Novosti

COVID-19 UPUTE ZA PACIJENTE I POSJETITELJE

Zbog pojačanih sigurnosnih mjera radi prevencije širenja zaraze coronavirusom (COVID-19) u KBC-u Zagreb do daljnjega su zabranjeni posjeti pacijentima, osim roditeljima djece koja leže na dječjim odjelima. Stoga molimo ostale posjetitelje da higijenske i druge najnužnije potrepštine koje žele dostaviti pacijentima donesu do ulaza glavne zgrade na Rebru, u Petrovoj i Božidarevićevoj te predaju osoblju koje će obaviti potrebnu dezinfekciju stvari i organizirati dostavu do pacijenta. Mogu to učiniti svaki dan od 14:00 do 18:00 sati.

U područjima ispred trijažnih kontejnera i u svim prostorijama KBC-a Zagreb

obavezno je nošenje zaštitne maske!

EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA PRIJE ULASKA U BOLNIČKE PROSTORIJE

Prije ulaska u bilo koju zgradu u bolničkom kompleksu Rebro svaki bolesnik i posjetitelj mora OBAVEZNO obaviti EPIDEMIOLOŠKU TRIJAŽU u kontejnerima koji su za to postavljeni u bolničkom krugu, bez obzira radi li se o dijagnostičkom postupku ili zaprimanju na bolničko liječenje.

EPIDEMIOLOŠKA TRIJAŽA obuhvaća mjerenje tjelesne temperature i popunjavanje bolničkog upitnika za procjenu rizika od zaraze koronavirusom (COVID-19).

Epidemiološka trijaža na lokaciji Rebro provodi se u sedam kontejnera:

 • Kontejner 1 – Epidemiološka trijaža za sve koji žele ući u Glavnu i Žutu zgradu
 • Kontejner 2 – uzimanje briseva bolesnicima koji dolaze na invazivnu dijagnostiku i zahvate od 8 do 10 sati. Svaki postupak uzimanja brisa treba biti najavljen 24 sata prije testiranja  (e-adresa: jasminka.horvatic@kbc-zagreb.hr).
 • Kontejner 3 – Epidemiološka trijaža onkoloških i hematoloških bolesnika
 • Kontejner 4, 5, 6 – Epidemiološka trijaža za sve koji žele ući u polikliniku (bijela, zelena i crvena zgrada)
 • Kontejner 7 – Epidemiološka trijaža pacijenata i posjetitelja Klinike za pedijatriju

Zbog velikog broja ljudi pred kontejnerima i ulazima u bolnicu stvaraju se redovi te postoji mogućnost dužeg čekanja. Stoga molimo sve bolesnike i posjetitelje da budu strpljivi i OBAVEZNO poštuju preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, prema kojima udaljenost između dvije osobe mora biti od 1,5 do 2 metra. 

Nakon obavljene Epidemiološke trijaže obavezna je dezinfekcija ruku kod ulaska u svaku bolničku zgradu. O tome brine naše osoblje koje se nalazi na ulazima.

Preporučujemo nošenje zaštitne maske kod posjete našoj bolnici te zahvaljujemo na strpljenju svim našim pacijentima.

Epidemiološka trijaža OBVEZNA je i na ostalim lokacijama KBC- a Zagreb (Petrova 13, Božidarevićeva 11, Šalata 7, Gundulićeva 5 , Jordanovac 104)

KONTEJNERI NA LOKACIJI KIŠPATIĆEVA 12 (REBRO)

Molimo sve građane koji imaju simptome zaraze korona virusom da ne dolaze na hitni bolnički prijem, nego se najprije telefonom jave obiteljskom liječniku, dežurnom epidemiologu ili potraže informaciju na

https://www.koronavirus.hr/.

INFORMACIJE O PACIJENTIMA 

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata, mogu se dobiti telefonom isključivo uz prethodnu suglasnost samog pacijenta.

Ako se radi o malodobnom pacijentu, prilikom prijema uzima se kontakt roditelja ili skrbnika jer se informacije o zdravstvenom stanju daju isključivo roditelju ili skrbniku.

