLATKU MUSKULATURU (AGLM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA GLOMERULARNU BAZALNU MEMBRANU (AGBM) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA HISTIDIL-tRNA SINTETAZU (Jo-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA Hu, Yo, Ri ANTIGENE – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA HU, YO, RI ANTIGENE (NEUROIMUNOBLOT PANEL ANTITIJELA): Anti-Hu antitijela, Anti-Yo antitijela, Anti-Ri antitijela, Anti-Amfifizin antitijela, PNMA2(Ma2/Ta) antitijela, Anti-CV2 antitijela - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA INFLIXIMAB - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA KARDIOLIPINE IgG, IgM – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MIJELINSKI OLIGODENDROCITNI GLIKOPROTEIN (Anti MOG) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA MIKROSOME JETRE I BUBREGA (LKM-1 – IMUNOBLOT PANEL ANTITIJELA): Anti-AMA-M2, Anti-3E (BPO), Anti Sp100, Anti PML, Anti-gp210, Anti-LKM-1, Anti-LC-1, Anti-SLA/LP, Anti-Ro-52 Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MIŠIĆNO-SPECIFIČNU TIROZIN-KINAZU (MUSK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA MIJELOPEROKSIDAZU (MPO-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MIKROSOME JETRE I BUBREGA (LKM-1) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA MITOHONDRIJE (AMHA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA NIKOTINSKE ACETILKOLINSKE RECEPTORE (nAChR) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ANTITIJELA NA PARIJETALNE STANICE (APS) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA PM/Scl-100 ANTIGEN (PM-Scl) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA PROTEINAZU 3 (PR3-ANCA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA SISTEMSKU SKLEROZU (IMUNOBLOT PANEL ANTITIJELA): Anti-Scl-70, Anti-CENP A, Anti-CENP B, Anti-RNA Pol 11, Anti-RNA Pol 155, Anti-Fibrilarin, Anti-NOR90, Anti-Th/To, Anti-PM-Scl100, Anti-PM-Scl75, Anti-Ku, Anti-PDGFR, Anti-Ro-52 - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA Sm ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA SS-A/Ro ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA SS-B/La ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA STANIČNU JEZGRU (ANA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU, IgA (tTg) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA TOPLJIVI ANTIGEN JETRE I MIKROSOME JETRE I GUŠTERAČE (SLA) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA U1-sn RNP ANTIGEN (RNP) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITIJELA NA ß-2-GLIKOPROTEIN I – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • ANTITROMBIN – AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • ANTITROMBIN – ANTIGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • APC REZISTENCIJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367262; 2367263
 • APIKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • APO B – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APOLIPOPROTEIN A I – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367252
 • APOLIPOPROTEIN B (APOB) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • APOLIPOPROTEIN E (APOE) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • APSORPCIJSKA KRIVULJA BILIRUBINA U PLODOVOJ VODI – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604759; 4604685; 4604686
 • ARILSULFATAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ARILSULFATAZA B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • ASIALO-TRANSFERIN – FENOTIPIZACIJA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • ASPARAGINAZA– Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • ASPARTAT-AMINOTRANSFERAZA (AST)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • AUTOIMUNI ENCEFALITIS – PANEL ANTITIJELA (anti-NMDA-R, anti-AMPA-R 1, anti-AMPA-R 2, ant-GABAB-R, anti-LGI1, anti-CASPR 2) - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • AZOOSPERMIJA – MIKRODELECIJE KROMOSOMA Y (AZF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

B

BAKAR (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
BAKAR U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
BENZODIAZEPINI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
BETA AMILOID (1-42) U LIKVORU - BILJEG DEMENCIJE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
BETA-2-MIKROGLOBULIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
BETA-2-MIKROGLOBULIN U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
BETA-D-GLUKURONIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GALAKTOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GALAKTOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-GLUKOCEREBROZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HEKSOZAMINIDAZA A i B – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HEKSOZAMINIDAZA A – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-HIDROKSI MASLAČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BETA-KAROTEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
BETA-MANOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BIOTINIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

