Novosti

COVID-19 UPUTE ZA PACIJENTE I POSJETITELJE

Zbog pojačanih sigurnosnih mjera radi prevencije širenja zaraze coronavirusom (COVID-19) u KBC-u Zagreb do daljnjega su zabranjeni posjeti pacijentima, osim roditeljima djece koja leže na dječjim odjelima. Stoga molimo ostale posjetitelje da higijenske i druge najnužnije potrepštine koje žele dostaviti pacijentima donesu do ulaza glavne zgrade na Rebru, u Petrovoj i Božidarevićevoj te predaju osoblju koje će obaviti potrebnu dezinfekciju stvari i organizirati dostavu do pacijenta. Mogu to učiniti svaki dan od 14:00 do 18:00 sati.

Bolesnici kod kojih je provedena transplantacija organa i dolaze u KBC Zagreb na liječenje, a boravili su izvan RH, moraju pri dolasku u našu bolnicu imati negativan test na Covid-19 ne stariji od 48 sati.

Svi pacijenti koji dolaze na endoskopske pretrage u Polikliniku Zavoda za gastroerologiju i hepatologiju (osim kolonoskopije bez sedacije) moraju na dan pretrage imati negativan nalaz na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

U područjima ispred trijažnih kontejnera i u svim prostorijama KBC-a Zagreb

obavezno je nošenje zaštitne maske!

EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA PRIJE ULASKA U BOLNIČKE PROSTORIJE

Prije ulaska u bilo koju zgradu u bolničkom kompleksu Rebro svaki bolesnik i posjetitelj mora OBAVEZNO obaviti EPIDEMIOLOŠKU TRIJAŽU na trijažnim mjestima u bolničkom krugu, bez obzira radi li se o dijagnostičkom postupku ili zaprimanju na bolničko liječenje.

EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA obuhvaća mjerenje tjelesne temperature i popunjavanje bolničkog upitnika za procjenu rizika od zaraze koronavirusom (COVID-19).

TRIJAŽNA MJESTA NA LOKACIJI REBRO:

 • Kontejner 1 i 3  – Epidemiološka trijaža za Glavnu i Žutu zgradu
 • Kontejner 2 – uzimanje briseva bolesnicima koji dolaze na invazivnu dijagnostiku i zahvate od 8 do 11 sati. Svaki postupak uzimanja brisa treba biti najavljen 24 sata prije testiranja  (e-adresa: jasminka.horvatic@kbc-zagreb.hr).
 • Suteren Zelene zgrade (glavni ulaz):
  • TRIJAŽNO MJESTO 1 – Epidemiološka trijaža ambulantnih pacijenata za Zelenu i Crvenu zgradu
  • TRIJAŽNO MJESTO 2 – Epidemiološka trijaža hematoloških i onkoloških pacijenata
 • Bočni ulaz u Zelenu zgradu (nasuprot crkve sv. Barbare) – Epidemiološka trijaža Klinike za pedijatriju
 • Prizemlje Bijele zgrade – Epidemiološka trijaža za Bijelu zgradu
 • Garaža Zagreb parkinga na -1 etaži (spoj na tunel koji vodi do svih radilišta u bolnici)

Zbog velikog broja ljudi trijažnim mjestima stvaraju se redovi te postoji mogućnost dužeg čekanja. Stoga molimo sve bolesnike i posjetitelje da budu strpljivi i OBAVEZNO poštuju preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, prema kojima udaljenost između dvije osobe mora biti od 1,5 do 2 metra. Nakon obavljene Epidemiološke trijaže obavezna je dezinfekcija ruku kod ulaska u svaku bolničku zgradu. O tome brine naše osoblje koje se nalazi na ulazima.

Epidemiološka trijaža OBVEZNA je i na ostalim lokacijama KBC- a Zagreb (Petrova 13, Božidarevićeva 11, Šalata 7, Gundulićeva 5 , Jordanovac 104)

Nošenje zaštitne maske kod posjete našoj bolnici je obavezno.

