Prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjena PET/CT pretraga s Galij-68-DOTATATE

Dana 26. veljače 2021. u KBC-u Zagreb po prvi je puta u Republici Hrvatskoj učinjena PET/CT pretraga s Galij-68-DOTATATE kod bolesnika s neuroendokrinim tumorima. Radi se o relativno rijetkim tumorima, a na pretragu su do sada bolesnici iz naše države upućivani van naših granica.

Riječ je o vrhunskom dostignuću naših stručnjaka koje Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, PET/CT centar i KBC Zagreb svrstava među najnaprednije ustanove u Europi.
U posljednjih pet godina uspješno su provedena dva dvogodišnja projekta s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), čija je svrha bila edukacija zaposlenika Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja o novim metodama nuklearne medicine u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesti. Kroz desetak znanstvenih posjeta i stipendija, specijalizanti i specijalisti nuklearne medicine, radiokemičari, biokemičari i fizičari su uspješno educirani u području Ga-68 PET/CT dijagnostike i terapije obilježenim peptidima u velikim kliničkim centrima u Innsbrucku, Londonu i Liverpoolu.

Kroz zajedničke aktivnosti Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, KBC-a Zagreb i IAEA-e nabavljena je potrebna oprema, opremljen poseban Ga-68 laboratorij i instaliran uređaj za produkciju i sintezu Ga-68 obilježenih peptida te Ge/Ga-68 generator.

U svemu ovome važno je istaknuti značajnu potporu Ministarstva zdravstva i HZZO-a, koji je odobrio nove DTP postupnike s Ga-68 radiofarmacima i tako omogućio dostupnost tih pretraga korisnicima zdravstvenog sustava. U ovom trenutku imamo već šest radiofarmaka koje je HZZO odobrio kao zasebne pretrage za PET/CT dijagnostiku (F-18 FDG, F-18 Kolin, F-18 DOPA, F-18 Flutemetamol i sada najnovije Ga-68 DOTATATE i Ga-68 PSMA). Takva impresivna lista PET/CT pretraga koja je pokrivena i dostupna našim bolesnicima svrstava naš Klinički bolnički centar i našu državu u sam europski vrh PET/CT dijagnostike.

Na službenom predstavljanju nove pretrage na konferenciji za medije govorili su prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Stjepko Pleština, zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb i predstojnik Klinike za onkologiju, prof. dr. sc. Dražen Huić, predstojnik Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, dr. Anja Tea Golubić, specijalistica nuklearne medicine, Marijan Žuvić, dipl.inž.kemije.

Vrijedno je istaknuti i činjenicu da ne postoje značajnije liste čekanja za ovu pretragu. Svaki pacijent kojemu se indicira ova petraga čeka maksimalno tri tjedna do mjesec dana.

vrh stranice