C

 • C1-INAKTIVATOR* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • CA 125 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CA 15-3 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CA 19-9 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CD40-LIGAND: SINDROM HIPER-IgM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • CDT (disijalotransferin) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CEA (karcinoembrionalni antigen) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CEA (KARCINOEMBRIONALNI ANTIGEN) U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • CERULOPLAZMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CHARCOT-MARIE-TOOTH TIP 1B – sekvenciranje gena MPZ – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CHARCOT-MARIE-TOOTH TIP 1E – SEKVENCIRANJE GENA PMP22 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CHARCOT-MARIE-TOOTH X-VEZANA (CMTX1) – SEKVENCIRANJE GENA GJB1 Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CIKLOSPORIN - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • CINK - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • CISTATIN C - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 253
 • CISTIČNA FIBROZA (CF) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • CISTIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • CITRATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • CYFRA 21-1 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • CYP2C19 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C19 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP2C9 – polimorfizmi gena citokroma P450 2C9 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP2D6 – polimorfizmi gena citokroma P450 2D6 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP3A4 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A4 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • CYP3A5 – polimorfizmi gena citokroma P450 3A5 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

Č

ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA II* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA IX* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA V* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA VIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA X* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
ČIMBENIK ZGRUŠAVANJA XIII* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

D

 • DABIGATRAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • DAT (SLC6A3) – polimorfizmi gena dopaminskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • D-DIMERI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • DEHIDROEPIANDROSTERON-SULFAT (DHEAS) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • DELTA-AMINOLEVULINSKA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
 • DIGOKSIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • DOKAZIVANJE LIKVOREJE - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • DOPAMIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel.01 2367 245
 • DPYD – polimorfizmi gena dipirimidin dehidrogenaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • DRD2 – polimorfizmi gena dopaminskog receptora D2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266

E

ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ELEKTROFOREZA PROTEINA U MOKRAĆI
– Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
ELEKTROFOREZA PROTEINA U SERUMU
– Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
EOZINOFILNI KATIONSKI PROTEIN (ECP)*
– Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
ERITROCITI U LIKVORU
– Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
ERITROPOETIN –
Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
ESTROGENSKI RECEPTORI ALFA I BETA (ESR ALFA I BETA) GENOTIPIZACIJA
– Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
ESTRADIOL
– Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
ETANOL
– Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ETOSUKSIMID
– Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
EVEROLIMUS
– Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246

F

 • FENITOIN - Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
 • FENOBARBITON - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel: 01 2376 246
 • FENOTIJAZINI - Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel: 01 2376 246
 • FERITIN - Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • FERITIN U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • FIBRINOGEN - Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • FLT3/ITD-TKD – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FONDAPARINUKS*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • FOSFAT, ANORGANSKI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • FOSFATIDILGLICEROL – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
 • FOSFORILIRANI TAU PROTEIN U LIKVORU - BILJEG DEMENCIJE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • FRIEDREICHOVA ATAKSIJA (FRDA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • FSH (Hormon koji pobuđuje folikule) - Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • FUZIJSKI PRIJEPIS AML1-ETO – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 KVANTITATIVNI – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS BCR-ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS CBFß-MYH11 (inverzija 16) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS DEK-CAN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS E2A-PBX1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS FI P1L1-PDGFRA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-A F4 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS MLL-AF9 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS PML-RARA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • FUZIJSKI PRIJEPIS TE L-AM L1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

G

 • GABAPENTIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GALAKTOZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERAZA (GGT)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GILBERTOV SINDROM (GEN UGT1A1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • GLICERAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GLIKOLATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • GLIKOPROTEIN 1A (GP1A) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • GLOBULIN KOJI VEŽE SPOLNE HORMONE (SHBG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • GLUKOZA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GLUKOZA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • GLUKOZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • GLUKOZA-6-FOSFAT-DEHIDROGENAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

H

 • HAPTOGLOBIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • Haptoglobin – polimorfizam Hp 1/2 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • HDL-KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • HE4 – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • HEMATOGENI PIGMENTI U LIKVORU (oksihemoglobin; methemoglobin; bilirubin) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • HEMOGLOBIN A1C – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • HEMOSIDERIN U MOKRAĆI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • HEPARAN-N-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HEPARIN – Anti-Xa AKTIVNOST – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • 5-HIDROKSI-INDOL-OCTENA KISELINA (5-HIAA) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • 17-HIDROKSIPROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • HITOTRIOZIDAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HITOTRIOZIDAZA polimorfizam gena za hitotriozidazu (CHIT1) – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • HITOTRIOZIDAZA U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • HOMOCISTEIN - Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • HOMOVANILIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • HORMON RASTA – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • 5-HTR2c – polimorfizmi gena serotoninskog receptora 2c – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • HUNTINGTONOVA BOLEST (HB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