Zahvaljujemo na odgovornom ponašanju i strpljenju svim našim pacijentima i posjetiteljima.

Molimo sve građane koji imaju simptome zaraze korona virusom da ne dolaze na hitni bolnički prijem, nego se najprije telefonom jave obiteljskom liječniku, dežurnom epidemiologu ili potraže informaciju na

https://www.koronavirus.hr/.

INFORMACIJE O PACIJENTIMA 

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata, mogu se dobiti telefonom isključivo uz prethodnu suglasnost samog pacijenta.

Ako se radi o malodobnom pacijentu, prilikom prijema uzima se kontakt roditelja ili skrbnika jer se informacije o zdravstvenom stanju daju isključivo roditelju ili skrbniku.

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Jedinica intenzivnog liječenje neurokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 746
 • Jedinica intenzivnog liječenja kirurških bolesnika
  Telefon: 01/ 236 7 050
 • Jedinica intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 077
 • Jedinica intenzivnog liječenja uroloških bolesnika
  Telefon: 01/2367 075
 • Jedinica intenzivnog liječenja ortopedskih bolesnika
  Telefon: 01/2368 875
 • Jedinica intenzivnog liječenja torakokirurških bolesnika
  Telefon: 091/2385 308
Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Vrijeme informacija: 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za opću kliničku kardiologiju (kardiologija 1):
  Telefon: 01 2367 494
 • Zavod za prirođene bolesti srca i bolesti srčanih zalistaka (kardiologija 2):
  Telefon: 01 2367 507
 • Zavod za ishemijsku bolest srca (kardiologija 3):
  Telefon: 01 2367 491
 • Zavod za bolesti krvnih žila (vaskularna):
  Telefon: 01 2367 505

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 •  Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmiju i transplantacijsku kardiologiju
  Koronarna jedinica:
  Telefon: 01 2367 467
  Transplantacijska kardiologija i odjel za aritmije:
  Telefon: 01 2367 466
Klinika za kardijalnu kirurgiju

Vrijeme informacija: 8.45 – 9.15 sati

Telefon: 01 2367 218 ili 01 2367 521

Klinika za kirurgiju

Vrijeme informacija: 7.45 – 8.15 sati
• Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju:
Telefon: 01 2388 203

Vrijeme informacija: 8.00 – 8.30 sati
• Zavod za hepatobilijarnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa:
Telefon: 01 2388 637

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke:
  Telefon: 01 2388 205

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za vaskularnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 240

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za dječju kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 221

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za onkološku kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 200
Klinika za kožne bolesti

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

Telefon: 01 2368 915 (tajništvo Klinike)

Nakon potresa Klinika je premještena na lokaciju Rebro (Kišpatićeva 12)

Klinika za neurokirurgiju

Vrijeme informacija: 15.00 – 16.00 sati

 • liječnička ordinacija:
  Telefon: 01 2376 321
 • doc. dr. sc. Goran Mrak:
  Telefon: 01 2376 324
 • dr. Hrvoje Jednačak:
  Telefon: 01 2376 329
 • dr. Krešimir Saša Đurić:
  Telefon: 01 2376 328
 • dr. sc. Jakob Nemir:
  Telefon: 01 2376 327
 • dr. Siniša Zekan, dr. Ivan Domazet:
  Telefon: 01 2376 326, 01 2388 654
 • dr. Sergej Marasanov, dr. sc. Marjan Rožanković:
  Telefon: 01 2388 658
 • doc. dr. sc. Vjerislav Peterković:
  Telefon: 01 2388 652
 • dr. Andrej Desnica, dr. Velimir Lupret:
  Telefon: 01 2388 653
 • prim. dr. sc. Zdravko Heinrich:
  Telefon: 01 2388 779, 01 2388 775
Klinika za neurologiju