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Jedinica intenzivnog liječenje neurokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 746
 • Jedinica intenzivnog liječenja kirurških bolesnika
  Telefon: 01/ 236 7 050
 • Jedinica intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika
  Telefon: 01/2367 077
 • Jedinica intenzivnog liječenja uroloških bolesnika
  Telefon: 01/2367 075
 • Jedinica intenzivnog liječenja ortopedskih bolesnika
  Telefon: 01/2368 875
 • Jedinica intenzivnog liječenja torakokirurških bolesnika
  Telefon: 091/2385 308
Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Vrijeme informacija: 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za opću kliničku kardiologiju (kardiologija 1):
  Telefon: 01 2367 494
 • Zavod za prirođene bolesti srca i bolesti srčanih zalistaka (kardiologija 2):
  Telefon: 01 2367 507
 • Zavod za ishemijsku bolest srca (kardiologija 3):
  Telefon: 01 2367 491
 • Zavod za bolesti krvnih žila (vaskularna):
  Telefon: 01 2367 505

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 •  Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmiju i transplantacijsku kardiologiju
  Koronarna jedinica:
  Telefon: 01 2367 467
  Transplantacijska kardiologija i odjel za aritmije:
  Telefon: 01 2367 466
Klinika za kardijalnu kirurgiju

Vrijeme informacija: 8.45 – 9.15 sati

Telefon: 01 2367 218 ili 01 2367 521

Klinika za kirurgiju

Vrijeme informacija: 7.45 – 8.15 sati
• Zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju:
Telefon: 01 2388 203

Vrijeme informacija: 8.00 – 8.30 sati
• Zavod za hepatobilijarnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa:
Telefon: 01 2388 637

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke:
  Telefon: 01 2388 205

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za vaskularnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 240

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za dječju kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 221

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za onkološku kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 200
Klinika za kožne bolesti

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

Telefon: 01 2368 915 (tajništvo Klinike)

Nakon potresa Klinika je premještena na lokaciju Rebro (Kišpatićeva 12)

Klinika za neurokirurgiju

Vrijeme informacija: 15.00 – 16.00 sati

 • liječnička ordinacija:
  Telefon: 01 2376 321
 • doc. dr. sc. Goran Mrak:
  Telefon: 01 2376 324
 • dr. Hrvoje Jednačak:
  Telefon: 01 2376 329
 • dr. Krešimir Saša Đurić:
  Telefon: 01 2376 328
 • dr. sc. Jakob Nemir:
  Telefon: 01 2376 327
 • dr. Siniša Zekan, dr. Ivan Domazet:
  Telefon: 01 2376 326, 01 2388 654
 • dr. Sergej Marasanov, dr. sc. Marjan Rožanković:
  Telefon: 01 2388 658
 • doc. dr. sc. Vjerislav Peterković:
  Telefon: 01 2388 652
 • dr. Andrej Desnica, dr. Velimir Lupret:
  Telefon: 01 2388 653
 • prim. dr. sc. Zdravko Heinrich:
  Telefon: 01 2388 779, 01 2388 775
Klinika za neurologiju

Informacije o bolesnicima: 10.00 – 11.00 sati

 • Odjel za neurodegenerativne bolesti i neurogenomiku:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za glavobolje, neurogenu bol i spinalne poremećaje:
  Telefon: 01 2388 342
 • Odjel za neuroimunologiju središnjeg živčanog sustava:
  Telefon: 01 2388 342

Informacije o bolesnicima: 14.00 – 15.00 sati

 • Odjel za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti:
  Telefon: 01 2388 374
 • Odjel za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju:
  Telefon: 01 2388 345

Informacije o bolesnicima: 16.00 – 17.00 sati

 • Zavod za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti:
  Telefon: 012388 341
Klinika za očne bolesti

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 •  Odjel za dječju oftalmologiju, Odjel za orbitu i rekonstruktivnu kirurgiju:
  Telefon: 01 2388 403
 • Odjel za kirurgiju i bolesti prednjeg segmenta oka, Odjel za neurooftalmologiju:
  Telefon: 01 2388 404
 • Zavod za stražnji segment oka, Odjel za glaukom:
  Telefon: 01 2388 406
Klinika za onkologiju

