Dodatne informacije o naručivanju

Naručiti se može:

Za dohvat Vaše e-uputnice uvijek su nam potrebni: Ime i prezime, datum rođenja, MBOO i podatak o dopunskom osiguranju (osiguravatelj). Ako ih unaprijed pripremite i/ili pošaljete olakšat ćete i ubrzati cijeli postupak.

Bez predbilježbe se primaju djeca, trudnice, osobe s invaliditetom, hematološki i onkološki pacijenti. 

Prijem pacijenata je svaki radni dan od 6.30 do 8.30 sati u zelenoj zgradi (suteren/žuti šalter)

Izdavanje nalaza prema dogovoru:

  • Osobno: ponedjeljak - petak 12 do 15 sati (Zelena zgrada, suteren)
  • poštom
  • e-poštom – uz potpisivanje privole prilikom uzimanja uzoraka

Informacije o pojedinim laboratorijskim pretragama mogu se dobiti radnim danom od 12 do 15 sati na telefon pridružen pojedinoj pretrazi u Katalogu pretraga.  

Naruči se...

  • Objekt (naziv zgrade): Zelena zgrada - Rebro
  • Dio češlja/krilo zgrade: šalter Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
  • Etaža: suteren
vrh stranice