Informacije o bolesnicima: 10.00 – 11.00 sati

 • Odjel za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za glavobolje, neurogenu bol i spinalne poremećaje:
  Telefon: 01 2388 342
 • Odjel za neuroimunologiju središnjeg živčanog sustava:
  Telefon: 01 2388 342

Informacije o bolesnicima: 14.00 – 15.00 sati

 • Odjel za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti:
  Telefon: 01 2388 374
 • Odjel za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 16.00 – 17.00 sati

 • Zavod za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti:
  Telefon: 012388 341
Klinika za očne bolesti

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 •  Odjel za dječju oftalmologiju, Odjel za orbitu i rekonstruktivnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 403
 • Odjel za kirurgiju i bolesti prednjeg segmenta oka, Odjel za neurooftalmologiju:
  Telefon: 01 2388 404
 • Zavod za stražnji segment oka, Odjel za glaukom:
  Telefon: 01 2388 406
Klinika za onkologiju

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

 • Zavod za planiranje i provođenje radioterapije:
  Telefon: 01 2367 707

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za tumore probavnih organa:
  Telefon: 01 2388 739
 • Zavod za internističku onkologiju
  Odjel za tumore dojke:
  Telefon: 01 2388 576
 • Odjel za urogenitalne tumore:
  Telefon: 01 2388 575
 • Odjel za internističku onkologiju i mezenhimalne i rijetke tumore:
  Telefon: 01 2388 152
 • Zavod za radijacijsku onkologiju:
  Telefon: 01 2388 581
Klinika za ortopediju

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Telefon: 01 2368 873
 •  Poliklinika se nalazi na lokaciji Šalata
  Telefoni: 01 2368 855 ili 01 2368 856
Klinika za pedijatriju

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za gastroenterologiju:
  Telefon: 01 2367 805
 • Odjel za pedijatrijsku intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 600
 • Zavod za kliničku imunologiju, respiratorne bolesti i reumatologiju:
  Telefon: 01 2388 701
 • Zavod za neuropedijatriju:
  Telefon: 01 2367 801
 • Zavod za nefrologiju:
  Telefoni: 01 2367 791 ili 01 2367 786
 • Zavod za hematologiju:
  Telefon: 01 2367 792

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za kardiologiju:
  Telefoni: 01 2367 826 ili 01 2367 827

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za medicinsku genetiku i bolesti metabolizma:
  Telefon: 01 2367 740

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 • Zavod za endokrinologiju
  Telefon: 01 2388 556 – Dr. Nevena Krnić:
  Telefon: 01 2388 331 – Dr. Anita Špehar Uroić
  Telefon: 01 2388 331 – Dr. Katja Dumić Kubat:

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 2367 586 ili 01 2367 584
Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Vrijeme informacija: 10.00 – 14.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi:
  Telefon: 01 2367 314
  Odjel za respiratorne infekcije:
  Telefon: 01 2385 151
  Zavod za tumore pluća:
  Telefon: 01 2385 134
  Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća:
  Telefon: 01 2376 345
 • Poliklinika Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 168
 • Dnevna onkološka bolnica na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 106
Klinika za reumatske bolesti

Prema odluci Ministarstva zdravstva i Kriznog stožera bolesnici koji su na hemodijalizi, a inače su smješteni u Domovima za starije i nemoćne osobe, trenutačno su hospitalizirani na našem odjelu.

Informacije daju liječnici Odjela za dijalizu, radnim danom: 8.00 – 15.00 sati
Telefon: 01 2388 168

Klinika za urologiju

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati
Telefoni: 01 2388 501 ili 01 2367 546

Klinika za unutarnje bolesti

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 482
 • Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, transplantaciju i dijalizu:
  Telefon: 01 2388 592
  Odjel za transplantaciju:
  Telefoni: 01 2388 594 (13.00 – 15.00 sati)