I

 • IDURONAT-2-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
  IgH-preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • IgG1 subklasa – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IgG2 subklasa – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IgG4 subklasa – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMATINIB* – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA – DIJAGNOSTIKA PAROKSIZMALNE NOĆNE HEMOGLOBINURIJE (PNH)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA – MINIMALNA OSTAT NA BOLEST* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA HEMOBLASTOZA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA (CD45/CD34) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA LIMFOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOFENOTIPIZACIJA TROMBOCITA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • IMUNOGLOBULIN A; IgA KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN E (SPECIFIČNI, za različite alergene) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • IMUNOGLOBULIN E (UKUPNI) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • IMUNOGLOBULIN G U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN G; IgG KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN M; IgM KVOCIJENT Q – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN D – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN G – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IMUNOGLOBULIN G (IgG) U LIKVORU; IgG KVOCIJENT - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IMUNOGLOBULIN M – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • INDEKS ANTITIJELA NA VIRUSNE ANTIGENE: MORBILLI, RUBELLA, VZV, HERPES SIMPLEX TIP 1; MRZ - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • INFLIXIMAB KONCENTRACIJA - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • INHIBITOR AKTIVATORA PLAZMINOGENA 1* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • INHIBITOR PLAZMINA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • INTERLEUKIN-6 (IL-6) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • INZULIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • INZULINU SLIČAN ČIMBENIK RASTA 1 – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • IZDVAJANJE DNA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • IZGLED I BOJA LIKVORA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • IZOENZIMI ALKALNE FOSFATAZE (intestinalni, jetreni, koštani) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • IZOENZIMI KREATIN-KINAZE – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

J

JAK2 V617F – TOČKASTA MUTACIJA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

K

KALIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KALIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KALPROTEKTIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel.01 2367 361
KALRETIKULIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
KANABINOIDI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ ADP)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
KAPACITET PRIMARNE HEMOSTAZE (KOLAGEN/ADRENALIN)* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
KARBAMAZEPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
KARBOKSIHEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
KARIOGRAM – CHORION FRONDOSUM – direktna metoda – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM KOŠTANE SRŽI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM PERIFERNE KRVI – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM PLODOVE VODE – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
KARIOGRAM – OSTALA TKIVA – Odjel za citogenetiku; tel. 01 2367 233, 2367 232
SLOBODNI KARNITIN – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
KLIRENS KREATININA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KLORIDI (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KLORIDI U ZNOJU – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
KLOZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
KOKAIN – METABOLITI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
KOLESTEROL** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KOLINESTERAZA – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
Kombinirani test probira sindroma Down u prvom tromjesečju trudnoće ( slobodni beta hCG, PAPP-A) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
KOMPLEMENT – KOMPONENTA C3 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT – KOMPONENTA C4 – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT – UKUPNA AKTIVNOST (CH50) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLEMENT C1-INHIBITOR, ANTIGEN – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
KOMPLETNA KRVNA SLIKA** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
KONJUGIRANI BILIRUBIN – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KORIONSKI GONADOTROPIN (HCG) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
KORTIZOL – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
KREATININ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATININ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATIN-KINAZA (CK) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KREATIN-KINAZA IZOENZIM MB (CK-MB) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KRIOGLOBULINI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
KRISTALI U ZGLOBNOJ TEKUĆINI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KROMOGRANIN A – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
KULTURA KRVOTVORNIH STANICA – TEST KOLONIJA (CFU-GM, CFU-GEM I BFU-E)* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 237
KVALITATIVNI PREGLED MOKRAĆE** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
KVETIAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