Vrijeme informacija: 8.00 – 15.00 sati

 • Zavod za planiranje i provođenje radioterapije:
  Telefon: 01 2367 707

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za tumore probavnih organa:
  Telefon: 01 2388 739
 • Zavod za internističku onkologiju
  Odjel za tumore dojke:
  Telefon: 01 2388 576
 • Odjel za urogenitalne tumore:
  Telefon: 01 2388 575
 • Odjel za internističku onkologiju i mezenhimalne i rijetke tumore:
  Telefon: 01 2388 152
 • Zavod za radijacijsku onkologiju:
  Telefon: 01 2388 581
Klinika za ortopediju

Vrijeme informacija: 16.00 – 17.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Telefon: 01 2368 873
 •  Poliklinika se nalazi na lokaciji Šalata
  Telefoni: 01 2368 855 ili 01 2368 856
Klinika za pedijatriju

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za gastroenterologiju:
  Telefon: 01 2367 805
 • Odjel za pedijatrijsku intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 600
 • Zavod za kliničku imunologiju, respiratorne bolesti i reumatologiju:
  Telefon: 01 2388 701
 • Zavod za neuropedijatriju:
  Telefon: 01 2367 801
 • Zavod za nefrologiju:
  Telefoni: 01 2367 791 ili 01 2367 786
 • Zavod za hematologiju:
  Telefon: 01 2367 792

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za kardiologiju:
  Telefoni: 01 2367 826 ili 01 2367 827

Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati

 • Zavod za medicinsku genetiku i bolesti metabolizma:
  Telefon: 01 2367 740

Vrijeme informacija: 14.30 – 15.30 sati

 • Zavod za endokrinologiju
  Telefon: 01 2388 556 – Dr. Nevena Krnić:
  Telefon: 01 2388 331 – Dr. Anita Špehar Uroić
  Telefon: 01 2388 331 – Dr. Katja Dumić Kubat:

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 2367 586 ili 01 2367 584
Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Vrijeme informacija: 10.00 – 14.00 sati

 • Odjeli na kojima se nalaze pacijenti na lokaciji Rebro
  Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi:
  Telefon: 01 2367 314
  Odjel za respiratorne infekcije:
  Telefon: 01 2385 151
  Zavod za tumore pluća:
  Telefon: 01 2385 134
  Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća:
  Telefon: 01 2376 345
 • Poliklinika Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 168
 • Dnevna onkološka bolnica na lokaciji Jordanovac
  Telefon: 01 2385 106
Klinika za reumatske bolesti

Prema odluci Ministarstva zdravstva i Kriznog stožera bolesnici koji su na hemodijalizi, a inače su smješteni u Domovima za starije i nemoćne osobe, trenutačno su hospitalizirani na našem odjelu.

Informacije daju liječnici Odjela za dijalizu, radnim danom: 8.00 – 15.00 sati
Telefon: 01 2388 168

Klinika za urologiju

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati
Telefoni: 01 2388 501 ili 01 2367 546

Klinika za unutarnje bolesti

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za intenzivnu medicinu:
  Telefon: 01 2367 482
 • Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, transplantaciju i dijalizu:
  Telefon: 01 2388 592
  Odjel za transplantaciju:
  Telefoni: 01 2388 594 (13.00 – 15.00 sati)

Vrijeme informacija: 13.00 – 15.00 sati

 • Zavod za imunologiju i reumatologiju:
  Telefon: 01 2388 025
 • Zavod za endokrinologiju:
  Telefoni: 01 2388 636 ili 01 2388 274
 • Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju:
  Odjel za upalne bolesti crijeva:
  Telefon: 01 2388 774
  Odjel za hepatologiju:
  Telefon: 01 2388 273
  Odjel za intervencijsku gastroenterologiju:
  Telefon: 01 2388 187
 • Zavod za farmakologiju:
  Telefon: 01 2388 275
 • Zavod za metabolizam:
  Telefoni: 01 2388 733 ili 01 2367 757
Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 sati
Telefon: 01 2385 110

