Povodom Svjetskog dana radne terapije u Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu na Rebru otvoren novi senzorički poligon

Pod sloganom „Belong. Be you.“ („Pripadaj. Budi svoj/a“) 27. listopada 2021. godine diljem svijeta obilježen je Svjetski dan radne terapije. U Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb tog su dana sve radionice s pacijentima održane baš na tu temu, kako bi se kroz promicanje kulture zajedništva i prihvaćanja različitosti, u javnosti ojačala svijest da svaki pojedinac svojom jedinstvenošću i osobnošću sudjeluje u izgradnji boljeg i zdravijeg društva.  

Radna terapija je zdravstvena djelatnost čiji je cilj pomoći pojedincima ili skupinama ljudi koji zbog različitih čimbenika imaju problema u postizanju optimalnog funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života, uključujući samozbrinjavanje, produktivnost i organizaciju slobodnog vremena. Najčešći razlozi smanjene sposobnosti snalaženja u svakodnevnom životu su poremećaji u razvoju, ozljede i druge fizičke bolesti, starenje, psihološki poremećaji, socijalna isključenost ili nesnalaženje, kulturna definiranost ili kombinacija svega navedenog.

Pripadnost pojedinca društvu, označava inkluzivne vrijednosti kojima on kao član zajednice doprinosi okupacijskoj uključenosti u tu zajednicu, a ostvarenjem osjećaja pripadnosti vidi sebe kao ravnopravnu, cijenjenu i uključenu osobu. Stvara osjećaj zadovoljstva životom kroz društvenu interakciju i povezanost, te međusobnu podršku i uzajamnost svih članova zajednice.

Nasuprot okupacijskoj uključenosti koja donosi normalan život osobama s problema u postizanju optimalnog funkcioniranja u svakodnevnom životu, stoji pojam okupacijska neravnoteža i predstavlja poremećaje aktivnosti, produktivnosti i odmora pojedinca, što rezultira gubitkom ravnoteže unutar komponenti same osobe (senzorno-motoričke, kognitivne i psihosocijalne) te gubitkom ravnoteže između osobe i njezine okoline.

 

Kroz brojna stručna istraživanja u posljednjih godinu dana uočeno je znatno povećanje okupacijske neravnoteže izazvane pandemijom Covid-19. Mjere zaštite od širenja virusa kao što su sigurna fizička udaljenost, nošenje maski, potpuni ili djelomični lockdown, posljedično smanjena društvena djelatnost i interakcija te sveprisutni strah od nepoznatog direktno su doprinijeli tom povećanju.

Svjesni novonastale situacije koja izrazito negativno djeluje na mentalno zdravlje ljudi multidisciplinarni timovi psihijatara, psihologa, medicinskih sestara/tehničara, radnih terapeuta i socijalnih radnika razvili su posebno intenzivnu suradnju svjesni činjenice da je interdisciplinarni pristup najbolja opcija za brži i cjelovitiji oporavak pacijenata u ovoj globalnoj zdravstvenoj krizi.

Radni terapeuti u Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu konstantno prate i implementiraju nove metode kako bi unaprijedili skrb za svoje pacijente. Jedna od njih je metoda senzoričke integracije u psihijatriji koja se ostvaruje korištenjem senzoričkog poligona (Terapeutski pristup senzoričkoj integraciji izvorno je razvila Jean Ayres, koja je definirala senzoričku integraciju kao „proces kojim ljudi registriraju, moduliraju i diskriminiraju osjete primljene kroz senzorne sustave kako bi proizveli svrhovito, prilagodljivo ponašanje kao odgovor na okolinu“- Ayres, 1976.)

Senzorički poligon dizajnirali su radni terapeuti Klinike sami, a terapiju su počeli provoditi na Svjetski dan radne terapije. Princip ove metode je da se pacijent dok prolazi senzoričku stazu poligona fokusira na vizualne, auditivne, olfaktorne i taktilne poticaje, što utječe na njegov somatosenzorni (osjetilni), vestibularni (ravnoteža) i proprioceptivni sustav (balans), dok se tijelo aktivira kroz terapijski proces i zadanu aktivnost. Prolazeći kroz stazu, pokreti tijela se usporavaju ili ubrzavaju što dovodi do odgovarajuće senzoričke reakcije, ali bez suvišne stimulacije.

Korištenjem metode terapije senzoričke integracije radni terapeuti kod pacijenata postižu supresiju nekontroliranog ponašanja i afektivne nestabilnosti uz istovremeno povećani kognitivni odgovor. Rezultat toga očituje se kroz smanjenu uznemirenost, usamljenost i suzdržanost pacijenta.

I na kraju važno je naglasiti da je uspjeh implementacije senzoričkih poligona i drugih inovativnih metoda uvjetovan pozitivnim stavovima i pristupom radnih terapeuta te ostalih članova interdisciplinarnog tima.

vrh stranice