L

 • Lakozamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LAKTAT – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnike; tel. 01 2367 257
 • LAKTAT U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LAKTAT-DEHIDROGENAZA (LDH) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LAKTAT-DEHIDROGENAZA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LAMOTRIGIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LDH (LAKTAT DEHIDROGENAZA U LIKVORU)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • LDL-KOLESTEROL – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LEUKOCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • LEVETIRACETAM – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • LH (Hormon luteinizacije) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • LIPAZA – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • LIPOPROTEIN (a) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • LIPOPROTEIN LIPAZA (LPL) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • LITIJ – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • LIZOZOMSKI ENZIMI U SERUMU – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
  LUPUS ANTIKOAGULANT – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

M

 • MAGNEZIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • MAKROENZIM AMILAZA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MAKROENZIM AST – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MANJAK ACIL-COA DEHIDROGENAZE SREDNJIH LANACA (MCAD, ACADM) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MAPROTILIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • MDR1, P-glikoprotein (ABCB1) – polimorfizmi gena transportnog proteina P-glikoproteina – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • MEN1 – sekvenciranje gena MEN1 – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MEN2 – sekvenciranje gena RET – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • METABOLITI TIOPURINA (6-TGN, 6_MMP) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
 • METADON – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • METANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • METHEMALBUMIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • METHEMOGLOBIN - Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • METILMALONSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • METILENTETRAHIDROFOLAT REDUKTAZA (MTHFR) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • 3-METOKSITIRAMIN - Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • METOTREKSAT – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • MIKOFENOLNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • MIOGLOBIN U SERUMU – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MIOGLOBIN U MOKRAĆI – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MIOKLONA EPILEPSIJA VEZANA UZ RAŠČUPANA CRVENA VLAKNA (MERRF) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP I (MD1) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP II (MD2) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIOZITIS SPECIFIČNA ANTITIJELA (MSA - IMUNOBLOT PANEL ANTITIJELA): Anti-Mi-2 alfa, Anti-Mi-2 beta, Anti-TIF1 gama, Anti-MDA5, Anti-NXP2, Anti-SAE1, Anti-Ku, Anti-PM-Scl100, Anti-PM-Scl75, Anti-Jo-1, Anti-SRP, Anti-PL-7, Anti-PL-12, Anti-EJ, Anti-OJ, Anti-Ro-52 - Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • MITOHONDRIJSKA ENCEFALOMIOPATIJA, LAKTIČKA ACIDOZA I EPIZODE SLIČNE MOŽDANOM UDARU (MELAS) – Odjel za molekularnu dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MIŠIĆNA DISTROFIJA (DMD/BMD) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MITOHONDRIJSKA LEBEROVA NASLJEDNA OPTIČKA NEUROPATIJA (LHON) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONO- DI- SAHARIDI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • MONOGENSKI DIJABETES - MODY/HNF1A – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONOGENSKI DIJABETES - MODY/HNF1B – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONOGENSKI DIJABETES - MODY/HNF4A – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONOGENSKI DIJABETES - MODY/GCK – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • MONOKLONSKI PROTEIN – IMUNOTIPIZACIJA – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • MORFOLOŠKA ANALIZA STANICA U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • MPL – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
 • MRP2 (ABCC2) – polimorfizmi gena transportnog proteina ABCC2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • MUKOPOLISAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • MUKOPOLISAHARIDI, KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243

N

 • N-ACETIL GALAKTOZAMIN-6-SULFATAZA – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • NASLJEDNA HEMOKROMATOZA (HFE) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NASLJEDNE NEUROPATIJE (CMT/HNPP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NAT2 – polimorfizmi gena N-acetiltransferaze 2 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • NATRIJ (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • NATRIJ (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • NEUROGENA SLABOST MIŠIĆA, ATAKSIJA I RETINITIS PIGMENTOSA (NARP) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA ELA2* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NEUTROPENIJA – SEKVENCIRANJE GENA HAX1* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • NORADRENALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • NORMETANEFRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • NSE (NEURON-SPECIFIČNA ENOLAZA) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • NSE (NEURONSPECIFIČNA ENOLAZA) U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • NT-proBNP* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • NUKLEFOZMIN – mutacije – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360