Klinika za ženske bolesti i porode

Vrijeme informacija: 9.00 – 10.00 ili 12.00 – 13.00 sati

 • Zavod za humanu reprodukciju:
  Telefon: 01 4604 743

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Odjel za prenatalnu dijagnostiku i terapiju:
  Telefon: 01 4604 728
 • Odjel za postintenzivnu skrb babinjača:
  Telefon: 01 4604 684
 • Odjel babinjača:
  Telefon: 01 4604 664

Vrijeme informacija: 8.30 – 9.00 sati

 • Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju
  Odjel ginekologija 1:
  Telefon: 01 4604 628
  Odjel ginekologija 2:
  Telefon: 01 4604 753
  Odjel ginekologija 3:
  Telefon: 01 4604 627
  Odjel ginekologija 4:
  Telefon: 01 4604 627

Vrijeme informacija: 14.00 – 15.00 sati

 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel kemoterapije:
  Telefon: 01 4604 701
  Vrijeme informacija: 13.30 – 14.30 sati
 • Zavod za ginekološku onkologiju – Odjel ginekološko onkološke kirurgije:
  Telefon: 01 4604 658

Vrijeme informacija: 13.00 – 14.00 sati

 • Zavod za neonatologiju:
  Telefoni: 01 4604 766 ili 01 4604 755
  (majkama koje su u bolnici informacije se daju svakodnevno tijekom vizite)
  Posjete majkama od kuće dozvoljene su utorkom i petkom od 13.30 sati

Vrijeme informacija: 0.00 – 24.00 sata

 • Zavod za anesteziologiju:
  Telefon: 01 4604 731
 •  Odjel rađaonice:
  Telefon: 01 4604 633
Klinički zavod za nuklearnu medinicu i zaštitu od zračenja

Vrijeme informacija: 12.30 – 13.30 sati
Telefoni: 01 2388 560 ili 01 2388 668

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

Vrijeme informacija 13.00 – 14.00 sati
Telefon: 01 2367 920

DONIRAJTE ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENIH ZAVODA ZA NEONATOLOGIJU U PETROVOJ I NA REBRU!

Dragi prijatelji!

Ako želite pomoći KBC-u Zagreb u saniranju posljedica od potresa koji nas je zadesio, možete to učiniti uplatom financijskih sredstava koristeći ovdje navedene upute.

Besplatni telefon za Vaša pitanja: 0800 200 141

Klinički bolnički centar  Zagreb od 1. siječnja 2018. godine posluje preko jedinstvenog računa  Državne riznice Republike Hrvatske.

Podaci  za uplatu  donacijskih sredstava:

Kunska uplata

IBAN: HR 1210010051863000160

MODEL:   HR 65

POZIV NA BROJ:

ZA FIZIČKE OSOBE

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb:  7099-019-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-019-38069

ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb: 7099-027-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-027-38069

ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

 • Za građevinske popravke Klinike za ženske bolesti: 7099-035-38069
 • Za nabavu opreme Zavodu za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb: 7595-035-38069

Prilikom uplate jako je važno navesti uz IBAN i ispravan model i poziv na broj. Bez ispravnog modela poziva na broj uplate na jedinstveni račun Državne riznice ne može se provesti. 


Za uplate do 1.000,00 kn molimo izvršite uplatu i dostavite poruku na e-adresu: bserbo@kbc-zagreb.hr o izvršenoj uplati.

Kod financijskih donacija većih od 1.000,00 kn molimo dostavite pismo namjere s potrebnim podacima:

 • Podaci o donatoru
 • Koji iznos želite donirati
 • Svrhu donacije

Za sve dodatne informacije slobodno nam se javite na telefon 01 2368 755 (Branka Šerbo-Perica) ili nam pišite na  e-adresu: bserbo@kbc-zagreb.hr

 Od srca Vam zahvaljujemo na donaciji.

