Upute za pacijente

Hematološka citologija, citologija dojke, urološka citologija, orl citologija, citologija štitnjače
Vrste pretraga:

Citološka punkcija

Citološka punkcija je aspiracijska metoda uzimanja uzorka tankom iglom iz organa ili patoloških promjena na organima. Prilikom izvođenja ove pretrage pacijent zauzima određeni položaj tijela, ovisno o mjestu punkcije. Nakon toga se predviđeno mjesto očisti dezinfekcijskim sredstvom i punkcija može početi. Uzimanje uzorka može potrajati do….., a po završetku ubodna rana se zaštiti sterilnom gazom ili ……
Citološke punkcije površinski smještenih organa (dojka, limfni čvor, štitnjača, žlijezde slinovnice, koža) i određenih patoloških promjena mogu se izvoditi i uz kontrolu ultrazvuka, ako za to postoji klinička indikacija.

Punkcija koštane srži

Punkcije koštane srži uključuje primjenu lokalnog anestetika i igle promjera dovoljno velikog da dospije do šupljine unutar kosti gdje je smještena koštana srž. Kod odraslih osoba koštana srž se punktira u plosnatim kostima kao što su prsna i zdjelična kost.

Skarifikat

Skarifikat je skidanje površinskog sloja epitela sterilnom iglom i otisak dobivenog uzorka.

Punkcija duboko smještenih organa

Punkcija duboko smještenih organa (bubreg, slezena, jetra, plućevina) ili uzoraka dobivenih iz tjelesnih šupljina (iz prsišta, trbušne šupljine i osrčja) zbog složenosti postupka obavlja se samo kod hospitaliziranih bolesnika u specijaliziranim bolničkim ambulantama pripremljenim za pojavu težih komplikacija. Zahvat uključuje primjenu lokalnog anestetika i igle dovoljne duljine da može doseći promatrani organ i izvodi ga odjelni specijalist kliničar.

Eksfolijativni uzorak

Eksfolijativni uzorak dobiven je spontanim ljuštenjem stanica u tjelesne tekućine (urin, slina, suze…). Ovakvi uzorci priređuju se punkcijom tjelesnih šupljina i uzimanjem brisa kože ili sluznice.

Eksfolijativne uzorke urina pacijent uzima sam prema dobivenim uputama, dok obrisak kože ili sluznice uzima bolničko osoblje sterilnim vatenim štapićem sa vidljive promjene.

Punkcija kao dijagnostički zahvat izaziva lagani osjet nelagode na mjestu uboda i minimalno oštećenje okolnog tkiva. Smatra se jednim od najsigurnijih medicinskih zahvata jer se komplikacije pojavljuju samo u 0.03% slučajeva.

Unatoč izrazito niskom riziku pojave komplikacija prilikom punkcije, svaki pacijent mora prije pretrage potpisati suglasnost za medicinsku intervenciju.

Kao najčešće komplikacije pojavljuju se manja bol, crvenilo, otok i manji podljev na mjestu uboda.
Ako se pojeve sistemski simptomi, povišena tjelesna temperatura, tresavica ili jača ponovna krvarenja na mjestu uboda, potrebno je javiti se nadležnom liječniku.
U slučaju kliničke indikacije primjenjuje se lokalna anestezija (najčešće lidokain), što može izazvati alergijsku reakciju lokalnog tipa (crvenilo i svrbež kože); u rijetkim slučajevima javlja se sistemna alergijska reakcija i vrlo rijetko anafilaktički šok .Teške komplikacije (unutarnje krvarenje, zračna embolija, pneumotoraks) događaju se izuzetno rijetko.

  Pacijent je dužan obavijestiti liječnika koji obavlja zahvat o postojećim alergijskim reakcijama i bolestima, iskustvima sa prethodnim citološkim punkcijama i lijekovima koje uzima.

