Djeca poklanjaju djeci u bolnici

U utorak, 25. svibnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb ponovno smo svjedočili humanosti na djelu. Ovoga puta svoju dobrotu i veliko srce pokazala su djeca. Učenici od prvog do četvrtog razreda OŠ Davorin Trstenjak iz Čađavice, 3.B razred OŠ Jordanovac s kojom već dugo surađujemo u projektu Škola u bolnici i brojna druga djeca, bilo preko svojih škola i vrtića ili na poticaj roditelja.

Nakon uspješnog uređenja trijažnog mjesta za djecu u polikliničkoj bolničkoj zgradi, uskrsnog darivanja i brojnih drugih akcija koje je pokrenula Bernardica Pavlić Pračić, prvostupnica sestrinstva Klinike za pedijatriju, s ciljem smanjivanja straha djece od dolaska u bolnicu, uslijedila je i ova najnovija, u kojoj su učenici osnovnih škola prikupljali i donirali vlastite igračke za najmlađe pacijente na Rebru.

U ime djece iz OŠ Davorin Trstenjak iz Čađavice igračke je dostavio domar škole a iz OŠ Jordanovac stigao je čitavi 3.B razred u pratnji svoje učiteljice Morane Marinčić, socijalne pedagoginje Lucije Šaško i asistentice u nastavi Andreje Palijaš.

Na Rebru ih je dočekala magistra Ana Ljubas, glavna sestra KBC-a Zagreb i medicinske sestre Klinike za pedijatriju koje se svakodnevno trude smanjiti stres djeci i roditeljima kada dođu u bolnicu. Uprava bolnice zahvaljuje školama, vrtićima, roditeljima i ponaviše djeci koja su sudjelovala u ovoj i prijašnjim akcijama za dobrobit naših najmlađih pacijenata.

vrh stranice