Vrijedna donacija tvrtke Chiesi Farmaceutici za obnovu KBC-a Zagreb

Tvrtka Chiesi Farmaceutici, međunarodna istraživački usmjerena zdravstvena grupacija (Chiesi Group sa sjedištem u Parmi, Italija) i Chiesi Pharmaceuticals GmbH (Chiesi Austria&CEE sa sjedištem u Beču, Austrija), koju u Hrvatskoj zastupa tvrtka Providens d.o.o. Zagreb, odlučila je vrijednom donacijom u iznosu od 1.500.000,00 HRK pomoći Kliničkom bolničkom centru Zagreb u sanaciji štete od potresa koji je…

Zavodu za hematologiju doniran novi UZV uređaj

Dana 1. srpnja 2020. godine u Klinički bolnički centar Zagreb isporučen je novi UZV uređaj namijenjen Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti. Radi se o donaciji tvrtki Sandoz, Tim-Kabel i obitelji Zulić koji su na ovaj način uz posredstvo KroHema (Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti) pomogli u osiguranju kvalitetnijeg i sigurnijeg liječenja hematoloških…

Uspješno završen projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ – KK.08.1.2.03.0012

U petak, 5. lipnja 2020. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta uređenja i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb. Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom Klinike za ženske bolesti i porode Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uređenje i opremanje dnevnih…

Nova donacija Zavodu za neonatologiju u Petrovoj/4. lipnja 2020.

U četvrtak, 4. lipnja 2020. godine Humanitarna zaklada Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka (Association of Croatian American Professionals Foundation – ACAP Foundation) uručila je djelatnicima Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb medicinsku opremu u vrijednosti 44 000 američkih dolara. Radi se novom hibridnom neonatalnom inkubatoru i sustavu za reanimaciju novorođenčadi koji će se koristiti u…

Ponovno pokretanje redovitog transplantacijskog programa u KBC-u Zagreb

pandemije COVIDA-19 u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 20. ožujka 2020. godine prekinut je redoviti program transplantacije organa koji je ponovno pokrenut sredinom svibnja, kada su se za to stekli povoljni epidemiološki uvjeti. O ponovnom pokretanju programa javnost su na konferenciji za medije obavijestili prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb i članovi bolničkog transplantacijsko-eksplantacijskog…

Rotary Hrvatska donirao šest termovizijskih kamera KBC-u Zagreb

Dana 29. svibnja 2020. godine Kliničkom bolničkom centru Zagreb službeno je uručeno šest termovizijskih kamera kao dodatno sredstvo u sprječavanju širenja koronavirusa na mjestima velikog protoka ljudi unutar bolnice. Kamere su postavljene u poliklinici Klinike za ortopediju na Šalati, u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj te na četiri lokacije u bolničkom kompleksu…

Vrijedna donacija tvrtke Chiesi Farmaceutici za obnovu KBC-a Zagreb

Tvrtka Chiesi Farmaceutici, međunarodna istraživački usmjerena zdravstvena grupacija (Chiesi Group sa sjedištem u Parmi, Italija) i Chiesi Pharmaceuticals GmbH (Chiesi Austria&CEE sa sjedištem u Beču, Austrija), koju u Hrvatskoj zastupa tvrtka Providens d.o.o. Zagreb, odlučila je vrijednom donacijom u iznosu od 1.500.000,00 HRK pomoći Kliničkom bolničkom centru Zagreb u sanaciji štete od potresa koji je…

Pročitaj više

Zavodu za hematologiju doniran novi UZV uređaj

Dana 1. srpnja 2020. godine u Klinički bolnički centar Zagreb isporučen je novi UZV uređaj namijenjen Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti. Radi se o donaciji tvrtki Sandoz, Tim-Kabel i obitelji Zulić koji su na ovaj način uz posredstvo KroHema (Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti) pomogli u osiguranju kvalitetnijeg i sigurnijeg liječenja hematoloških…

Pročitaj više

Uspješno završen projekt „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ – KK.08.1.2.03.0012

U petak, 5. lipnja 2020. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta uređenja i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb. Dnevna bolnica s jednodnevnom kirurgijom Klinike za ženske bolesti i porode Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uređenje i opremanje dnevnih…

Pročitaj više