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za imunologiju i reumatologiju:
  Telefon: 01 2388 025
 • Zavod za endokrinologiju:
  Telefoni: 01 2388 636 ili 01 2388 274
 • Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju:
  Odjel za upalne bolesti crijeva:
  Telefon: 01 2388 774
  Odjel za hepatologiju:
  Telefon: 01 2388 273
  Odjel za intervencijsku gastroenterologiju:
  Telefon: 01 2388 187
 • Zavod za farmakologiju:
  Telefon: 01 2388 275
 • Zavod za metabolizam:
  Telefoni: 01 2388 733 ili 01 2367 757
Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 sati
Telefon: 01 2385 110

Klinika za ženske bolesti i porode

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 ili 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za humanu reprodukciju:
  Telefon: 01 4604 743

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za prenatalnu dijagnostiku i terapiju:
  Telefon: 01 4604 728
 • Odjel za postintenzivnu skrb babinjača:
  Telefon: 01 4604 684
 • Odjel babinjača:
  Telefon: 01 4604 664

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 • Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju
  Odjel ginekologija 1:
  Telefon: 01 4604 628
  Odjel ginekologija 2:
  Telefon: 01 4604 753
  Odjel ginekologija 3:
  Telefon: 01 4604 627
  Odjel ginekologija 4:
  Telefon: 01 4604 627

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel kemoterapije:
  Telefon: 01 4604 701
  Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati
 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel ginekološko onkološke kirurgije:
  Telefon: 01 4604 658

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 4604 766 ili 01 4604 755
  (majkama koje su u bolnici informacije se daju svakodnevno tijekom vizite)
  Posjete majkama od kuće dozvoljene su utorkom i petkom od 13.30 sati

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za anesteziologiju:
  Telefon: 01 4604 731
 •  Odjel rađaonice:
  Telefon: 01 4604 633
Klinički zavod za nuklearnu medinicu i zaštitu od zračenja

Vrijeme informacija: 12.30 – 13.30 sati
Telefoni: 01 2388 560 ili 01 2388 668

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Vrijeme informacija 13.00 – 14.00 sati
Telefon: 01 2367 920

DONIRAJTE ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENIH ZAVODA ZA NEONATOLOGIJU U PETROVOJ I NA REBRU!

Dragi prijatelji!

Ako želite pomoći KBC-u Zagreb u saniranju posljedica od potresa koji nas je zadesio, možete to učiniti uplatom financijskih sredstava koristeći ovdje navedene upute.

Besplatni telefon za Vaša pitanja: 0800 200 141

Klinički bolnički centar  Zagreb od 1. siječnja 2018. godine posluje preko jedinstvenog računa  Državne riznice Republike Hrvatske.

Podaci  za uplatu  donacijskih sredstava:

Kunska uplata

IBAN: HR 1210010051863000160

MODEL:   HR 65

POZIV NA BROJ:

ZA FIZIČKE OSOBE

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb:  7099-019-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-019-38069

ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb: 7099-027-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-027-38069

ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti: 7099-035-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-035-38069

Prilikom uplate jako je važno navesti uz IBAN i ispravan model i poziv na broj. Bez ispravnog modela poziva na broj uplate na jedinstveni račun Državne riznice ne može se provesti. 


Za uplate do 1.000,00 kn molimo izvršite uplatu i dostavite poruku na e-adresu: bserbo@kbc-zagreb.hr o izvršenoj uplati.

Kod financijskih donacija većih od 1.000,00 kn molimo dostavite pismo namjere s potrebnim podacima:

 • Podaci o donatoru
 • Koji iznos želite donirati
 • Svrhu donacije

Za sve dodatne informacije slobodno nam se javite na telefon 01 2368 755 (Branka Šerbo-Perica) ili nam pišite na  e-adresu: bserbo@kbc-zagreb.hr

 Od srca Vam zahvaljujemo na donaciji.