Uzorak dobiven citološkim tehnikama nanosi se na predmetno staklo, boji standardnim bojenjem (May-Gruenwald-Giemsa bojenjem ili prema Papanicolaou) i analizira svjetlosnim mikroskopom. Da bi se postavila pravilna citološka dijagnoza ponekad je potrebno uzorak dodatno obraditi.

Primjenom citokemijskih metoda dokazuju se kemijske komponente unutar stanica koje upotpunjuju osnovni citomorfološki nalaz. Kod nas se primjenjuju se reakcije dokazivanja: mijeloperoksidaze, lipida (Sudan black, Oil red O), ugljikohidrata (Periodic Acid Schiff), nespecifične esteraze, klor-acetat esteraze , alkalne fosfataze, kisela fosfataze, tartarat rezistentne kisele fosfataze, toluidina, ne-hemoglobinskog željeza (sidreoblasti i siderociti) i druge citokemijske analize.
Imunocitokemijskim metodama dokazujemo biljege na staničnoj membrani, u citoplazmi ili jezgri stanica, kombinacija analiziranih biljega pokazuje nam zrelost ili porijeklo stanica u uzorku, dio ih ima prognostičko značenje. U našoj kliničkoj jedinici moguće je analizirati većinu danas poznatih dostupnih biljega.

  Informacije vezane uz citološke pretrage mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 01 2388 283, od 13 do 15 sati.

Gdje se obavljajucitološke pretrage i kako se naručiti?

U Odjelu za hematološku citologiju, citologiju dojke, urološku, orl citologiju, citologiju štitnjače djeluju:

  • ambulante za bolničke pacijente (citološke analize uzoraka bolničkih pacijenata)
  • ambulante za vanjske pacijente (uz tzv. Crvenu uputnicu)
 Za vanjske pacijente

Opća ambulanta za vanjske pacijente
nalazi se u Zelenoj zgradi, na 3. katu (soba 437) u sklopu hematološke dnevne bolnice
pacijenti se primaju svaki radni dan od 8 do 9 sati
za punkciju koštane srži potrebno se predbilježiti (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.citologija.kzpc@kbc-zagreb.hr, fax:01 2388 060, telefon za informacije 01 2388 283/ radnim danom od 13 do 15 sati)
predbilježba nije potrebna za pretrage punkcije površinski smještenih organa koje nije potrebno punktirati pod kontrolom UZV-a, otiske, briseve, skarifikate, iscjedak dojke

Ambulanta za citološku analizu urina
nalazi se u zgradi Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
za citološku analizu urina potrebno se predbilježiti (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.citologija.kzpc@kbc-zagreb.hr, fax:01 2388 060, telefon za informacije 01 2388 283/ radnim danom od 13 do 15 sati)
predbilježeni pacijenti primaju se od ponedjeljaka do srijede, od 7 do 9 sati
* Pacijenti sami prikupljaju uzorak urina za analizu i donose ga u Klinički zavod za patologiju i citologiju, prizemlje lijevo.

Ambulanta za bolesti dojke (interdisciplinarna ambulanta za citologiju i onkologiju)
za sve pretrage u ovoj ambulanti potrebna je predbilježba (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.bolesti.dojke.onk@kbc-zagreb.hr, fax:01 2367 109, telefon za informacije 01 2367 101)
predbilježbe se obavljaju u poliklinici Klinike za onkologiju (Bijela zgrada, -1 razina)
predbilježeni pacijenti primaju se utorkom i srijedom od 13 do 14 sati

Ambulanti za punkcije pod kontrolom UZV-a (interdisciplinarna ambulanta za citologiju i radiologiju)
za sve pretrage u ovoj ambulanti potrebna je predbilježba
predbilježbe se primaju na šalteru centralnog naručivanja, Glavna zgrada, prizemlje (osobno: svakim radnim danom od 8 do 12 sati, e-mail: bojcen@kbc-zagreb.hr, fax: 01 4920 216, telefon za informacije: 01 2367 720)
predbilježeni pacijenti primaju se četvrtkom od 12 do 13 sati u ambulanti koja se nalazi u Glavnoj zgradi (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, 1. kat)

vrh stranice