Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kirurških i uroloških bolesnika

Voditelj: prim. dr. sc. Robert Baronica, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavna medicinska sestra:
Emica Jurić Popović, prvostupnica sestrinstva

Godišnje se na ovom odjelu napravi oko 12000 anestezioloških postupaka, a intenzivno liječi oko 1550 pacijenata.
Odjel je opremljen najsuvremenijom opremom koja omogućuje sveukupan hemodinamski nadzor (invazivan i neinvazivan), ventilaciju (invazivna i neinvazivna ventilacija) , dijalizu, hemofiltraciju, ekstramembranska oksigenacija (ECMO), videofiberbronhoskopiju, uzv, prehranu (parenteralnu i enteralnu), monitoring koagulacije (ROTEM) , RTG dijagnostiku, fizioterapiju, mikrobiološki I farmakološki monitoring, akutno liječenje boli (perioperacijski i postoperacijski), monitoring dubine anestezije, monitoring cerebralne i somatske oksimetrije. Na Odjelu se radi i terapija purifikatorima.

        

Anestezija odraslih i djece ( neonatusi, prematurusi, mala djeca, školska djeca)

opća endotrahealna anestezija (TIVA, TCI, inhalacijska, kombinirana, low flow anestezija)
regionalna anestezija uz potporu UZV
Naši anesteziolozi educirani su u visoko rangiranim bolnicama Europe i SAD-a za specifične operacijske zahvate iz područja abdominalne i dječje kirurgije ( HIPEC – inovativna hipertermična intraperitonealna kemoterapija s perotonektomijom i transplantacija jetre u odraslih i djece, kao i transplantacija jetre sa živog donora.)

Postoperativna skrb

Pacijent koji nakon operacije zahtijevaju nastavak liječenja u jedinici intenzivnog liječenja (JIL), odmah po kraju operacije budu tamo i premješteni.
Pacijenti čije stanje ne zahtijeva nastavak liječenja u JIL-u, nakon operativnog zahvata budu premješteni u Sobu za buđenje.

Reanimacijski tim

Naši anesteziolozi dio su reanimacijskog tima koji 24 sata dnevno, 365 dana u godini zbrinjava pacijente koji dožive kardiopulmonalni arest u bolnici ili u krugu bolnice.

Odjel kao sastavnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te organizira edukacije i tečajeve trajnog usavršavanja za liječnike i medicinske sestre iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Na odjelu radi 21 liječnik specijalist (8 doktorata znanosti) i 56 medicinskih sestara (3 magistre sestrinstva, 1 diplomirani medicinski tehničar, 19 prvostupnica sestrinstva i 32 medicinske sestre).

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Mladen Perić, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Mirjana Mirić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. sc. Robert Baronica, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. Marija Topalović Grković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. sc. Željko Drvar, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Marijana Žura, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Tajana Zah Bogović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Jana Kogler, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Iva Bačak Kocman, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Vilena Vrbanović Mijatović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Anđela Babić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Andrea Peršin Beraković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Loredana Patricija Divjak, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Tina Tomić Mahečić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Bojana Đurović Mržljak, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Milana Jelisavac, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Karolina Režek Tomašić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja,
Ivana Božić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Martina Ćalušić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Sandra Nenadić Šprajc, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Katarina Pleština Piteša, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Ivana Pušenjak, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Marek Mitrović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Magdalena Palijan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ljubica Radovan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivona Hanžek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Nataša Margaretić Piljek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Alka Makovšek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dragan Mihaljević, dr. med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Mihaela Mihovilčević, dr. med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Jelena Matošević, dr. med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (desno)
  • Etaža: 2
  • Hodnik: lijevo
vrh stranice