O

OKSALATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
Okskarbazepin (10-OH-karbazepin) – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
OKULTNA KRV U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
OLANZAPIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
OLIGOKLONSKI IgG U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
OLIGOSAHARIDI, KVALITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243

OMJER ALBUMIN/KREATININ - Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

OMJER LECITIN / SFINGOMIJELIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.01 4604 759; 4604 685; 4604 686
OPIJATI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ORGANSKE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
OROTSKA KISELINA-KVANTITATIVNO – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
OSMOLALNOST (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
OSMOTSKA REZISTENCIJA ERITROCITA* – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261

P

 • PAROKSETIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PEROKSISOM PROLIFERATOR AKTIVIRANI RECEPTOR GAMA (PPAR GAMA) – GENOTIPIZACIJA – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • PIRUVAT (LEDENA PERKLORNA KISELINA)* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PLAZMINOGEN – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PLINSKA ANALIZA KRVI (ACIDOBAZNI STATUS) – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • PORFIRINI* – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PORFOBILINOGEN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • POSAKONAZOL – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije: tel: 01 2367 245
 • PREGABALIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • PREKALIKREIN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PRIMARNA KULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PRIROĐENA AGENEZA DUCTUS DEFERENSA (CBAVD) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • PROBAVLJIVOST U STOLICI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROBIR NA LIJEKOVE I SREDSTVA OVISNOSTI – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE – RAČUNSKI – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROGESTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROFIL ACIL KARNITINA IZ SUHE KAPI KRVI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • PROKALCITON – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel.012367-250
 • PROLAKTIN – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA ANTIGENIMA – PPD i TT* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • PROLIFERACIJA LIMFOCITA POTAKNUTA MITOGENICIMA – PHA, ConA, PWM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • PROTEIN 3 KOJI VEŽE IGF – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • PROTEIN C:Ag* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEIN S:Ag SLOBODNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEIN S:Ag UKUPNI* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTEINI UKUPNI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROTEINI UKUPNI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
 • PROTROMBINSKO VRIJEME – INR** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTROMBINSKO VRIJEME (PV)** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PROTUTIJELA NA POJEDINAČNE ČIMBENIKE ZGRUŠAVANJA* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • PSA (PROSTATA SPECIFIČNI ANTIGEN, UKUPNI I SLOBODNI) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252

R

 • RAZGRADNI PRODUKTI FIBRINA/FIBRINOGENA – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • REDUKTIVNE TVARI – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • RENINSKA AKTIVNOST PLAZME – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
 • RETIKULOCITI** – Odjel za laboratorijsku hematologuju i koagulaciju; tel. 01 2367 261
 • REUMATOIDNI FAKTOR (RF) – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 235
 • RISPERIDON i 9-OH-RISPERIDON – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
 • RIVAROKSABAN*** – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
 • ROMA indeks – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • RUFINAMID - Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245


S

 • S-100 - Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • S-100 U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • SADRŽAJ STANIČNE DNA I. PLOIDIJA i DNA-INDEKS – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • SADRŽAJ STANIČNE DNA II. STANIČNI CIKLUS I PROLIFERACIJA – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
 • SEKVENCIRANJE (OBITELJSKE MUTACIJE) (GENI ATP7B, BTK, ELA2, HAX1, SBDS, SH2D1A)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SERT – polimorfizmi gena serotoninskog transportera – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • SHWACHMANN-DIAMONDOV SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SBDS* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SIDEROCITI U LIKVORU – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
 • SINDROM FRAGILNOG KROMOSOMA X (FRAX) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SIROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
 • SLCO1B1 (OATP1B1) – polimorfizmi gena transportnog polipeptida (OATP1B1) – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
 • SLOBODNE MASNE KISELINE – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • SLOBODNI HEMOGLOBIN – Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i pretrage uz bolesnika; tel. 01 2367 257
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija mokraća* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – imunofiksacija serum – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u mokraći* – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SLOBODNI LAKI LANCI IMUNOGLOBULINA – kvantitativno određivanje u serumu – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
 • SPINALNA MIŠIĆNA ATROFIJA (SMA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • SPINOCEREBELARNE ATAKSIJE TIP 1, 2, 3, 6 i 7 (SCA) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
 • STANIČNO-ANTIGENO-STIMULACIJSKI TEST (CAST-ELISA) za različite alergene* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel. 01 2367 236
 • SUBKULTURA FIBROBLASTA* – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
 • SULFATI – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

