Prijem pacijenata

 • Preglede i pretrage pacijenti obavljaju u poliklinici.
 • Na bolničko liječenje pacijente upućuju naši liječnici nakon što su kroz polikliničku obradu ustanovili da im je to potrebno.
 • Za hitne slučajeva objedinjeni hitni bolnički prijam radi 24 sata dnevno
PRIJEM PACIJENATA U POLIKLINICI

Za obavljanje specijalističkih pregleda u poliklinici, prethodno naručeni pacijenti mogu se javiti na informacijske šaltere koji se nalaze na ulazu u svaku bolničku zgradu na bilo kojoj od šest bolničkih lokacija. Zaposlenici koji tamo rade uputit će ih na upisno mjesto, ovisno o vrsti pregleda kojeg moraju obaviti.

Na upisnom mjestu u bolnički informacijski sustav unose se pacijentovi osobni podatci, nakon čega se on upućuje u ambulantu na pregled.

Prilikom dolaska na pregled u bilo koju polikliničku ambulantu pacijent sa sobom mora donijeti:
 • potvrdu o narudžbi
 • zdravstvenu iskaznicu
 • karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili pripremiti novac za podmirivanje participacijskih
 • troškova ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje
 • raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja zdravstvene usluge dogovaraju sa svojim osiguravajućim kućama.

Nakon obavljenog pregleda pacijent bi se trebao vratiti na upisno mjesto radi podmirenja eventualnih troškova participacije. Ako to ne učini, KBC – Zagreb šalje račun na kućnu adresu.

Za sve dijagnostičke pretrage (laboratorijske, radiološke i nuklearno-medicinske, gastroenterološke, citološke…) i liječenje u dnevnim bolnicama vrijede jednaka pravila kao i za polikliničke preglede.

Stomatološke usluge obavljaju se u Klinici za stomatologiju koja djeluje u Gundulićevoj ulici 5 gdje se pacijenti moraju prethodno naručiti.

PRIJEM PACIJENATA NA BOLNIČKO LIJEČENJE

Po dolasku u bolnicu pacijent s uputnicom za bolničko liječenje može se javiti djelatnicima na informacijskom šalteru gdje će dobiti informaciju kako doći do klinike/zavoda u koji će biti smješten.

Informacijski šalteri:

 • prizemlje “glavne zgrade” na Rebru (Kišpatićeva 12) – telefon: 01 2388 888
 • prizemlje Klinike za ženske bolesti i porode (Petrova 13) – telefon: 01 4604 646
 • prizemlje Klinike za plućne bolesti Jordanovac (Jordanovac 104) – telefon: 01 2385 100
 • prizemlje Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala (Božidarevićeva 11) – telefon: 01 2367 900

Kada stigne na odjel gdje će biti smješten, pacijent se javlja glavnoj odjelnoj sestri koja će mu dati daljnje upute o proceduri bolničkog upisa i smještaja.

HITAN PRIJEM PACIJENATA

Hitni prijem pacijenata obavlja se u Zavodu za hitnu medicinu na Rebru. Na samom ulazu u Zavod nalazi se šalter za upis i trijažu pacijenata.
Poželjno je da pacijent kod prijema ima zdravstvenu iskaznicu, karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Ako zbog hitnosti nije moguć redovan upis, navedena dokumentacija će se zatražiti naknadno od pacijentove pratnje.

vrh stranice