Vrijedna donacija tvrtke Chiesi Farmaceutici za obnovu KBC-a Zagreb

Tvrtka Chiesi Farmaceutici, međunarodna istraživački usmjerena zdravstvena grupacija (Chiesi Group sa sjedištem u Parmi, Italija) i Chiesi Pharmaceuticals GmbH (Chiesi Austria&CEE sa sjedištem u Beču, Austrija), koju u Hrvatskoj zastupa tvrtka Providens d.o.o. Zagreb, odlučila je vrijednom donacijom u iznosu od 1.500.000,00 HRK pomoći Kliničkom bolničkom centru Zagreb u sanaciji štete od potresa koji je…

Zavodu za hematologiju doniran novi UZV uređaj

Dana 1. srpnja 2020. godine u Klinički bolnički centar Zagreb isporučen je novi UZV uređaj namijenjen Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti. Radi se o donaciji tvrtki Sandoz, Tim-Kabel i obitelji Zulić koji su na ovaj način uz posredstvo KroHema (Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti) pomogli u osiguranju kvalitetnijeg i sigurnijeg liječenja hematoloških…

Uspješno završen projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ – KK.08.1.2.03.0012

U petak, 5. lipnja 2020. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta uređenja i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb. Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom Klinike za ženske bolesti i porode Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uređenje i opremanje dnevnih…

Nova donacija Zavodu za neonatologiju u Petrovoj/4. lipnja 2020.

U četvrtak, 4. lipnja 2020. godine Humanitarna zaklada Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka (Association of Croatian American Professionals Foundation – ACAP Foundation) uručila je djelatnicima Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb medicinsku opremu u vrijednosti 44 000 američkih dolara. Radi se novom hibridnom neonatalnom inkubatoru i sustavu za reanimaciju novorođenčadi koji će se koristiti u…

Ponovno pokretanje redovitog transplantacijskog programa u KBC-u Zagreb

pandemije COVIDA-19 u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 20. ožujka 2020. godine prekinut je redoviti program transplantacije organa koji je ponovno pokrenut sredinom svibnja, kada su se za to stekli povoljni epidemiološki uvjeti. O ponovnom pokretanju programa javnost su na konferenciji za medije obavijestili prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb i članovi bolničkog transplantacijsko-eksplantacijskog…

Rotary Hrvatska donirao šest termovizijskih kamera KBC-u Zagreb

Dana 29. svibnja 2020. godine Kliničkom bolničkom centru Zagreb službeno je uručeno šest termovizijskih kamera kao dodatno sredstvo u sprječavanju širenja koronavirusa na mjestima velikog protoka ljudi unutar bolnice. Kamere su postavljene u poliklinici Klinike za ortopediju na Šalati, u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj te na četiri lokacije u bolničkom kompleksu…

Vrijedna donacija tvrtke Chiesi Farmaceutici za obnovu KBC-a Zagreb

Tvrtka Chiesi Farmaceutici, međunarodna istraživački usmjerena zdravstvena grupacija (Chiesi Group sa sjedištem u Parmi, Italija) i Chiesi Pharmaceuticals GmbH (Chiesi Austria&CEE sa sjedištem u Beču, Austrija), koju u Hrvatskoj zastupa tvrtka Providens d.o.o. Zagreb, odlučila je vrijednom donacijom u iznosu od 1.500.000,00 HRK pomoći Kliničkom bolničkom centru Zagreb u sanaciji štete od potresa koji je…

Pročitaj više

Zavodu za hematologiju doniran novi UZV uređaj

Dana 1. srpnja 2020. godine u Klinički bolnički centar Zagreb isporučen je novi UZV uređaj namijenjen Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti. Radi se o donaciji tvrtki Sandoz, Tim-Kabel i obitelji Zulić koji su na ovaj način uz posredstvo KroHema (Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti) pomogli u osiguranju kvalitetnijeg i sigurnijeg liječenja hematoloških…

Pročitaj više

Uspješno završen projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ – KK.08.1.2.03.0012

U petak, 5. lipnja 2020. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta uređenja i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb. Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom Klinike za ženske bolesti i porode Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uređenje i opremanje dnevnih…

Pročitaj više