Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje neurokirurških, otorinolaringoloških i okulističkih bolesnika

Voditelj: prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavna medicinska sestra: Mirjana Meštrović, magistra sestrinstva

Godišnje se na ovom odjelu napravi oko 7000 anestezioloških postupaka i intenzivno liječi oko 750 pacijenata.
Anesteziološki postupci i intenzivno perioperacijsko liječenje omogućuju potpuno zbrinjavanje neurokirurških pacijenata s tumorima mozga i cerebralnom aneurizmom te kirurgiju epilepsije, neurovaskularnu kirurgiju, spinalnu kirurgiju, mikrokirurgiju kralježnice, pedijatrijsku neurokirurgiju, budne kraniotomije, postupke intervencijske radiologije, složene zahvate rekonstruktivne kirurgije tumora glave i vrata kao i zahvate u oftalmologiji kod odraslih i djece.

      

Odjel je osposobljen za različite vrste anestezije (TCI, Low flow…) i opremljen najsuvremenijom opremom za održavanje suvremenih standarda anesteziološke struke (oprema za zbrinjavanje otežanog dišnog puta – video laringoskop, fiberoptička intubacija, intraoperacijski monitoring, transezofagealni ultrazvuk -TEE, uređaj za evocirane potencijale i oprema za održavanje normotermije).

U liječenju pacijenata posebna se pažnja posvećuje cjelovitom razumijevanju fiziologije i farmakologije mozga specifičnim metodama monitoringa (intrakranijski tlak, tkivna oksigenacija mozga, oksigenacija venske krvi u bulbusu vene jugularis, transkranijski dopler -TCD, evocirani potencijali) i liječenja (hipotermija i hemodinamska, metabolička i oksigenacijska optimalizacija). Odjel zbrinjava pacijente s neurotraumama te je osposobljen za održavanje donora i transplantacijsko liječenje.

Djelatnici Odjela posebnu pažnju posvećuju optimalizaciji hemodinamike, oksigenacije, oporavku svijesti, rehabilitaciji bolesnika te liječenje boli koje se obavlja i kroz polikliničku službu.
Odjel kao sastavnica Klinike provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te organizira edukacije i tečajeve trajnog usavršavanja za liječnike i medicinske sestre iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Na odjelu radi 18 liječnika specijalista (5 doktora znanosti) te 50 medicinskih sestara (2 magistre sestrinstva, 18 prvostupnica sestrinstva i 30 medicinskih sestara). Odjel aktivno sudjeluje u znanstveno stručnom radu organiziranjem i sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. Nataša Kovač, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Tamara Murselović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Renata Curić Radivojević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Vasilije Stambolija, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
mr. dr. Dijana Kukin, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Igor Balenović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Carmen Ezgeta, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Zvonka Gužvinec, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Tomislav Kukin, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marin Lozić, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marijana Matas, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Anastazija Peterković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivana Vukušić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Petar Martinović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Yvonne Lončarić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dubravka Bartolek Hamp, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Matija Majić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Igor Virag, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dunja Hatić Vujasić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ante Penavić, dr. med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Martina Miklić Bublić, dr. med, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

  • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: Glavni ulaz (desno)
  • Etaža: 2
  • Hodnik: desno
vrh stranice