T

TAKROLIMUS – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TAU PROTEIN U LIKVORU - BILJEG DEMENCIJE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
TCRgama – preuredba – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
TEOFILIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TEST OPTEREĆENJA ALOPURINOLOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
TEST OPTEREĆENJA FENILPROPIONSKOM KISELINOM – Odjel za laboratorijsku dijagnostiku nasljednih metaboličkih bolesti i novorođenački probir; tel. 01 2367 243
TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TESTOSTERON – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
TESTOSTERON, SLOBODNI – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759
TESTOVI FAGOCITA – FAGOCITOZA* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
TESTOVI FAGOCITA – RESPIRACIJSKI PRASAK* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
TIOPENTAL – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
TITRABILNI ACIDITET MOKRAĆE – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TOČKASTE MUTACIJE U GENU ABL1 – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 360
Toksikološko probiranje (GC/MS) – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
TOPIRAMAT – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
TOPLJIVI TRANSFERINSKI RECEPTORI (sTfR) – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TPMT – polimorfizmi gena tiopurinmetiltransferaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
TRANSFERIN – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TRIGLICERIDI** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
TROMBINSKO VRIJEME – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
Troponin I - visokoosjetljivi – Odjel za elektroforetsku i imunokemijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 252
TROSTRUKI TEST PROBIRA SINDROMA DOWN U DRUGOM TROMJESEČJU TRUDNOĆE (AFP+hCG+nekonjugirani ESTRIOL) – Odjel za laboratorijsku endokrinologiju; tel. 01 4604 759

U

UIBC** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UGT1A – polimorfizmi gena UGT1A – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
UGT1A4 - polimorfizmi gena UGT1A4 – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku, tel 2367 268
UGT2B7 – polimorfizmi gena UGT2B7 – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
UKUPNI BILIRUBIN** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UKUPNI KALCIJ (serum, mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UKUPNI PROTEINI U LIKVORU - Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 251
URATI (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
URATI (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UREJA (mokraća) – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
UREJA (serum)** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338

V

VALPROIČNA KISELINA – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
VANILMANDELIČNA KISELINA – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VANKOMICIN – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
Vorikonazol – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VIGABATRIN – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VIJABILNOST STANICA – TRIPANSKO MODRILO – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
VIJABILNOST STANICA PROTOČNOM CITOMETRIJOM* – Odjel za laboratorijsku imunologiju; tel.01 2367 238
VISOKOMOLEKULARNI KININOGEN* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VITAMIN A – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VITAMIN E – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245
VKORC1 – polimorfizmi gena vitamin K epoksid-reduktaze – Odjel za farmakogenomiku i individualizaciju terapije; tel. 01 2367 266
VON WILLEBRANDOV FAKTOR -a ktivnost (vWF:Ac) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VON WILLEBRANDOV FAKTOR:Ag – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VRIJEME KRVARENJA (Ivy) – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263
VRIJEME REPTILAZE* – Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju; tel. 01 2367 262; 2367 263

W

WILSONOVA BOLEST – MUTACIJA HIS1069GLN (WB) – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
WILSONOVA BOLEST – SEKVENCIRANJE GENA ATP7B (WB)* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

X

X-VEZANA AGAMAGLOBULINEMIJA – SEKVENCIRANJE GENA BTK* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
X-vezani hiper-IgM sindrom – sekvenciranje gena CD40LG – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268
X-VEZANI LIMFOPROLIFERATIVNI SINDROM – SEKVENCIRANJE GENA SH2D1A* – Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku; tel. 01 2367 268

Z

Zonisamid – Odjel za multidisciplinarnu primjenu kromatografije; tel. 01 2367 245

Ž

ŽELJEZO U SUHOM TKIVU JETRE – Odjel za laboratorijsku farmakologiju s toksikologijom; tel. 01 2367 246
ŽELJEZO** – Odjel za opću kliničku biokemiju i analitiku cerebrospinalne tekućine; tel. 01 2367 338
vrh stranice