Upute za pacijente

Poliklinički pregledi

Urološki pregled najčešće uključuje digitorektalnu pretragu prostate (predstojne žlijezde) pa pacijent prije nje treba isprazniti mokraćni mjehur. Važno je dakako higijenski pripremiti područje analnog otvora.
U poliklinici se obavljaju i drugi urološki postupci poput zamjene uretralnih katetera, cistoskopije, previjanja, vađenja šavova itd.

Prijem na bolničko liječenje

Nakon učinjene Preoperativne obrade i pregleda anesteziologa, pacijent se treba javiti svom urologu kako bi ga stavio na listu čekanja i odredio termin primitka na bolničko liječenje (hospitalizacija).

Pri dolasku u bolnicu pacijent uz uputnicu za bolničko liječenje i zdravstvenu iskaznicu treba ponijeti osobne dokumente, postojeću medicinsku dokumentaciju (uključujući rendgenske snimke), te lijekove koje uzima.

Urodinamika

Urodinamika je skup funkcijskih dijagnostičkih postupaka za provjeru stanja donjeg dijela mokraćovodnog sustava (mokraćni mjehur te zaporni sustav mokraćne cijevi).
Pretrage u urodinamici su: mikciometrija (uroflow), cistometrija i profilometrija.

 • mikciometrija (“uroflow”): osnovna je i najjednostavnija pretraga kojom se mjeri i bilježi protok mokraće za vrijeme spontanog mokrenja. Pacijent pritom mokri u poseban uređaj koji to bilježi u obliku krivulje na traci.
  Osim punog mokraćnog mjehura za pretragu nije potrebna druga priprema.
 • cistometrija: mokraćni mjehur se pomoću tankog katetera puni sterilnom otopinom, na urodinamskome se uređaju prate i bilježe funkcijski pokazatelji (osjet punjenja, kapacitet i tlakovi u mokraćnom mjehuru).
  Za cistometriju nije potrebna posebna priprema, a jedini je preduvjet sterilna kultura urina, koja nije starija od tjedan dana.
 • profilometrija: posebnim tankim kateterom i uređajem se bilježe tlakovi uzduž mokraćne cijevi i njezina funkcijska duljina. Pretraga zahtijeva sterilnu kulturu urina.

Urodinamska obrada

Dnevnik mokrenja


Zahvati

Biopsija prostate je postupak u kojemu se iglom uzima tkivo prostate za histološku analizu promijenjene strukture prostate. Zahvat se obavlja pod nadzorom ultrazvuka.

Priprema za biopsiju prostate

Sam zahvat traje oko 15 minuta, nakon zahvata stolica i mokraća mogu imati primjese krvi neko vrijeme, zbog toga pacijent treba uzimati tekućinu i regulirati stolicu, te izbjegavati napore. Nakon biopsije je potrebno određeno vrijeme da bi se napravila patohistološka analiza tkiva. Bolesnici trebaju telefonom kontaktirati Kliniku za urologiju 7-10 dana nakon biopsije i raspitati se dali je gotov njihov nalaz i javiti se s istim urologu koji ih je uputio na biopsiju.

Upute pacijentima koji dolaza na zahvat u jednodnevnu kirurgiju

Cistoskopija je endoskopski zahvat kojim se dobiju podaci o: prohodnosti mokraćne cijevi, kapacitetu i izgledu sluznice mokraćnog mjehura, mogućim stranim tijelima, kamencima ili tumorima mokraćnog mjehura, boji i izgledu mokraće koja ulazi u mokraćni mjehur kroz mokraćovodna ušća, te u muškaraca o veličini prostate te njezinom djelovanju na vrat mokraćnog mjehura i početni dio mokraćne cijevi, a u žena o prisustvu cistocele i ekstraluminalne kompresije mokraćnog mjehura, primjerice uvećanom maternicom.
Zahvat se obavlja u lokalnoj anesteziji gelom. Za cistoskopiju i radiološke postupke uz cistoskopiju potrebno je dan uoči zahvata izbjegavati uzimanje hrane koja nadima (grah, mahunarke, zeleno povrće), a ljudi skloni zatvoru (opstipaciji) i neredovitoj stolici trebaju uzeti sredstvo za čišćenje navečer uoči zahvata. Pacijenti koji uzimaju antikoagulantne lijekove prije cistoskopije se moraju savjetovati s hematologom i urologom o načinu uzimanja tih lijekova, te o eventualnom privremenom prestanku njihova uzimanja prije zahvata. Pacijent se večer prije cistoskopije treba otuširati, a neposredno prije zahvata poželjno je isprazniti mokraćni mjehur.
Pacijent sa znakovima infekcije ili upale mokraćnih organa prije cistoskopije treba obaviti antimikrobno liječenje prema nalazu urinokulture, te na cistoskopiju doći sa sterilnim nalazom urinokulture.
________________________________________
Fimoza je prirođeno ili stečeno suženje kožice (prepucija, lat.) koja prekriva glavić muškog uda. Sužena kožica se ne može prevući preko glavića i otežava higijenu te može smetati spolnom aktu. Stoga se preporučuje kirurški zahvat obrezivanja (cirkumcizije) kojim se sužena kožica uklanja. Zahvat se kod odraslih obavlja u lokalnoj anesteziji i ne zahtijeva posebnu pripremu. Sam zahvat traje oko pola sata. Po završetku pacijent se otpušta kući. Šavovi otpadaju sami 2-3 tjedna nakon zahvata. Kada otpadnu može se početi sa spolnom aktivnošću i sportom.
________________________________________
Frenulum breve je prirođeno ili stečeno skraćenje uzdice udne prevlake, tj. kožnog tračka između ušća mokraćne cijevi i same prevlake. Kod pacijenata s kratkim frenulumom je otežana erekcija te se mogu javiti bolovi prilikom spolnog odnosa, a u rijetkim slučajevima i razderotine te krvarenje iz spolovila. Kirurški se zahvat obavlja u lokalnoj anesteziji i ne zahtijeva posebnu pripremu. Postoperativni tijek je isti kao kod fimoze.
________________________________________
Arterio – venska fistula je krvožilni pristup za liječenje hemodijalizomu pacijenata s kroničnim zatajenjem bubrega. AV fistula se načini na podlaktici, pa su preduvjet dobro čuvane krvne žile podlaktice. Kirurški zahvat se obavlja ambulantno, ali ako postoji potreba za hemodijalizom pacijent uz prethodni dogovor može biti smješten u bolnicu. Prije zahvata pacijenta mora pregledati urolog – operater. Od dodatnih pretraga, operater može nakon kliničkog pregleda zahtijevati da se učini kolordopleriliangiografija. Zahvat se obavlja uz lokalnu anesteziju i traje približno sat vremena. Posebna preoperativna priprema nije potrebna. Dijabetičari mogu ujutro uzeti obrok te inzulin.

Poželjno je da pacijent na ove zahvate dođe u pratnji bliske osobe. Pacijent smije jesti prije dolaska s obzirom na to da se zahvati obavljaju u lokalnoj anesteziji.


 • Objekt (naziv zgrade): Glavna zgrada - Rebro
 • Dio češlja/krilo zgrade: Istočni češalj
 • Etaža: 2
 • Hodnik: lijevo
vrh stranice